Årsmøte 2014

ÅRSMØTE I NAMDAL FUGLEHUNDKLUBB

Namsos, 18 mars 2014

 

 

 

SAKLISTE

 

1 KONSTITUERING

 

 1. A) Valg av møteleder – Mona Himo Aakervik
 2. B) Valg av møtesekretær – Jan A Halvorsen
 3. C) Valg av medlemmer til å undertegne protokollen – Bjørn Dahl, Marius Akervik
 4. D) Godkjennelse av innkallelse – Godkjent
 5. E) Godkjennelse av resten av dagsordenen – Godkjent

 

2 STYRETS ÅRSBERETNING

 

Gjennomgått av møteleder.

Anmerkning: Regning for medlemskap sendes fra NKK 1 måned senere enn før.

 

3 STYRETS FORSLAG TIL ARBEIDSPROGRAM

 

Godkjent av årsmøtet uten innsigelser.

 

4 REGNSKAP

 

Christel S. Raabakken orienterte årsmøtet. I 2013 har klubben gått med kr 21 947 i overskudd.

Regnskaper er revidert og godkjent av revisor.

Godkjent av årsmøtet uten innsigelser

 

5 MEDLEMSKONTINGENTEN

 

Holdes uendret.

Godkjent av årsmøtet.

 

6 STYRETS BUDSJETTFORSLAG

 

Budsjett godkjent av årsmøtet uten innsigelser.

 

7 STYRES FORSLAG

 

 • Forslag til ny lovmal

 

Ny lovmal godkjennes av årsmøtet uten innsigelser.

 

8 INNKOMNE FORSLAG

 

Ingen innkomne forslag.

 

9 VALG PÅ

 

Valgt etter ny lovmal:

 

a)3 styremedlemmer for 2 år:

Mona Himo Aakervik, Inger Lise Brøndbo, Einar Tømmerås – Godkjent

 1. b) 1 styremedlem for 1 år. Heidi Berger – Godkjent
 2. c) Leder for 1 år. (Velges blant styremedlemmene).

Mona Himo Aakervik – Godkjent

 1. d) Nestleder for 1 år. (Velges blant styremedlemmene).

Christel S. Raabakken – Godkjent

 1. e) 2 varamedlemmer for 1 år. Jim Rune Øyum Pedersen

og Jan Anders Halvorsen – Godkjent

 1. f) Det velges sekretær og kasserer hvert år blant styrets medlemmer.

Sekretær: Inger Lise Brøndbo – Godkjent

Kasserer: Christel S. Raabakken – Godkjent

 1. g) 1 Revisorer for 2 år: Rolf Håvard Ovesen, – Godkjent

1 vararevisor for 1 år: Olav Fjone – Godkjent

 1. h) Valgkomite med leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år. Varamedlem for 1 år.

 

Ny valgkomite: Einar Tømmerås – 2år, Roger Pedersen – 2år, Øyvind Eriksen – 1 år.

Varamedlem: Jan Anders Halvorsen – 1år.

Valg godkjent

 

– Styret velges for 2 år og skal bestå av 5 medlemmer, inklusiv leder.

– Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret og valgkomite.

 

 

 

Sak 2.                 ÅRSBERETNING 2013

 

 

Styrets sammensetning 2013

Leder:                                      Mona Himo Aakervik

Styremedlem:                          Tore Martin Lilleby

Sekretær:                                Jan Anders Halvorsen

Styremedlem:                          Christel S. Raabakken

Styremedlem:                               Joar Myren (tom oktober 2013)

Varamedlem:                                Heidi Berger

Kasserer /Varamedlem:           Ann Mari Nordaune

Revisorer:                               Åsgeir Moe og Olav Fjone

 

 

RÅD OG UTVALG

 

Prøveutvalg:

Mona Himo Aakervik

 • yvind Eriksen

Marius Aakervik

Tore Martin Lilleby

Andreas Bjørn

Ann Mari Nordaunet

Bjørn Ove Valø

 

NM-skog:

Andreas Bjørn

Kjell Morten Nynes

Geir Pedersen

Oddbjørn Ovesen

 

