Årsmøte 2013

ÅRSMØTE I NAMDAL FUGLEHUNDKLUBB

Namsos, 5. mars 2013

 

 

 

SAKLISTE

 

1 KONSTITUERING

 

A) Valg av møteleder: Jan Anders Halvorsen

B) Valg av møtesekretær: Cathrine Enoksen

C) Valg av medlemmer til å undertegne protokollen

Marius Aakervik og Inge Kristiansen

D) Godkjennelse av innkallelse: Godkjent uten innsigelser

E) Godkjennelse av resten av dagsordenen: Godkjent uten innsigelser

 

2 STYRETS ÅRSBERETNING

         Jan Anders Halvorsen gjennomgikk styrets årsberetning. Godkjent, retting på et navn.

 

3 STYRETS FORSLAG TIL ARBEIDSPROGRAM

         Godkjent uten innsigelser

 

4 REGNSKAP

         Christel Sæternes orienterer om regnskapet. I 2012 har klubben gått med 94 016,24 i overskudd.

Regnskapet er revidert av Åge Nilsen og Olav Fjone og funnet i orden.

Godkjent av årsmøte. Innspill på at styret har utført et utmerket arbeid dette året.

 

5 MEDLEMSKONTINGENTEN

         Styret ønsker å sette ned kontigenten med kr 50,- fom 2014. Dette grunnet god økonomi i klubben, dette er et tiltak som kommer alle medlemmene til gode.

Nye priser: Junior: 150kr, ordinært medlemskap: 250kr og familemedlemskap kr 300.

Forslaget ble godkjent.

 

6 STYRETS BUDSJETTFORSLAG

Forslag fra kasserer om å leie inn noen til å ta over kassererjobben, da ingen har ønske om dette. Styre får anledning til å ta en avgjørelse på dette.

Innkjøpt henger, dette skal med i budsjettet.

Budsjettet ble godkjent.

 

7 INNKOMNE FORSLAG

a)     Ny vedtekter Namdal fhk

Nye vedtekter ble godkjent. Se eget skriv på dette.

b)     Ny regler for årets hunder i uk og ak.

Se eget skriv på dette. Godkjennes med noen forandringer

c)      Opprettelse av årets skogsfuglhund, med statutter

Godkjennes.

 

–           

8 VALG PÅ

 

A)     Valg av styrets formann – for 1 år

Mona Himo Aakervik, valgt

B)     Valg av to andre medlemmer til styret – for 2 år

Christel Sæternes, valgt

Joar Myren, valgt

C)     Valg av to varamenn til styret – for 1 år

Ann Mari Nordaunet, valgt

Heidi Berger, valgt

D)     Valg av to revisorer – for 1 år

Olav Fjone, valgt

Åsgeir Moe, valgt

E)     Valg av valgkomité på tre medlemmer for neste årsmøte. En av komiteens medlemmer skal være styremedlem som ikke er på valg.

Christel Sæternes (innkallende til møte), Bjørn Dahl og Einar Tømmerås.

 

Sak 2.                  ÅRSBERETNING 2012

 

 

Styrets sammensetning 2012

Leder:                                                           Mona Himo Aakervik

Styremedlem:                                 Tore Martin Lilleby

Sekretær:                                        Catrine Enoksen

Kasserer / varamedlem:                        Christel Sæternes

Styremedlem:                                   Anita Fossheim

Styremedlem:                                   Jan Anders Halvorsen

Varamedlem:                                             Ann Mari Nordaune

Revisorer:                                        Åge Nilsen og Olav Fjone

 

 

 

 

 

RÅD OG UTVALG

 

Jaktprøveutvalget:                Tore Martin Lilleby, Mona Aakervik, Marius Aakervik, Bjørn Ove Valø, Ann Mari Nordaune, Øyvind Eriksen og Andreas Bjørn.

 

Dommerutvalget:                  Andreas Bjørn (leder), Sigmund Nyborg og Marius Aakervik.

