Årsmøte 2017

ÅRSMØTE I NAMDAL FUGLEHUNDKLUBB

Namsos, 21. mars 2017 kl 19.00 på Namsos Ungdomsskole.

 Tilstede: Mona Himo Aakervik, Inger Lise Brøndbo Kjølstad, Svein Erik Kjølstad, Marius Aakervik, Roger Pedersen, Lise Pedersen, William Lysgård, Einar Tømmerås, Jan Anders Halvorsen, Mona Fossland Schwartz.

 SAKLISTE

 1. KONSTITUERING
 2. Valg av møteleder

Jan Anders Halvorsen.

 1. Valg av møtesekretær

Mona Fossland Schwartz.

 1. Valg av medlemmer til å undertegne protokollen

Marius Aakervik og William Lysgård.

 1. Godkjennelse av innkalling

Ingen innsigelse på innkallelse.

 1. Godkjennelse av resten av dagsordenen

Godkjent.

 1. STYRETS ÅRSBERETNING

            Jan Anders leste opp årsberetningen.

Godkjent

Rettelser:

 • Revisor er Rolf Håvard Ovesen.
 • Medlemsutvikling: Samme dato 2015, ikke 2016, hadde klubben 195 medlemmer.
 • Under årsrapport for prøveutvalget skal det stå Christel Raabakken, ikke Raabekken.
 • Årets AK-hund eies av Oddbjørn Ovesen, ikke Ovensen
 • Under årsrapport fra mediautvalget skal det stå Inger Lise Brøndbo Kjølstad.
 • Under sponsorer står Einar Tømmerås og Bjørlia avl- og veterinærstasjon to ganger.
 1. STYRETS FORSLAG TIL ARBEIDSPROGRAM

Godkjent.

Rettelser:

 • Hund/rein ble holdt i januar og mars.
 • Det skal stå apportprøvesamling 14. mai, ikke apportsamling.
 • Apportprøven 3.-4. juni holdes på Langvassheimen.
 • Den 22.-23 august er det det fullkombinertprøve i tillegg til skogsfuglprøve.
 1. REGNSKAP

Gjennomgått av Mona Himo Aakervik. Ole Arnstein Strømsli fører regnskap og Rolf Ovesen er revisor.

 1. MEDLEMSKONTINGENTEN

            Samme som før.

 1. STYRETS BUDSJETTFORSLAG

Forslag godkjent.

 

 1. STYRETS FORSLAG

Ingen.

 1. INNKOMNE FORSLAG

            Ingen.

 1. VALG

Styret velges for to år og skal bestå av 5 medlemmer.

Det skal velges sekretær og kasserer hvert år blant styrets medlemmer.

Leder for 1 år, styremedlem 2 år. (Velges blant styremedlemmene)

Mona Himo Aakervi

Nestleder for et år og kasserer. (Velges blant styremedlemmene)

Inger Lise Brøndbo Kjølstad

Styremedlem for 1 år og sekretær

Mona Fossland Schwartz

Varamedlemmer for 1 år

Roar Heggdal

William Lysgård

Styremedlemmer for 2 år.

Svein Erik Kjølstad

William Lysgård

En revisor for 2 år og en vararevisor for 1 år.

Rolf Ovesen, revisor for 2 år

Jan Lyngve, vararevisor for 1 år

Valgkomité med leder, to medlemmer for 2 år og varamedlem for 1 år.

Odd Rossvoll, leder og 1 år igjen

Lars Ådne Arnesen, 2 år igjen

Daniel Berntsen, 3 år igjen

Bjørn Dahl, varamedlem for 1 år