Dommerutvalg:

Andreas Bjørn (tom oktober 2013)

Sigmund Nyborg

Marius Aakervik

Ole Arnstein Strømsli (fom oktober 2013)

 

Aktivitetsutvalg:

Christel S.Raabakken

Lise Pedersen

Marit Aunli

Therese Pedersen

Tonje Andersen

 

Nyheim utvalg:

Bjørn Ove Valø og Ann Mari Nordaunet

Bertil Nyheim og Kristine Fagerland Nyheim

Maria Aune Haug og Tore Martin Lilleby

Marita og Dagfinn Horseng

Helle Paulsen og Tor Olav Holmvik

 

Dressurområde – Brannfjellet:

Einar Tømmerås

 

Merkekomitè:

Kjell Morten Nynes (leder)

Lyder Malm

Bjørn Dahl

Åsgeir Moe

 

Hund/ sau:

Geir Pedersen, Overhalla

 • yvind Eriksen, Rørvik

Rolf Gaundal, Harran

 

Sponsoransvarlig:

Jan Anders Halvorsen

Petter Holtmon

Einar Tømmerås

 

Utstillingskomitè:

Mona Himo Aakervik

Pål Tore Raabakken

Therese Pedersen

Tonje Andersen

Marit Aunli

Gunhild Brørs

Einar Tømmerås

Lise I Pedersen

 

Medieutvalg:

Mona Himo Aakervik(administrator/ support)

Jan Anders Halvorsen (facebook)

 

Lager:

Pål Tore Raabakken

 

Distriktskontakter:

Bjørn Ove Valø – Ytre Namdal

Midtre-Namdal- Joar Myren (tom oktober 2013)

Indre Namdal –Svein Erik Kjølstad

 

Valgkomite:

Christel S. Raabakken

Bjørn Dahl

Einar Tømmerås

 

Samarbeidskomitè Rein

Gunnar Gangstø

 

Taksering – Bangdalen

Jan Anders Halvorsen

 

 

STYREMØTE

 

Det har i foreningsåret vært avviklet fem styremøter. Mye av den daglige driften av klubben foregår i tillegg pr telefon og e-post. I tillegg er det flere møter i diverse utvalg gjennom året for å gjennomføre klubbens arbeid.

Vi vil takke alle som stiller opp og bidrar til at klubben kan gjennomføre sine oppgaver og forskjellige aktiviteter gjennom hele året.

 

MEDLEMSUTVIKLING

 

Det er 31.12.2013 registrert 217 betalende medlemmer. Samme dato i 2012 hadde klubben 221 medlemmer.

 

MEDLEMSMØTER OG AKTIVITETER

 

Årsmøte

Årsmøte ble arrangert på NUS den 5. mars og behandlet ordinære saker, årsberetning, regnskap og valg

 

Utstillingstrening

I ovekant av 20 hunder og deres eiere møtte til utstillingstrening på Namsos trafikkstasjon. Vi var heldige med været og fikk god informasjon og veiledning av instruktør Tonje Andersen. Artig at så mange møtte fram og benyttet seg av tilbudet. To nye medlemmer meldte seg også inn i løpet av kvelden.

 

17.mai-tog i Namsos

Over 20 personer og deres firebente møtte opp til borgertoget i Namsos. Flesteparten stilte i jaktklær og det ble en flott presentasjon av klubben. Alle hundene oppførte seg eksemplarisk og ikke en lyd var å høre blant våre hunder.

 

Klubbtreff med duetrening på Nyheim gård 18-20.mai

 

Vi hadde en kjempeflott helg på Nyheim i Nærøy på gården hos Bertil og Kristine Nyheim. Mellom 60-70 personer og 50-60 hunder var innom i løpet av helga. Vi takker alle som bidro til at dette ble et flott arragement. Vi takker også eierene Bertil og Kristine Nyheim for bruk av gården og våre sponsorer.

 

Med god planlegging og mye arbeid hadde komitèn med Bertil og Kristine Nyheim, Ann Mari Nordaunet og Bjørn Ove Valø i spissen gjort sitt for å gi deltakerene et flott treff.

