Gamle utklipp fra aviser i Trøndelag

Ikke alle avisklippene er vi i stand til å identifisere årstall på, men hvis medlemmene som ser disse graver i litt i hukommelsen så er vi glade for tilbakemeldinger.

Ta kontakt