 

Utstillingskomité:                  Mona Himo (leder), Therese Pedersen, Pål Tore Raabakken, Marit Aunli, Lise Pedersen og Tonje Andersen.

 

Mediautvalget:                      Mona Himo Aakervik (hjemmeside), Jan Anders Halvorsen (facebook).

 

Aktivitetsutvalget:                 Lisbeth Holtmon (leder), Marit Aunli, Lise Pedersen, Therese Pedersen, Tonje Andersen.

 

Dressurområdet:                   Einar Tømmerås,

 

Merkekomite:                        Lyder Malm, Kjell Morten Nynes, Bjørn Dahl og Åsgeir Moe.

 

Hund/sau:                             Geir Pedersen (leder), Rolf Gaundal i Harran, Øyvind Eriksen i Rørvik.

 

Sponsoransvarlig:                 Jan Anders Halvorsen
Materialoppevaring:             Olav Fjone (jaktprøveutstyr), Pål Tore Raabakken                                  (utstillingsmateriale).

Christel Sæternes – klær m.m for salg.

 

Distriktskontakter:                Bjørn Ove Valø for Ytre Namdal,

Lars Ådne Arnesen for midtre Namdal

Joar Myren for Indre Namdal.

 

Nyheim utvalget:

Bjørn Ove Valø, Ann Mari Norduaunet, Bertil Nyheim, Kristine Nyheim, Maria Haug og Tore Martin Lilleby, Marita Mørk og Dagfinn Horseng, Åsgeir Moe.

 

Nm-komite 2013:                  Andreas Bjørn (prøveleder), Kjell Morten Nynes, Geir Pedersen, Oddbjørn Ovesen.

 

 

 

STYREMØTE

Det har i foreningsåret vært avviklet fire styremøter. Mye av den daglige driften av klubben foregår i tillegg pr telefon og e-post. I tillegg er det flere møter i diverse utvalg gjennom året for å gjennomføre klubbens arbeid.

Vi vil takke alle som stiller opp og bidrar til at klubben kan gjennomføre sine oppgaver og forskjellige aktiviteter gjennom hele året.

 

 

MEDLEMSUTVIKLING

Det er 31.12.2012 registrert 221 betalende medlemmer. Samme dato 2011 hadde klubben 223 medlemmer.

 

MEDLEMSMØTER OG AKTIVITETER

 

Årsmøte

Årsmøte ble arrangert på Namdalshagen den 13. mars og behandlet ordinære saker, årsberetning, regnskap og valg

 

Utstillingstrening

I forkant av Namsos-utstilling ble det avholdt utstillingstrening med 24 deltagende.

 

17.mai-tog i Namsos

Over 20 personer og deres firebente møtte opp til borgertoget i Namsos. Flesteparten stilte i jaktklær og det ble en flott presentasjon av klubben. Alle hundene oppførte seg eksemplarisk og ikke en lyd var å høre blant våre hunder.

 

Medlemsmøte 30. mai

Jo Inge Breisjøberget, fagsjef for jakt og fiske i Statskog, informerte om Rypeforvaltningsprosjektet og rypeforvaltning generelt. Morten Aasheim orienterte om rypetaksering.

 

Klubbtreff med duetrening på Nyheim gård 18-20.mai.

Namdal FHK holdt klubbtreff ved Nyheim gård i Nærøy. Fredagen var det en del regn og vi måtte ta opphold i duetreninga noen timer, men vi koste oss med trivelig hundeprat i mens. Lørdag og søndag var det oppholds og sola tittet ofte frem. Arrangørkomiteen hadde gjort en kjempeflott jobb og hele helga som planlagt. Takk til alle sammen som bidro til at treffet ble et vellykket arrangement.

Hele 42 hunder var meldt på i duecupen på lørdag. 28 hunder stilte i ak og 16 hunder i uk, dette er rekordstor påmelding. Takk til Øyvind Eriksen, Åsgeir Moe og Bertil Nyheim som stilte opp som dommere.