I år fikk vi servert fiskesuppe og mange forskjellige laksevarianter med godt tilbehør på lørdagen. På søndagen fikk vi servert grillgris med tilbehør. Maten var kjempegod og det var god stemning i teltet.

 

I løpet av helga var det duetrening, duecup med 28 påmeldte ak hunder og 4 påmeldte uk hunder, apportkonkurranse, leirduetrening, leirduecup, quiz, natursti for barna og skytekonkurranse for barna

 

Apport kurs

Det ble avholdt apportkurs i tidsrommet april-juni. Instruktører var Rolf Gaundal, Pål Tore Raabakken og Lars Ådne Arnesen. Rundt 20-25 deltok, ca 15 av dem tok apport beviset.

Kurset ble avholdt i Grong, henholdsvis i sentrum og på Rognsmoen.

 

Hund/Sau

I 2014 har det vært arrangert aversjonsdressur for sau i Rørvik, Harran og Overhalla. Stor oppslutning på strømmingskveldene.

 

 


 

ÅRSRAPPORT FRA PRØVEUTVALGET:

 

Klubben har i 2013 arrangert 5 jaktprøver og 1 klubbmesterskap.

 

Avviklede arrangement i 2013:

Klubbmesterskapet 2013 m/prøveleder Joar Petter Myren ble avviklet på Steinfjellet.

Lifjellprøven m/prøveleder Andreas Bjørn, hovedkvarter på Holand gjestegård.

Namdalsprøven på Lifjellet m/prøveleder Ann Mari Nordaunet og Bjørn Ove Valø med hovedkvarter på Holand gjestegård.

NM-Skog og Skogsfuglprøven på Namdalseid m/prøveleder Andreas Bjørn, Langvassheimen på Namdalseide.

Snåsaprøven m/prøveleder Mona Himo Aakervik og Marius Aakervik med hovedkvarter i Lurudalen

Steinfjellprøven m/prøveleder Øyvind Eriksen med hovedkvarter på Trones.

Klubbmesterskapet 2014 m/prøveleder Mona Himo Aakervik ble avviklet på Steinfjellet.

 

Vi har fått til team rundt hver prøve, som ser ut til å fungere veldig godt. Vi får da flere inn i prøvearrangeringen og dette gjør at belastningen på noen få blir mindre.

Vi vil takke alle prøveledere og medhjelpere som stiller opp år etter år og gjør en kjempejobb for klubben. Uten slik velvillighet hadde ikke den høye aktiviteten vært mulig. Takk også til grunneiere som også gjør det mulig for oss å drive med vår utmerkede hobby/sport. Vi takker også alle våre sponsorer som år etter år gir klubben sponsorgaver som brukes i vår aktivitet.

 

Mange av klubbens medlemmer har premiert seg godt og deltatt på NM, derby og andre høystatusløp. Henviser til hjemmesiden: www.namdalfhk.net for resultater, samt resultater fra klubbens prøver.

 

JAKTPRØVERESULTATER 2013

 

Jaktprøveresultater fra våre egne prøver legges ut på vår hjemmeside: http://www.namdalfhk.net. Mange Namdalshunder har også deltatt på prøver rundt omkring i landet. Vi er avhengig av at hundeeieren selv sender inn resultatene selv for registrering på hjemmesiden.

 

Klubbmesterskapet 2014

 

Lørdag 08.01.2014 gikk årets Klubbmesterskap av stabelen på Steinfjellet. Det stilte totalt 29 hunder til start, 8 i UK og 21 i AK/VK. Kvalifiseringen ble gjennomført med 2 blandapartier gjennom 2 runder av 10 minutter, og det gikk 6 UK- og 8 AK-hunder til en finalerunde på 10 minutter.

Da klubbmesterskapet gjennomføres etter egne regler, er det i bedømmelsen nevnt diskvalifiserende feil. Dette er feil som i vanlig prøvesammenheng ville vært diskvalifiserende, men som i klubbmesterskapet kun teller som store minus.

