Årsmøte 2021

Tirsdag 9. mars kl 19:00.

Sted: Sagbruksmuseet, møterom (Nydelen)
Årsberetning 2021

Om det ikke kan gjennomføres fysisk møte, så tar vi det via teams. Nærmere info ang dette + saksmappe kommer.

Påmelding gjøres på sms til 46949096 (Irene) innen mandag 7. mars.