Apportbevisprøver

Mulighet for å ta apportbevis forskjellige steder i distriktet:
Påmelding senest kvelden før.

Rørvik, 25. og 26. juli. Påmelding til Øyvind Eriksen, 95847667
Høylandet, 22. og23. juli. Påmelding til Svein Erik Kjølstad, 41438357
Namsos, 1., 6. og 19. august. Påmelding til Mona Aakervik, 99038416
Åfjord, 24. og 31. juli kl 20. Påmelding til Ole Arnstein Strømsli, 91833141

I tillegg blir det mulighet til å ta apportbevis på alle våre prøver, ta kontakt med aktuell prøveleder.
Medlemmer av Namdal fuglehund klubb gratis, andre betaler kr 150.

For spørsmål kontakt Mona Aakervik, 99038416