Ekstraordinært årsmøte 2024

Ekstraordinært årsmøte 2. April kl 19.00.

Sak: Gjennomføre valg, da dette ble utsatt pga flere i styret har trukket seg fra sitt verv og ikke stiller til gjenvalg, dette gjelder også varamedlem som skulle velges inn. Grunnen til dette kan leses i referatet fra årsmøtet 4. mars.

Påmelding senest tirsdag 2/4-24 kl 16:00 til Jim Andre Johnsen, tlf: 90583773.

Saksliste + Valgkomiteens innstilling og CV’er til de innstilte:

ekstraordinært årsmøte nfhk