Årsmøte 2011

Årsmøte 9. mars 2011

Saksliste

1)      Konstituering:

  • Valg av møteleder: Andreas Bjørn.
  • Valg av sekretær: Mona Himo.

Valg av medlemmer til å undertegne protokollen: Lise Pedersen og Bjørn Dahl.

  • Godkjennelse av resten av dagsorden/ dagsorden godkjennet.

2)      Styrets årsberetning:

Andreas Bjørn leste styrets årsberetning. Godkjennes med noen rettelser.

3)      Styrets forslag til arbeidsprogram:

Godkjennes med tilføyelse av Namdalsprøven og Lifjellprøven i mars 2012.

4)      Regnskap:

Christel Sæternes redegjorde for regnskap. Brukt mer på kostnadssiden i budsjettet på for eksempel pc, skriver, profileringsartikler. Men også mer inntakt på f. eks startkontingenter (Snåsa prøven). Godkjent av revisorer Åge Nilsen og Odd Ivar Løhaugen.

Årsmøte godkjente regnskapet.

5)      Medlemskontingenten

Beholdes som før.

6)      Budsjettforslag:

Budsjettet godkjent.

7)      Innkomne forslag

Forslag fremmet for styret: Ingen forslag fra styret.

Forslag fremmet av andre medlemmer: Ingen innkommende forslag.

8)      Valg:

a)      Valg av styrets formann:

b)      Valgkomiteens innstilling:                       Mona Himo – valgt for ett år.

c)      Valg av andre medlemmer til styret:

Valgkomiteens innstilling:                       Cathrine Enoksen – valgt for to år.

Anita Fossheim – valgt for to år.

Tore Martin Lilleby – valgt for 1år.

d)     Valg av varamenn til styret:

Valgkomiteens innstilling:                       Dagfinn Horseng – valgt for ett år.

Olav Fjone – valgt for ett år.

e)      Valg av revisorer:                         Åge Nilsen og Odd Ivar Løvhaugen

f)       Valg av valgkomite på tre medlemmer for neste årsmøte:

Cathrine Enoksen, Kjell Morten Nynes og Andreas Bjørn.