Årsmøte 2010

Årsmøte 9. mars 2010

Saksliste

1)      Konstituering:

 • Valg av møteleder: Andreas Bjørn.
 • Valg av sekretær: Mona Himo.

Valg av medlemmer til å undertegne protokollen: Viktor Skogmo og Pål Tore Raabakan.

 • Godkjennelse av resten av dagsorden/ dagsorden godkjennet.

2)      Styrets årsberetning:

 • Andreas Bjørn leste styrets årsberetning.

3)      Regnskap:

 • Kjellrun Moan gjennomgikk regnskapet. Regnskapet er revidert.
 • Årsmøtet godkjente regnskapet.

4)      Budsjettforslag:

 • Budsjettet godkjent.

5)      Styrets forslag til arbeidsprogram:

 • Arbeidsprogram vedtatt.

6)      Medlemskontigent:

 • Styre ønsker ingenendring.

7)      Styrets forslag:

 • Styret ville ha en diskusjon om vi fortsatt skal ha to vinterprøver.
 • Ble enige om å se de an framover og prøve å rekruttere nye prøveledere og hjelpere.

8)      Valg:

 • Valg av styrets formann:

Valgkomiteens innstilling: Andreas Bjørn, valgt.

 • Valg av andre medlemmer til styret:

Valgkomiteens innstilling:     Mona Himo, valgt.

Christel Sæternes, valgt.

 • Valg av varamenn til styret:

Valgkomiteens innstilling:     Viktor Skogmo.

Olav Fjone.

 • Valg av revisorer:                   Åge Nilsen.

Odd Ivar Løvhaugen

 • Valgkomite: Mona Himo ble valg som styrets representant sammen med Kjell Morten Nynes og Geir Pedersen.