Aversjonsdressur

Aversjonsdressur Sau

Da er det mulighet både for gamle og nye hunder til teste hundene sine mot sau. Husk at du må ha gyldig saureins-bevis ved trening i treningsterreng, på jaktprøver og ved jakt i de fleste terrengene. Medlemmer betaler 300 ved første gangs prøving (gjelder for godkjenning første gang) og 150 for repetisjon. Ikke-medlemmer betaler 400/200.…

Les mer

Aversjonsdressur hund/sau 2016

Da er det mulighet både for gamle og nye hunder til teste hundene sine mot  sau. Husk at du må ha gyldig saureins-bevis ved trening i treningsterreng, på  jaktprøver og ved jakt i de fleste terrengene. Medlemmer betaler 300 ved første gangs prøving (gjelder for godkjenning  første gang) og 150 for repetisjon. Ikke-medlemmer betaler 400/200.…

Les mer