Omkring 80 voksen og barn, samt deres hunder var innom i løpet av helga. Bertil Nyheim instruerte under duetreninga og holdt et flott foredrag om dressur på fredagskvelden.

Apport kurs

Det ble avholdt apport kurs på Raabakken i Overhalla i tidsrommet april-juni. Instruktører var med Ole Leirvik, Pål Tore Raabakk og Lars Ådne Arnesen. Rundt 20-25 deltok, 7-9 av dem tok apport beviset.

 

 

Hund/Sau

I 2012 har det vært arrangert aversjonsdressur for sau i Rørvik, Harran og Overhalla. Stor oppslutning på strømmingskveldene.

 

Namdal Fuglehundklubb på facebook.

Klubben har fått sin egen side på facebook hvor nyheter, resultater, bilder og andre bidrag blir delt fortløpende.

 

 

ÅRSRAPPORT FRA PRØVEUTVALGET:

Klubben har i 2012 arrangert 5 jaktprøver og 1 klubbmesterskap.

 

Klubbmesterskapet 2012

Ble avholdt på Steinfjellet 2.februar. Prøveleder Tore Martin Lilleby.

 

Lifjellprøven

Var helga 2.- 4.mars. Prøveleder Andreas Bjørn. Med hovedkvarter på Holand gjestegård. Totalt 35 premieringer.

 

 

Namdalsprøven

Ble gjennomført 17.-18. mars på Lifjellet. Prøveledere var Ann Mari Nordaunet og Bjørn Ove Valø, hovedkvarter på Holand gjestegård. Totalt 36 premieringer.

 

Skogsfuglprøven på Namdalseid

Den 4.- 5.september. Prøveleder Andreas Bjørn, hovedkvarter på gården til Nils og Åse Kaldal. 14 premieringer.

 

Snåsaprøven

Den 17.- 19.august. Prøveleder Mona Aakervik og Marius Aakervik med hovedkvarter i Lurudalen. 30 premieringer.

 

Steinfjellprøven

Var den 29. – 30.september Prøveleder Øyvind Eriksen, hovedkvarter på Børgefjellsentret og med kun 2 premieringer.

 

Vi vil takke alle prøveledere og medhjelpere som stiller opp år etter år og gjør en kjempejobb for klubben. Uten slik velvillighet hadde ikke den høye aktiviteten vært mulig. Takk også til grunneiere som også gjør det mulig for oss å drive med vår utmerkede hobby/sport. Vi takker også alle våre sponsorer som år etter år gir klubben sponsorgaver som brukes i vår aktivitet.

 

 

JAKTPRØVERESULTATER 2012

Jaktprøveresultater fra våre egne prøver legges ut på vår hjemmeside: http://www.namdalfhk.net. Mange Namdalshunder har også deltatt på prøver rundt omkring i landet. Vi er avhengig av at hundeeieren selv sender inn resultatene selv for registrering på hjemmesiden.

 

 

Klubbmesterskapet 2012

Det var 27 hunder som deltok i årets klubbmesterskap. Dommere var Viktor Skkogmo, Kjell Morten Nynes, Rolf Gaundal og Sigmund Nyborg.

 

1.) Klubbmester 2012 i AK: ES Dulles Inferno Nina Hagesæther og Lars Ådne Arnesen.

2.) ES RoyalurasTara og Øyvind Eriksen.

3.) GS Børgsjitens Beto, Marius Aakervik og Mona Himo.

4.) ES Heggebakkens Tyra, Pål Tore Raabakken og Christel Sæternes.

5.) GS Arefjellets Mitza og Joar Myren.

6.) ES Royaluras Peik og Nils Sagvik.

 

Resultat UK

1.) ES RoyalurasTundra, Pål Tore Raabakken og Christel Sæternes.

2.) IS Red garlics Reddix, Geir Pedersen og Andreas Bjørn.

3.) GS Børgsjitens Troya, Petter og Lisbeth Holtmon.

4.) GS Børgsjitens Frøya, Vegard Løvmo og Helena Gaundal.