Klubbmester i uk: ES Crispo og Harald Andre Olsen.

Klubbmester i ak: ES Heggebakkens Tyra og Pål Tore Raabakken.

 

ÅRETS HUNDER 2013

 

Årets uk-hund: ES Dulles B Tiba og Kåre Norum. 2x1uk.

Årets ak-hund: ES Dulles B Tiba og Kåre Norum. 3x2ak.

Årets skogsfulg-hund: GS Langsundets Faun og Andreas Bjørn. 2x1ak skog.

Årets vk-hund: ES Limingruet’s Hi-Troll og Ingvar Rødsjø. 1vk m/ck, 1vk m/cacit, 2vk m/ck semifinale, 2vk finale, 2x2vk.

Årets utstillingshund: KV Knaus av Nynesfjell og Kjell Morten Nynes: Excellent, 1BHK, BIR, BIG, BIS (beste premiering).

 

Utstillingsutvalget 2013

 

Komitèn har fungert utmerket. Også i år har vi samarbeidet med Namdal Harehundklubb og holdt begge utstillingene sammen.

Namdalsutstillinga var også i år lagt til Namdalsmuseet i Namsos. Været var strålende og vi fikk mange besøkende.

65 fuglehunder var påmeldt til utstillinga, derav 7 valper. Både BIS vinner og BIS valp er namdalinger og medlemmer av Namdal fhk. Vi gratulerer med flotte resultater.

BIS og BIG: KV Op Knaus av Nynesfjell til Kjell Morten Nynes. Også vinner av NFHK sin vandrepokal. (nfhk sin beste premierte hund under utstillinga)

BIS valp og BIG valp: Rockebyen’s Filip og Bernt Kristiansen.

20 barn stilte i barn og hund, som ble dømt av dommer for harehundene John Smebakken. Alle barna fikk diplom og premie for god innsats i utstillingsringen.

Vi arrangerte også apportkonkurranse, noe som er en artig avslutning på en fin dag.

 

Årsrapport fra dommerutvalget.

Dommerutvalget i Namdal fuglehundklubb har bestått av følgende personer i 2013: Andreas Bjørn, Marius Aakervik og Sigmund Nyborg, med Andreas som leder. I november 2013 gikk Andreas ut av utvalget og Ole Arnstein Strømsli ble nytt medlem. Sigmund overtok da som leder.

Andreas Bjørn deltok på FKFs sentrale dommerkonferanse i januar 2013 på vegne av Namdal FHK.  I forkant av konferansen ble det gjennomført et kveldsmøte for klubbens dommere på Grong der tema og oppgaver for konferansen ble gjennomgått. Konklusjonene fra møtet tok Andreas med seg til konferansen.

Hovedoppgaven for utvalget i 2013 har vært å følge opp utdannelsen av klubbens to dommerkandidater, Lars Ådne Arnesen og Mona Himo Aakervik. Teoriutdannelsen av de to ble avsluttet høsten 2012. Vinter og høst 2013 ble det gjennomført feltsamlinger og i august bestod de to Kongsvoll 1 i regi av FKF dommerutvalg med gode skussmål.

For oss i det lokale dommerutvalget vil oppgaven videre være å bistå best mulig måte til de har bestått autorisasjonsprøven i august i år. Klubben vil da ha to nye dyktige og positive dommere blant sine medlemmer.

Et annet viktig område for utvalget har vært å holde kontakt med og oppdatere klubbens dommere på endringer og presiseringers som er gjort av jaktprøvereglene. Som kjent ble det gjort vesentlige endringer av reglene under fuglehundtinget i Tromsø i 2013.

Det ble arrangert en helgesamling på Nyheim fuglehund senter i november der 11 av klubbens dommere deltok. På samlingen ble endringer og presiseringer gjennomgått og det ble også gjennomført en feltsamling for felles bedømming av søk og fuglesituasjoner. Til tross for rufset vær ble utbytte av samlingen meget god og de fleste var enig om at samlingen burde gjentas. Intensjonen for oss i dommerutvalget er derfor å gjennomføre samme type samling i år i månedsskifte oktober/november.

