Årsmøter

Årsmøte 2018

Årsmøte 13. mars 2018 kl. 19.00 på Olav Duun videregående skole.   Tilstede 9: Mona Himo Aakervik, Inger Lise Brøndbo Kjølstad, Svein Erik Kjølstad, Odd Rosvoll, William Lysgård, Mona Fossland Schwartz, Siri Haugum, Roar Heggdal og Hilde Lauvsnes.   SAKLISTE   SAK 1: KONSTITUERING   Valg av møteleder: William Lysgård. Valg av møtesekretær: Odd Rosvoll.…

Les mer

Årsmøte 2017

ÅRSMØTE I NAMDAL FUGLEHUNDKLUBB Namsos, 21. mars 2017 kl 19.00 på Namsos Ungdomsskole.  Tilstede: Mona Himo Aakervik, Inger Lise Brøndbo Kjølstad, Svein Erik Kjølstad, Marius Aakervik, Roger Pedersen, Lise Pedersen, William Lysgård, Einar Tømmerås, Jan Anders Halvorsen, Mona Fossland Schwartz.  SAKLISTE KONSTITUERING Valg av møteleder Jan Anders Halvorsen. Valg av møtesekretær Mona Fossland Schwartz. Valg…

Les mer

Årsmøte 2016

Namsos, 9. mars 2016 kl 19.00 på Namsos Ungdomsskole.   Tilstede: Lars Ådne Arnesen, Einar Tømmerås, Jan Anders Halvorsen, Mona H. Aakervik, Inger Lise Kjølstad, Kjell Nynes, William Lysgård, Bjørn Dahl og Mona Fossland Schwartz.   SAKLISTE   1 KONSTITUERING   Valg av møteleder Jan Anders Halvorsen Valg av møtesekretær Mona Fossland Schwartz Valg av…

Les mer

Årsmøte 2015

Årsmøte referat 2016 ÅRSMØTE I NAMDAL FUGLEHUNDKLUBB Namsos, 9. mars 2016 kl 19 på Namsos Ungdomsskole.  SAKLISTE 1 KONSTITUERING   A) Valg av møteleder B) Valg av møtesekretær C) Valg av medlemmer til å undertegne protokollen D) Godkjennelse av innkallelse E) Godkjennelse av resten av dagsordenen   2 STYRETS ÅRSBERETNING   3 STYRETS FORSLAG TIL…

Les mer

Årsmøte 2014

ÅRSMØTE I NAMDAL FUGLEHUNDKLUBB Namsos, 18 mars 2014       SAKLISTE   1 KONSTITUERING   A) Valg av møteleder – Mona Himo Aakervik B) Valg av møtesekretær – Jan A Halvorsen C) Valg av medlemmer til å undertegne protokollen – Bjørn Dahl, Marius Akervik D) Godkjennelse av innkallelse – Godkjent E) Godkjennelse av resten…

Les mer

Årsmøte 2013

ÅRSMØTE I NAMDAL FUGLEHUNDKLUBB Namsos, 5. mars 2013       SAKLISTE   1 KONSTITUERING   A) Valg av møteleder: Jan Anders Halvorsen B) Valg av møtesekretær: Cathrine Enoksen C) Valg av medlemmer til å undertegne protokollen Marius Aakervik og Inge Kristiansen D) Godkjennelse av innkallelse: Godkjent uten innsigelser E) Godkjennelse av resten av dagsordenen:…

Les mer

Årsmøte 2012

Årsmøte 9. mars 2012   Saksliste   1)      Konstituering: Valg av møteleder:                                                         Mona Himo. Valg av sekretær:                                                            Cathrine Enoksen. Valg av medlemmer til å undertegne protokollen:         Geir Arne Oppdal og Marius Aakervik. Innkallelse og dagsorden godkjennes uten anmerkninger.   2)      Styrets årsberetning Årsmeldingen ble presentert av leder Mona Himo. Årsmeldingen ble diskutert…

Les mer

Årsmøte 2011

Årsmøte 9. mars 2011 Saksliste 1)      Konstituering: Valg av møteleder: Andreas Bjørn. Valg av sekretær: Mona Himo. Valg av medlemmer til å undertegne protokollen: Lise Pedersen og Bjørn Dahl. Godkjennelse av resten av dagsorden/ dagsorden godkjennet. 2)      Styrets årsberetning: Andreas Bjørn leste styrets årsberetning. Godkjennes med noen rettelser. 3)      Styrets forslag til arbeidsprogram: Godkjennes med…

Les mer

Årsmøte 2010

Årsmøte 9. mars 2010 Saksliste 1)      Konstituering: Valg av møteleder: Andreas Bjørn. Valg av sekretær: Mona Himo. Valg av medlemmer til å undertegne protokollen: Viktor Skogmo og Pål Tore Raabakan. Godkjennelse av resten av dagsorden/ dagsorden godkjennet. 2)      Styrets årsberetning: Andreas Bjørn leste styrets årsberetning. 3)      Regnskap: Kjellrun Moan gjennomgikk regnskapet. Regnskapet er revidert. Årsmøtet…

Les mer