Årsmøter

Årsmøte 2012

Årsmøte 9. mars 2012   Saksliste   1)      Konstituering: Valg av møteleder:                                                         Mona Himo. Valg av sekretær:                                                            Cathrine Enoksen. Valg av medlemmer til å undertegne protokollen:         Geir Arne Oppdal og Marius Aakervik. Innkallelse og dagsorden godkjennes uten anmerkninger.   2)      Styrets årsberetning Årsmeldingen ble presentert av leder Mona Himo. Årsmeldingen ble diskutert…

Les mer

Årsmøte 2011

Årsmøte 9. mars 2011 Saksliste 1)      Konstituering: Valg av møteleder: Andreas Bjørn. Valg av sekretær: Mona Himo. Valg av medlemmer til å undertegne protokollen: Lise Pedersen og Bjørn Dahl. Godkjennelse av resten av dagsorden/ dagsorden godkjennet. 2)      Styrets årsberetning: Andreas Bjørn leste styrets årsberetning. Godkjennes med noen rettelser. 3)      Styrets forslag til arbeidsprogram: Godkjennes med…

Les mer

Årsmøte 2010

Årsmøte 9. mars 2010 Saksliste 1)      Konstituering: Valg av møteleder: Andreas Bjørn. Valg av sekretær: Mona Himo. Valg av medlemmer til å undertegne protokollen: Viktor Skogmo og Pål Tore Raabakan. Godkjennelse av resten av dagsorden/ dagsorden godkjennet. 2)      Styrets årsberetning: Andreas Bjørn leste styrets årsberetning. 3)      Regnskap: Kjellrun Moan gjennomgikk regnskapet. Regnskapet er revidert. Årsmøtet…

Les mer