5.) IS Redlabb ff Fia og Geir Arne Oppdal.

 

 

ÅRETS HUNDER 2012

Årets VK hund: ES Østheias No Limit til Bertil Nyheim

Årets AK hund: GS Langsundets Ville til Mona og Marius Aakervik.

Årets UK hund: ES Dulles B Tiba til Kåre Norum

Årets Utstillings hund: P Brennmoens Mattis til Margrethe Jønsson og Terje Bjørhusdal

 

 

Utstillingsutvalget 2012

Komitèn har fungert utmerket. Som i fjor har vi samarbeidet med Namdal harehundklubb og holdt begge utstillingene sammen. Namdalsutstillinga 2012 ble avholdt 28.april på Namdalsmuseet i Namsos. Også i år var vi heldig og fikk oppholds på utstillingsdagen. Dommer var Marianne Holmli. 60 fuglhunder og 24 harehunder var påmeldt, hvorav 2 valper. Det ble arrangerte ”barn og hund” hvor 14 ekvipasjer stilte til start. Vi arrangerte også barn og hund og 14 ekvipasjer stilte til start.

 

 

Årsrapport fra dommerutvalget.

Vi har i løpet av året (tom 20.01.13) hatt en dommerkonferanse. Deltatt med en person på sentralt møte for dommerutvalg i januar 13. Ellers en del kontakt i utvalget via mail og telefon. Det har også blitt formidlet mange mail til dommerne som tilhører vårt distrikt i løpet av året. Det er for tiden 2 kandidater under utdanning. Lars Ådne Arnesen og Mona Aakervik, de har fullført tre samlinger.

 

Årsrapport fra TRENINGSTERRENGENE        

Brannfjellet: Det henger opp nye kart og regler over treningsområdet ved parkeringsplassen. Vi ber om at reglene overholdes. Det ønskes at alle skriver seg inn i boka.

Grønndalstunet: Her henger det også kart og regler. Grunneier ønsker at medlemmer av NFHK registrerer seg når de trener. Kart og regler ligger ut på vår hjemmeside.

 

 

 

 

 

SKOGSFUGLTELLING

Jan Anders Halvorsen har hatt ansvaret for skogsfugltakseringa i Bangdalen 2012, som pågikk fra 1.august til 20.august. For å motivere de frivillige som deltok ble det i år delt ut tre sesongkort i Bangdalsområde.

Dette er et prosjekt i samarbeid med Statskog og Høyskolen i Nord- Trøndelag.

 

 

 

SPONSORER

M. Aakervik og Hills Hundefor sponset alle jaktprøver og klubbmesterskap, samt at vi fikk en del turutstyr fra Statskog. Vi har også mottatt forskjellige premier/effekter fra Eucanuba, L.Johansen, Holand sport1, Nava, Felleskjøpet, Namsos Bandasje, Biomar, K-sport Kovereid, Nyheim hund og fritidssenter, Ytre Namdal dyreklinikk og hansvik sport. Takker også for alle andre som har bidratt med premier.

 

Klubbens medlemmer får rabatt hos disse forselgerne: L.Johansen i Namsos – 20% på listepris. M.Aakervik AS i Namsos – 20-24% rabatt på Hill’s hundefor (12 kg’s sekker).

 

 

 

SAK 3: STYRETS FORSLAG TIL ARBEIDSPROGRAM FOR 2013:

Klubbmesterskap, Steinfjellet                                            2. februar

Årsmøte                                                                                5. mars

Lifjellprøven, Grong                                                             1.-3. mars

Namdalsprøven – Lifjellet                                                    16.-17. mars

Medlemsmøte vinter, felleskjøpet                                      21.-22. februar

Dressur-/ Apportkurs. Overhalla                                         april

Dressur-/ Apportkurs. Rørvik.                                              april

Hund/Rein                                                                           vinteren

