Bli medlem

Hovedmedlem koster kr 250 pr år.

Husstandmedlem kr 50 pr år.

Juniormedlem (under 18 år) koster kr 150 pr år.

I tillegg kommer grunnkontigent til nkk på kr 220. Har du flere medlemskap i nkk, betales kun en grunnkontigent. (ink Bladet Hundesport)

(Pris eksempel: Et ordinær og et Husstand ink NKK blir 250+50+220 = kr 520)

 

Send hvilket medlemskap du vil ha, navn, adresse, mobilnr, epost og f.dato.

Til [email protected]