Årsmøte NFHK 2024

Årsmelding 2023

Resultat- og balanserapport for 2023

Det avholdes årsmøte mandag 4. mars kl 19 på Sagbruksmuseet på Spillum.
Nærmere info om årsmøtet legges ut senest 3 uker i forkant.

Vi ønsker i år påmelding til årsmøte. Dette skjer på sms til Jim Andre Johnsen på tlf 90583773

I hht til klubbens vedtekter, må innkomne saker være klubben i hende senest 4 uker før møtedato. Disse kan sendes til Inger Lise B Kjølstad: [email protected], eller i posten til: Inger Lise B Kjolstad, Lonbakkvegen 19, 7877 Høylandet.

Alle medlemmer kan sende inn forslag til kanditater til valg, forutsatt at respektive kandiat(er) er forespurt og sagt seg villig til vervet. Forslag sendes valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato. Sendes leder i valgkomiteen Åse Rosten, epost: [email protected]. Adresse: Åse Rosten, Sørsivegen 4573, 7870 Grong.