Utstilling, Namdalsmuseet, Namsos                                 27. april

17. mai tog (borgertog) i Namsos                                       17. mai

Nærøytreff på Nyheim, medlemsmøte                               18.-20. mai

Jentetreff, treningssamling                                                 juli

Hund/Sau dressur. Overhalla, Rørvik og Harran              juni/juli/august

Grønndalstunet treningsterreng                                         fra 15. juli – 20. august

Brannfjellet, treningsterreng                                              1.-20.august

Skogsfugltelling                                                                   f.o.m. 1. august

Trening-/ nybegynnersamling i treningsterrenget. Bål i gappahuken   august

NM-skog + Skogsfuglprøve Namdalseid                           30. august-1. september

Høyfjellsprøve, Lurudalen, Snåsa                                      23.-25. august

Steinfjellprøven                                                                    5.-6. oktober

Høstmøte                                                                                        November

Klubbmesterskap     , Steinfjellet                                                  februar 2014

Årsmøte                                                                                            februar/mars 2014

 

SAK 4: regnskap

Papirer vil bli utdelt. Godkjent

                                     

SAK 5: Medlemskontigent

Styret ønsker å sette ned kontigenten med 50 kr.

Ny priser: junior: 150, Ordinært medlemsskap: 250, familiemedlemsskap: 350.

 

SAK 6: Budsjettoforslag

Papirer vil bli utdelt

 

SAK 7: Innkommene forslag

Styrets forslag:

a)     Nye vedtekter for Namdal fhk. Papirer deles ut + legges ut på hjemmesiden.

 

b)     Ny statutter for årets hunder i uk og ak. Eget skriv på dette.

 

c)      Opprettelse av årets skogsfugl hund, med statutter. Eget skriv på dette.

 

d) Innkommene forslag

 

 

 

SAK 8: VALG

a)Valg av styrets formann – for ett år

 

b)Valg av andre medlemmer til styret – for 2 år

 

 

c)Valg av varamenn til styret – for 1 år

 

d)Valg av to revisorer – for 1 år

 

e)Valg av valgkomité på tre medlemmer for neste årsmøte. En av komiteens medlemmer skal være styremedlem som ikke er på valg.

Velges av årsmøte.

 

 

 

 

Vedlegg 1

Forslag til nytt poengberegningssystem ved kåring av årets hund i Namdal Fuglehundklubb

 

Ved innmelding av resultat SKAL følgende oppgis for at resultatet skal bli tellende:

 • Hundens reg.nummer
 • Hundens navn
 • Hvilke(n) premie/er
 • Dato og sted for oppnådd premie
 • Navn på eier

 

Årets hund:

Poengtildeling: UK: 1.UK = 6.poeng 2.UK = 3.poeng 3.UK = 1.poeng Plassering i høystatusløp: 6-1 poeng ( 1.premie 6, 2.premie 5 osv) Arctic Cup, Rjukan Grand Prix, Sørnorsk og Forus Open. Norsk Derby Kvalifisering og semifinale Premiering i Norsk Derby Finale gir 3 poeng ekstra. Vinner får 10 poeng ekstra Premieringer i Norsk Derby semifinale gir 1. poeng ekstra AK: 1.AK = 6.poeng 2.AK = 3.poeng 3.AK = 1.poeng

 

Årets skogsfulghund:

Samme poengberegning som AK-hund + 2 tilleggspoeng for ÆP. Plassering i NM-Skog 6-1 poeng(1.premie 6, 2.premie 5 osv). Vinner av NM-skog kåres automatisk til årets skogsfuglhund – uavhengig av oppnådd poeng

Forslag til ny tekst:

 

Årets beste UK, AK, skogsfugl hund og VK hund – jaktprøver.

