Årets hund 2020

Resultater og bilde sendes til Mona Himo Aakervik på mail: [email protected]

ÅRETS HUNDER NFHK:

 

Ved innmelding av resultat SKAL følgende oppgis for at resultatet skal bli tellende:

 • Hundens reg.nummer
 • Hundens navn
 • Hvilke(n) premie/er
 • Dato og sted for oppnådd premie
 • Navn på eier
 • Vk, hvor mange som startet i kvalifisering første dag.

 

Årets beste UK, AK, skogsfugl hund og VK hund.

 • Eier må være medlem i NFHK(gjelder alle klasser). Poeng/premier oppnådd før medlemskap i klubben skal ikke telles med.
 • Eieren må selv sende inn sine resultater innen fristen. Merkes med hundens navn og reg.nr.
 • Hunden må stilles på jaktprøve i NFHK gjeldene år. Hvis eier er jaktprøvedommer/ apportdommer/ utstillingsdommer og vært dommer minst 1 dag på en av våre prøver/utstilling, teller dette som om hunder i dommerens eier, har vært stilt på prøve dette året.
 • Klasse UK: Den hund vinner som har oppnådd flest poeng i henhold til klubbens poengsystem. Ved poenglikhet vinner den hund som har flest 1UK. Hvis ingen har oppnådd 1UK, vil vinneren ved poenglikhet være den som har flest 2.UK/3UK. Deretter vinner den som har tatt høyeste premie ved yngst alder.

Vinnere av høystatusløp for unghunder kåres automatisk til årets unghund, uavhengig av oppnådd poeng.

 • Klasse AK: Den hund vinner som har oppnådd flest poeng i henhold til klubbens poengsystem. Ved poenglikhet vinner den hund som har flest 1AK. Hvis ingen har oppnådd 1. AK, vil vinneren ved poenglikhet være den som har flest 2AK/3AK. Deretter vinner den som har tatt høyeste premie ved yngst alder.

 

 

Årets hund UK, AK og VK:

Poengtildeling:

UK:
1.UK = 6.poeng
2.UK = 3.poeng
3.UK = 1.poeng

Plassering i høystatusløp: 6-1 poeng ( 1.premie 6, 2.premie 5 osv) Arctic Cup, Rjukan Grand Prix, Sørnorsk og Forus Open. Norsk Derby Kvalifisering og semifinale

Premiering i Norsk Derby Finale gir 3 poeng ekstra. Vinner får 10 poeng ekstra
Premieringer i Norsk Derby semifinale gir 1. poeng ekstra

AK:
1.AK = 6.poeng
2.AK = 3.poeng
3.AK = 1.poeng

 

VK:

Poeng gis ut fra de til enhver tid gjeldende regler for poeng til jaktchampionat. Vinnere av høystatusløp kåres automatisk til årets hund i VK – uavhengig av oppnådd poeng.

 

 

Årets skogsfulghund:

Samme poengberegning som AK-hund + 2 tilleggspoeng for ÆP. Plassering i NM-Skog 6-1 poeng(1.premie 6, 2.premie 5 osv). Vinner av NM-skog kåres automatisk til årets skogsfuglhund – uavhengig av oppnådd poeng

 

 

 • Klasse AK: Den hund vinner som har oppnådd flest poeng i henhold til klubbens poengsystem. Ved poenglikhet vinner den hund som har flest 1.AK. Hvis ingen har oppnådd 1. AK, vil vinneren ved poenglikhet være den som har flest 2.AK.

 

Årets beste kombinert hund:

Apport UK: 1.UK = 4 poeng 2 UK = 2.poeng 3 UK = 1 poeng

Apport AK: 1.AK = 4 poeng 2.AK = 2 poeng 3 AK = 1 poeng

Kombinert AK: 1UK = 12 poeng, 2UK = 6 poeng, 3UK = 2 poeng

Kombinert AK: 1AK = 12 poeng, 2AK = 6 poeng, 3AK = 2 poeng

 

Tillegg for de som kun har apportpremier, hunden må ha fått jaktprøvepremie inneværende år.

Kombinertpremier teller som både apport + jaktprøvepremie.

 

Ved lik poeng gjelder andre jaktprøve premier, se poeng på uk, ak, vk, skog.

 

 

Årets beste utstillingshund

 • Hundens eier må være medlem i NFHK på utstillingsdagen.
 • Resultat fra maksimalt tre utstillinger for det aktuelle året.
 • Eieren må selv sende inn sine resultater innen fristen. Merkes med hundens navn og reg.nr.
 • 1 BHK/BTK gir 3 poeng
 • 2 BHK/BTK gir 2 poeng
 • 3 BHK/BTK gir 1 poeng
 • BIR gir 1 poeng
 • BIG gir 2 poeng
 • BIS gir 3 poeng
 • Championat tildelt det aktuelle år gir 3 poeng.
 • Ved poenglikhet skal den hunden med høyeste poeng på en utstilling vinne.