FKF/NKK gir støtte til det arbeide vi gjør med ny- og videreutdanning av dommere. For vår aktivitet i 2013 fremmet vi søknad om støtte i desember 2013. Støtteordningen er god og gjør at aktiviteten i utvalget i svært liten grad, om noen, belaster klubbkassa.

Det er viktig at klubbens dommere holder seg oppdatert og det er også viktig at vi kontinuerlig utdanner nye dommere. Dommerutvalget har som intensjon å etablere en fast rutine og praksis for dette arbeidet ved at det årlig arrangeres en helgesamling for klubbens dommere, og at ny utdannelse starter så snart de som har gjennomgått utdannelse har bestått sin autorisasjonsprøve.

Vi vil derfor starte utdannelse av 4 kandidater kommende høst for et løp som teoretisk vil lede fram mot en autorisasjonsprøve i august 2016

 

Årsrapport fra treningsterrengene

Brannfjellet: Det henger nye kart og regler over treningsområdet ved parkeringsplassen. Vi ber om at reglene overholdes. Det ønskes at alle skriver seg inn i boka.

Grønndalstunet: Her henger det også kart og regler. Grunneier ønsker at medlemmer av NFHK registrerer seg når de trener. Kart og regler ligger ute på vår hjemmeside.

 

 

ÅRSRAPPORT FRA MEDIAUTVALGET

 

Sidene har meget godt besøk, og den har etterhvert blitt den viktigste kilden til informasjon om klubben. Flere andre klubber har direkte linker til våre resultatsider. De har vært driftet av Mona Himo Aakervik.

I fjor opprettet klubben en egen side på Facebook, den er blitt driftet av Jan Anders Halvorsen. Siden er mye brukt og vi når ut til et større publikum. Vi kommer til å ha både facebooksiden og hjemmesiden framover.

 

SKOGSFUGLTELLING  

Jan Anders Halvorsen har hatt ansvaret for skogsfugltakseringa i Bangdalen i 2013, som pågikk fra 1.august til 20.august. I år ble tellingen utført i samarbeid med NM-skog

Dette er et prosjekt i samarbeid med Statskog og Høyskolen i Nord- Trøndelag.

 

SPONSORER

 

Dette året har vi ikke hatt noe sponsorutvalg, men vi har likevel klart å ordne med sponsorer til våre mange ulike aktiviteter. Vi håper for 2014 at vi får et sponsorutvalg som fungerer.

 

 1. Aakervik og Hills Hundefor sponset alle jaktprøver og klubbmesterskap, samt at vi fikk en del turutstyr fra Statskog. Vi har også mottatt forskjellige premier/effekter fra Eucanuba, L.Johansen, Holand sport1, Nava, Nyheim hunde- og fritidssenter, Felleskjøpet, Coop Extra bygg, Namsos Bandasje, Plantasjen, Randi Heggdal, G-sport, Intersport, Tur og Fritid, Biomar, Røthe, Husquerna, Namsos Dyreklinikk, Hundseth Mølle, Rema 1000 Ullvaren, Prix, Rimi, Buddy, Jernia, Biltema, Hamstad, Høylandet klippotek as, Felleskjøpet Høylandet, Statoil Høylandet og Midt Norsk havbruk. Takker også for alle andre som har bidratt med premier.

 

 

SAK 3: STYRETS FORSLAG TIL ARBEIDSPROGRAM FOR 2014:

Klubbmesterskap, Steinfjellet                               8. februar

Namdalsprøven, Lifjellet                                      1.-2. mars

Namdalsprøven – Lifjellet                                    14.-16. mars

Årsmøte                                                            18. mars

Dressur-/ Apportkurs. Overhalla                           april

Dressur-/ Apportkurs. Rørvik.                              april

Hund/Rein                                                         vinteren

Utstilling, Namdalsmuseet, Namsos                       26. april

 1. mai tog (borgertog) i Namsos 17. mai

Nærøytreff på Nyheim, medlemsmøte                   9.-11. mai

Jentetreff, treningssamling                                  juli

Hund/Sau dressur. Overhalla, Rørvik og Harran              juni/juli/august

Grønndalstunet treningsterreng                            fra15.juli–20. august

Brannfjellet, treningsterreng                        1.-20.august

Skogsfugltelling                                          f.o.m. 1. august

Trening-/nybegynnersamling i treningsterrenget.Bål i gappahuken -august

Skogsfuglprøve                                                  2-3. september

Høyfjellsprøve, Lurudalen, Snåsa                          22.-24. august

Steinfjellprøven, Grong                                               4.-5. oktober