 • Eier må være medlem i NFHK(gjelder alle klasser). Poeng/premier oppnådd før medlemskap i klubben skal ikke telles med. Hunden må være stilt på minst en av klubbens prøver det aktuelle år.
 • Eieren må selv sende inn sine resultater innen fristen. Merkes med hundens navn og reg.nr.
 • Hunden må stilles på jaktprøve i NFHK gjeldene år.
 • Klasse UK: Den hund vinner som har oppnådd flest poeng i henhold til klubbens poengsystem. Ved poenglikhet vinner den hund som har flest 1.UK. Hvis ingen har oppnådd 1. UK, vil vinneren ved poenglikhet være den som har flest 2.UK. Vinnere av høystatusløp for unghunder kåres automatisk til årets unghund, uavhengig av oppnådd poeng.
 • Klasse AK: Den hund vinner som har oppnådd flest poeng i henhold til klubbens poengsystem. Ved poenglikhet vinner den hund som har flest 1.AK. Hvis ingen har oppnådd 1. AK, vil vinneren ved poenglikhet være den som har flest 2.AK.
 • Klasse VK: Poeng gis ut fra de til enhver tid gjeldende regler for poeng til jaktchampionat. Vinnere av høystatusløp kåres automatisk til årets hund i VK – uavhengig av oppnådd poeng.

 

 

 

 

 

 

Vedtekter for Namdal fuglehundklubb

 

Lover for Namdal fuglehund Klubb stiftet 1969

Vedtatt av stiftelsesmøte i 1969 med senere endringer, senest av årsmøte 5.3.2013.

 

Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbundden 7.4.2013

 

Kap 1 Innledende bestemmelser

 

§1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Namdal fuglehundklubb, og forkortes til NFHK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) som er et medlemsforbund i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben og dens medlemmer er derfor forpliktet til å overholde FKFs og NKKs lover og bestemmelser.

 

Klubben er lokal fuglehundeklubb og har sitt virkeområde i Namdalen.

 

§1-2 Formål

Namdal fuglehundklubb formål er

a) å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund.

b) fremme muligheter for aktivitet med hund

c) innen distriktet fremme interessen for stående fuglehunder.

d) bidra til å ivareta utviklingen av fysiske og psykiske sunne hunder, typeriktige, funksjonelle og sosialt vel tilpassede individer, gjerne i samarbeid med aktuell raseklubb.

e) formidle kontakt mellom medlemmene og de respektive rasers avlsråd for veiledning i avls- og oppdretterspørsmål.

f) fremme det kynologiske arbeidet

g) arrangerer godkjente prøver og utstillinger.

 

§1-3 Definisjoner

Klubbens organer:

– Årsmøtet

– Ekstraordinært årsmøte

– Styret

– Valgkomite

 

Kap 2 Medlemskap og krav til dette

 

§2-1 Medlemskap

Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.

 

 

Æresmedlemmer

Tildeles gratis livsvarig medlemskap. Æresmedlem har for øvrig fulle medlemsrettigheter.

Honnørmedlem

Person som har vært medlem i Namdal Fuglehundklubb sammenhengende de siste ti år, utnevnes ved fylte 65 år til honnørmedlem og tildeles gratis livsvarig medlemskap. Honnørmedlem har for øvrig fulle medlemsrettigheter. Medlemmer som er berettiget til slik medlemskap må selv underrette klubben.

 

§2-2 Medlemskontingent

Alle medlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap samt klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte.

 

Medlemmet har ingen rettigheter før årskontingenten er betalt.

 

§2-3 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å støtte NFHK, FKFs og NKKs virksomhet samt å følge NFHK, FKF og NKK lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK, FKF eller klubben.

 

§2-4 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

a) Utmeldelse

b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben. Krever ¾ flertall av fulltallig styre.

c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK

d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

 

§2-5 Disiplinær reaksjoner

NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner gjelder i sin helhet.

 

Kap 3 Organisasjon

 

§3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtetog avholdes hvert år innen 31. mars.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall).

 

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

 

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

 

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming.

 

 

§3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

 

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.

 

Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.

 

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK og FKF møte med inntil 2 representanter hver som har talerett, men ikke stemmerett.

 

§3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 6 ukers varsel.

 

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen kan sendes medlemmet pr post, e-post, i adressert medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.

