Årsmøter

Ekstraordinært årsmøte 2024

Ekstraordinært årsmøte 2. April kl 19.00. Sak: Gjennomføre valg, da dette ble utsatt pga flere i styret har trukket seg fra sitt verv og ikke stiller til gjenvalg, dette gjelder også varamedlem som skulle velges inn. Grunnen til dette kan leses i referatet fra årsmøtet 4. mars. Påmelding senest tirsdag 2/4-24 kl 16:00 til Jim…

Les mer

Årsmøte NFHK 2024

Møtereferat 04.03.2024 Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Namdal fuglehundklubb Tirsdag 02.04 kl 19.00 ved Navarveien 13V på Spillum. Sak: Gjennomføre valg, da dette ble utsatt pga flere i styret har trukket seg fra sitt verv og ikke stiller til gjenvalg, dette gjelder også varamedlem som skulle velges inn. Grunnen til dette kan leses i…

Les mer

Årsmøte 2023

Årsmelding 2022 Årsmøtet avholdes tirsdag 07. mars kl 19:00 på skogbruksmuseet (Spillum) Enkel servering og kaffe. Påmelding til Inger Lise 48193682 Innkommende saker sendes styret innen 07. februar pr e-post: [email protected] mvh Styret

Les mer

Årsmøte 2022

Årsmøtereferat 2022 Årsbetretning av 2021. Årsmøtet avholdes tirsdag 22. mars kl 19:00 på skogbruksmuseet (Spillum) Enkel servering og kaffe. Påmelding til Inger Lise 48193682 Innkommende saker sendes styret innen 09. februar pr e-post: [email protected] mvh Styret

Les mer

Referat fra Årsmøte 09.03.21

Referat Årsmøte 2021 HER Etter 18 trofaste år, først som sekretær og etterhvert som leder, gikk Mona H. Aakervik av som leder i år, og ga stafettpinnen videre til Inger-Lise B. Kjølstad. Lykke til videre begge to! Det nye styret:   Innstilles til Inger Lise Brøndbo Kjølstad Leder, 1 år Odd Rosvoll Nestleder, 1 år…

Les mer

Årsmøte 2021

Tirsdag 9. mars kl 19:00. Sted: Sagbruksmuseet, møterom (Nydelen) Årsberetning 2021 Om det ikke kan gjennomføres fysisk møte, så tar vi det via teams. Nærmere info ang dette + saksmappe kommer. Påmelding gjøres på sms til 46949096 (Irene) innen mandag 7. mars.  

Les mer

Namdal Fuglehund klubb inviterer til årsmøte

Årsrapport av 2019 med referat Årsmelding 2019 Ny sak, under: STYRETS FORSLAG TIL ARBEIDSPROGRAM ÅRSMELDING FOR 2019 Tirsdag 26 mai 2020 Sagbruksmuseumet, Spillum. Hvite huset. Kl 19.00 SAK 1: KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av møtesekretær C) Valg av medlemmer til å undertegne protokollen D) Godkjennelse av innkalling E) Godkjennelse av resten av…

Les mer

Årsmøte, mandag 18 mars 2019 kl19.00

Årsmøte referat ÅRSMELDING FOR 2018, Ny lovmal for NFHK 2019!   Namdal fuglehundklubb markerer 50 års jubileum i 2019 🙂 Årsmøtet blir avholdt på Tinos hotell, mandag 18 mars kl19.00. Servering: Pizza, kaffe (Gratis) Påmelding for servering, sendes Inger Lise på tlf: 481 93 682 Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes til styret…

Les mer