Høstmøte                                                          November

Klubbmesterskap        , Steinfjellet                               februar 2014

Årsmøte                                                           februar/mars 2014

 

SAK 4: regnskap

 

Papirer vil bli utdelt

                                     

SAK 5:

 

SAK 6: Budsjettforslag

 

Papirer vil bli utdelt

 

SAK 7: Styrets forslag

 

 1. Ny lovmal

 

SAK 8: Innkommene forslag

 

SAK 9: VALG

 

9 VALG PÅ:

Valgt etter ny lovmal:

 

a)3 styremedlemmer for 2 år:

Mona Himo Aakervik, Inger Lise Brøndbo, Einar Tømmerås – Godkjent

 1. b) 1 styremedlem for 1 år. Heidi Berger – Godkjent
 2. c) Leder for 1 år. (Velges blant styremedlemmene).

Mona Himo Aakervik – Godkjent

 1. d) Nestleder for 1 år. (Velges blant styremedlemmene).

Christel S. Raabakken – Godkjent

 1. e) 2 varamedlemmer for 1 år. Jim Rune Øyum Pedersen

og Jan Anders Halvorsen – Godkjent

 1. f) Det velges sekretær og kasserer hvert år blant styrets medlemmer.

Sekretær: Inger Lise Brøndbo – Godkjent

Kasserer: Christel S. Raabakken – Godkjent

 1. g) 1 Revisorer for 2 år: Rolf Håvard Ovesen, – Godkjent

1 vararevisor for 1 år: Olav Fjone – Godkjent

 1. h) Valgkomite med leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år. Varamedlem for 1 år.

 

Ny valgkomite: Einar Tømmerås – 2år, Roger Pedersen – 2år, Øyvind Eriksen – 1 år.

Varamedlem: Jan Anders Halvorsen – 1år.

Valg godkjent

 

Vedlegg 1:

Lover for Namdal fuglehundklubb

 

Lover for Namdal fuglehundklubb stiftet 1969

Vedtatt av stiftelsesmøte i 1969 med senere endringer, senest av årsmøte 5.3.2013.

 

Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den 29.05.13

 

Kap 1 Innledende bestemmelser

 

 • 1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Namdal fuglehundklubb, og forkortes til NFHK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) som er et medlemsforbund i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben og dens medlemmer er derfor forpliktet til å overholde FKFs og NKKs lover og bestemmelser.

 

Klubben er lokal fuglehundeklubb og har sitt virkeområde i Namdalen.

 

Klubben har verneting i Namdal.

 

 • 1-2 Formål

NFHK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund. Innen distriktet fremme interessen for stående fuglehund. NFHK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder.

 

 • 1-3 Definisjoner

Klubbens organer:

– Årsmøtet

– Ekstraordinært årsmøte

– Styret

– Valgkomite

 

Kap 2 Medlemskap og krav til dette

 

 • 2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.

 

Æresmedlemmer

Tildeles gratis livsvarig medlemskap. Æresmedlem har for øvrig fulle medlemsrettigheter.

 

 • 2-2 Medlemskontingent

Alle medlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap samt klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte.

 

Medlemmet har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

 

 • 2-3 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å støtte NFHK, FKFs og NKKs virksomhet samt å følge NFHK, FKF og NKK lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK, FKF eller klubben.

 

 • 2-4 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

 1. a) Utmeldelse
 2. b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben.
 3. c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
 4. d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

 

 • 2-5 Disiplinær reaksjoner

NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner gjelder i sin helhet.

 

Kap 3 Organisasjon

 

 • 3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 31. mars.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall).

