Klubbutmerkelser

Æredsmedlemmer og gullmerkeinnehavere i Namdal fuglehundklubb

Æredsmedlemmer

 • Henry Holmen
 • Arthur Granhus
 • Lyder Malm
  Kjell M Nynes
  Mona H Aakervik

Gullmerkeinnehavere

 • Kristian Gulhav
 • Lyder Malm
 • Tor Engebakken
 • Arthur Granhus
 • Harald Aunet
 • Leif Engum
 • Bjørg Hillestad
 • Anders Lervik
 • Fritz Nordtvedt
 • Henrik Hoel Wold
 • Sturla Bendiksen
 • Ivar Julnes
 • Frank Christiansen
 • Lars Kvalheim
 • Kjell Morten Nynes
 • Borger Holmsen
 • Olav Fjær
 • Bjørn Dahl
 • Otto Knudsen
 • Ingvar Rødjø
 • Atle Selleg
 • Tove Berit Ostad
 • Åge Nilsen
 • Mona Himo Aakervik
  Inger Lise Kjælstad