Aversjonsdressur Sau

Da er det mulighet både for gamle og nye hunder til teste hundene sine mot sau.

Husk at du må ha gyldig saureins-bevis ved trening i treningsterreng, på jaktprøver og ved jakt i de fleste terrengene.

Medlemmer betaler 300 ved første gangs prøving (gjelder for godkjenning første gang) og 150 for repetisjon. Ikke-medlemmer betaler 400/200. Hvis man stiller med mer enn én egen hund, får man 50 kroner i rabatt for hund to.

Sted: Himo, Overhalla

Dato: Tirsdag 30 juli og onsdag 7 august

Kl: 18.00

Husk stamtavle!
For spørsmål kontakt: Svein Erik Kjølstad,
414 38 3 57