 

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

 

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

 

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming.

 

 • 3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

 

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. Det kan kun stemmes ved fremmøte.

 

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK og FKF møte med inntil 2 representanter hver som har talerett, men ikke stemmerett.

 

 • 3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

 

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen kan sendes medlemmet pr post, e-post, i adressert medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.

 

Med innkallelsen skal følge:

– Dagsorden

– Årsberetning

– Regnskap med revisors beretning

– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

– Budsjett for neste år.

– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

 

 • 3-4 Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtets oppgaver er:

 1. a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
 2. b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
 3. c) Behandle årsberetning
 4. d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
 5. e) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger
 6. f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. Benkeforslag er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
 7. g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
 8. h) Godkjenne budsjett og kontingent for neste år
 9. i) Utnevne æresmedlem etter forslag fra styret. Se def. på æresmedlem under §4-3 Styrets oppgaver.
 10. j) Velge:

– Leder for 1 år.

– Nestleder for 1 år.

– 3 styremedlemmer for 2 år .

– 2 varamedlemmer for 1 år.

– Det skal velges sekretær og kasserer hvert år blant styrets medlemmer.

– Styret velges for 2 år og skal bestå av 5 medlemmer, inklusiv leder.

– 1 Revisorer for 2 år, 1 vararevisor for 1 år.

– Valgkomite med leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år. Varamedlem for 1 år.

– Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styre og valgkomite.

 

– Personer som soner dom eller er under tiltale for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

 

– Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet også ved valg.

 

– Oppretter Årsmøtet ved lovendring nye organer/tillitsverv eller det ikke foreligger kandidater til ledige tillitsverv, kan Årsmøtet i samme møte velge tillitspersoner til nyopprettede eller ledige verv uten at forslag på kandidater har vært fremmet på fastsatt måte.

 

 • 3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.

 

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, også ved valg.

 

Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

 

Kap 4 Styret m.v.

 

 • 4-1 Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 

 • 4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst tre andre styremedlemmene er til stede.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll fra styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene, FKF og NKK.

 

 • 4-3 Styrets oppgaver er:

– lede klubben mellom årsmøtene

– avholde årsmøte

– drive klubben i samsvar med klubbens formål

– gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet

– oppnevne komiteer og representanter for klubben og utarbeide retningslinjer for særkomiteer.

– søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen

– velge/oppnevne sekretær og kasserer innen eller utenfor styret..

– tildele gullmerke.

– fremme kandidat til æresmedlemskap for årsmøte.

 

Namdal fuglehundklubbs gullmerke

Gullmerke er en utmerkelse som kan tildeles medlemmer og andre personer som har gjort en betydningsfull innsats for klubben eller for hundesporten generelt. Tildeling av gullmerket foretas på årsmøte eller årsfest, etter vedtak i styret.

 

Æresmedlemskap

Æresmedlemskap er klubbens høyeste utmerkelse. Som æresmedlem kan utnevnes:

–       Medlem av klubben som har gjort særlig innsats for fremme av klubbens formål og arbeid, og til hundesportens fremme.

–       Annen person som har gjort betydelig innsats til fremme av hundesporten.

 

Det kreves 2/3 flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben. Æresmedlem i Namdal Fuglehundklubb utnevnes på klubbens ordinære årsmøte, etter vedtak på årsmøte. Ved utnevnelse skal æresmedlem tildeles diplom hvor begrunnelsen er påført. Det tildeles videre et spesielt klubbmerke for æresmedlem og livsvarig gratis medlemskap. Æresmedlem har forøvrig fulle medlemsrettigheter.

 

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

 

 • 5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem. Ett av medlemmene skal være styremedlem som ikke er på valg. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

 

 • 5-2 Revisor

Årsmøtet velger 1 revisor og 1 vararevisor. Revisorene reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.

 

Revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

 

Kap. 6 Diverse bestemmelser

 

 • 6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes FKFs styre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

 

 • 6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av tilknytningen til NKK jmf. NKKs lover § 6-1.

 

 • 6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.

 

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.