Aversjonsdressur hund/sau 2016

Da er det mulighet både for gamle og nye hunder til teste hundene sine mot 
sau.

Husk at du må ha gyldig saureins-bevis ved trening i treningsterreng, på 
jaktprøver og ved jakt i de fleste terrengene.

Medlemmer betaler 300 ved første gangs prøving (gjelder for godkjenning 
første gang) og 150 for repetisjon. Ikke-medlemmer betaler 400/200. Hvis man 
stiller med mer enn én egen hund, får man 50 kroner i rabatt for hund to, 
tre etc

Alle raser er velkommene.

Overhalla - Himo (blir godt skiltet fra rv17)

Strømmingen vil foregår på Himo. Mandag 20 juni og 27 juni - tirsdager 2 og 9 august
Kl 1800                                                                  Husk stamtavle!
For spørsmål kontakt: Svein Erik Kjølstad, 
414 38 3 57