Årsmøte NFHK 2024

Møtereferat 04.03.2024

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Namdal fuglehundklubb Tirsdag 02.04 kl 19.00 ved Navarveien 13V på Spillum.
Sak: Gjennomføre valg, da dette ble utsatt pga flere i styret har trukket seg fra sitt verv og ikke stiller til gjenvalg, dette gjelder også varamedlem som skulle velges inn. Grunnen til dette kan leses i referatet fra årsmøtet 4. mars.
Påmelding til Jim Andre Johnsen, tlf: 90583773.
Forslag til kandidater ønskes på leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer. Forslag må være valgkomiteen i hende senest 1 uke før ekstraordinært årsmøte.
Sendes Åse Rosten, epost: [email protected]. Forslag til nytt styre legges ut senest 3 dager før ekstraordinært årsmøte.

 

 

 

Årsmelding 2023

Resultat- og balanserapport for 2023

Det avholdes årsmøte mandag 4. mars kl 19 på Sagbruksmuseet på Spillum.
Nærmere info om årsmøtet legges ut senest 3 uker i forkant.

Vi ønsker i år påmelding til årsmøte. Dette skjer på sms til Jim Andre Johnsen på tlf 90583773

I hht til klubbens vedtekter, må innkomne saker være klubben i hende senest 4 uker før møtedato. Disse kan sendes til Inger Lise B Kjølstad: [email protected], eller i posten til: Inger Lise B Kjolstad, Lonbakkvegen 19, 7877 Høylandet.

Alle medlemmer kan sende inn forslag til kanditater til valg, forutsatt at respektive kandiat(er) er forespurt og sagt seg villig til vervet. Forslag sendes valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato. Sendes leder i valgkomiteen Åse Rosten, epost: [email protected]. Adresse: Åse Rosten, Sørsivegen 4573, 7870 Grong.