 

Med innkallelsen skal følge:

– Dagsorden

– Årsberetning

– Regnskap med revisors beretning

– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

– Budsjett for neste år.

– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

 

§3-4 Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtets oppgaver er:

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.

b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.

c) Behandle årsberetning

d) Godkjenne regnskap med revisors beretning

e) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger

f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. Benkeforslag er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.

g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.

h) Godkjenne budsjett og kontingent for neste år

i) Godkjenne planer for drift og aktiviteter for neste år.

j) Utnevne æresmedlem etter forslag fra styret. Se def. På æresmedlem under §4-3 Styrets oppgaver.

j) Velge:

– Leder for 1 år

– 2 styremedlemmer for 2 år[1]

– 2 varamedlemmer for 1 år

– 2 Revisorer for 1år.

– Valgkomite med leder og øvrige 2 medlemmer for 1 år.

– Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

 

– Personer som soner dom eller er under tiltale for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

 

– Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet også ved valg.

 

– Oppretter Årsmøtet ved lovendring nye organer/tillitsverv eller det ikke foreligger kandidater til ledige tillitsverv, kan Årsmøtet i samme møte velge tillitspersoner til nyopprettede eller ledige verv uten at forslag på kandidater har vært fremmet på fastsatt måte.

 

-Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidater kan skriftlig avstemning ikke kreves.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, også ved valg.

 

Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

 

 

Kap 4 Styret m.v.

 

§4-1 Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 

§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst tre andre styremedlemmene er til stede.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll fra styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene, FKF og NKK.

 

§4-3 Styrets oppgaver er:

– lede klubben mellom årsmøtene

– avholde årsmøte

– drive klubben i samsvar med klubbens formål

– gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet

– oppnevne komiteer og representanter for klubben og utarbeide retningslinjer for særkomiteer.

– søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen

– velge/oppnevne sekretær og kasserer innen eller utenfor styret..

– tildele gullmerke.

– fremme kandidat til æresmedlemskap for årsmøte.

 

Namdal fuglehundklubbs gullmerke

Gullmerke er en utmerkelse som kan tildeles medlemmer og ander personer gjort en betydningsfull innsats for klubben eller for hundesporten generelt. Tildeling av gullmerket foretas på årsmøte eller årsfest, etter vedtak i styret.

 

Æresmedlemskap

Æresmedlemskap er klubbens høyeste utmerkelse. Som æresmedlem kan utnevnes:

–          Medlem av klubben som har gjort særlig innsats for fremme av klubbens formål og arbeid, og til hundesportens fremme.

–          Annen person som har gjort betydelig innsats til fremme av hundesporten.

 

Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben. Æresmedlem i Namdal Fuglehundklubb utnevnes på klubbens ordinære årsmøte, eller årsfesten, etter vedtak i styret. Ved utnevnelse skal æresmedlem tildeles diplom hvor begrunnelsen er påført. Det tildeles videre et spesielt klubbmerke for æresmedlem og livsvarig gratis medlemskap. Æresmedlem har forøvrig fulle medlemsrettigheter.

 

 

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

 

§5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer. Ett av medlemmene skal være styremedlem som ikke er på valg.Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

 

§5-2 Revisor

Årsmøtet velger 2 revisorer. Revisorene reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.

 

Revisorene bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

 

 

Kap. 6 Diverse bestemmelser

 

§6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes FKFs styre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

 

 

§6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av tilknytningen til NKK jmf. NKKs lover § 6-1.

 

§6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.

 

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

 

§6-4 Stemmetall

Det kreves kvalifisert flertall for valg av æresmedlem, lovendring og oppløsning.

 

Der er intet annet er nevnt kreves det absolutt flertall.

 

 

 

 

 

 

 

 

Definisjoner

 

Absolutt flertall

Mer enn 50% av de avgitte gyldige stemmer er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer.

 

Kvalifisert flertall

Mer enn en spesifisert størrelse (f.eks 2/3 flertall ved lovendringer) er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer.