Årsmøte 2012

Årsmøte 9. mars 2012

 

Saksliste

 

1)      Konstituering:

Valg av møteleder:                                                         Mona Himo.

Valg av sekretær:                                                            Cathrine Enoksen.

Valg av medlemmer til å undertegne protokollen:         Geir Arne Oppdal og

Marius Aakervik.

Innkallelse og dagsorden godkjennes uten anmerkninger.

 

2)      Styrets årsberetning

Årsmeldingen ble presentert av leder Mona Himo. Årsmeldingen ble diskutert i plenium og årsmøte hadde noen innspill til årsmeldingen.

Vedtak: Godkjennes med noen endringer.

 

3)      Styrets forslag til arbeidsprogram 2012

Mona Himo orienterer.

Vedtak: Godkjennes uten anmerkning.

 

4)      Regnskap:

Christel Sæternes orienterer. I 2011 ble det ca.116 000 i overskudd.

Godkjent av revisorer Åge Nilsen og Odd Ivar Løvhaugen.

Vedtak: Regnskapet godkjennes uten anmerkning.

 

5)      Medlemskontingenten

Styret ønsker ingen endring på medlemskontigenten.

Vedtak: Beholdes som før.

 

6)      Budsjettforslag:

Christen Sæternes orienterer.

Anmerkning: Diverse posten skal økes med kr 10 000,- slik at totalen vil bli kr 30 000,-.

Vedtak: Budsjettet godkjennes med nevnte anmerkning.

 

7)      Innkomne forslag

  1. Informasjon om forslag fremmet for styret: Forslag til endring av lover i FKF og fremdrift vedrørende endringer av NFHK lover.

Vedtak: Godkjennes uten anmerkning.

  1. Forslag fremmet av andre medlemmer: Ingen innkommende forslag.

 

8)

  1. Valg:

Valg av styrets formann:                   Mona Himo

  1. Valg av andre medlemmer til styret:            Jan Anders Halvorsen og

Tore Martin Lilleby

  1. Valg av varamenn til styret:             Christel Sæternes og

Ann Mari Nordaunet

  1. Valg av revisorer:                             Åge Nilsen og

Olav Fjone

  1. Valg av valgkomite:                         Jan Anders Halvorsen,

Bjørn Dahl og

Pål Tore Raabakken.