Bli medlem

Hovedmedlem kr 250 pr år.

Husstandmedlem kr 50 pr år.

Juniormedlem (under 18 år) kr 150 pr år.

I tillegg kommer grunnkontigent til NKK på kr 220. Har du flere medlemskap i NKK betales kun en grunnkontigent. (ink Bladet Hundesport)

(Pris-eksempel: Et hovedmedlem og et husstandsmedlem inkl grunnkontikent hos NKK: 250+50+220 = kr 520)

Viktig at alle opplysninger på deg/dere er riktig, nkk sender faktura på den mail adr du sender inn.

 

Send hvilket medlemskap du vil ha, navn, adresse, mobilnr, epost og fødselsdato til [email protected]