Namdalsprøven 2021

Namdalsprøven 2021 er historie

Dreiebok-Namdalsprøven-21.mars-2021

Premier kan hentes på hovedkvarteret etter kl. 14 på lørdag og søndag. Av smittevernhensyn må du likevel ringe på forhånd, tlf:92846176, så kommer vi ut med premie, diplom og får tatt et bilde.

Premieliste 2021

Opprop vil foregå partivis følgende steder:
PARKER TETT !
-Østre Brandsfjell kl 08.15, Sjeldbred…krysset mot Totsås
-Liporten kl 08.30, storparkeringa.
-Tverrelva kl 08.30, storparkeringa.
-VK finale, Gosen kl 08.30 parkeringa på selve Gosen.
-Hansmoen  kl 8.40, Hansmoen (skiltet parkering)

 

Er du usikker på hvor du skal møte, ta kontakt med prøveleder Odd Rosvoll tlf.95722986

Sprit deg, hold avstand, vis hensyn.

 

VIKTIG INFO TIL ALLE SOM SKAL STILLE HUND I HELGA.

Viktig! Kommer du fra kommuner med forsterkede smitteverntiltak, og fra kommuner med forbud mot utendørs arrangementet kan man ikke delta på prøven. Vi ber de om å kontakte prøveleder snarest.

Vi går nå igjennom alle påmeldte.

Din kommune kan ha strengere tiltak en nasjonalt.

https://www.regjeringen.no/…/tiltaksniva-ved…/id2831989/

FKF`S smitte veileder:

Viktig å holde seg oppdatert med veileder for jaktprøver! De som ikke følger dette kan/blir avist fra prøven.

https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/…/veileder…

Alle som trekker hund må gjøre det 12 timer før for å få pengene tilbake bet. Blir refundert etter anbefaling fra FKF.

Info om oppmøte og tidspunkt kommer på hjemmesiden.

https://namdalfhk.net/namdalsproven/namdalsproven-2021-2/

 

 

Viktig at alle deltagere oppdaterer seg på lover og regler. Deltagere som ikke følger disse kan/blir avist fra prøven.

09-03-21 Veileder og risikovurdering jaktprøver, Covid 19, maks 200 9…

• Ring1/Utbruddskommune/ ogRing2/Randsonekommuner (dette tilsvarer det media gjerne omtaler som «røde kommuner».
I den senere risikovurdering benyttes kun «røde kommuner» Disse restriksjonene gjelder på det tidspunkt prøven holdes.
• Dersom du bor i en RØD KOMMUNE, kan du ikke delta på jaktprøve dersom kommunen er «rød» på prøvedtidspunktet.
• Dersom du bor i en Rød kommune kan en melde seg på, og stille på prøve hvis hjemstedskommunen endrer status og ikke er rød på
tidspunkt for prøve.
• Hvis din kommune i perioden mellom påmelding og prøve endrer status til rød kan du IKKE delta på prøven.
• Påmeldte deltakere som ikke kan stille fordi hjemkommunen er i røde kommuner får refundert påmeldingsbeløpet -25% (jfr
Jaktprøvereglementet)
Oppsummert, det vil ikke tillates hverken dommere eller deltagere fra kommuner som er definert som
RØDE KOMMUNER på det tidspunkt prøven holdes.
Gi beskjed til prøveleder snarest og senest 12 timer før prøvestart!
Veilederen gjelder inntil videre og vil kunne bli justert på kort varsel.

Namdal fuglehundklubb arrangerer «Namdalsprøven 2021», den første av to vinterprøver for stående fuglehunder helga 19-20-21 mars 2021. Jaktprøven arrangeres over 3 dager, uk/ak alle dager og vk lørdag og søndag. Prøven blir avhold på Lifjellet under idylliske rammer og flotte terreng.
En jaktprøve er en gylden mulighet til å få testet fuglehundens jaktegenskaper og dressur.

Det er lov å ha hundene i bur på rommet, ber om at hundeholdet gjøres så stillferdig som mulig under oppholdet. Boking tlf: 74337175

Det blir opprop kl 08.30 i terrengene og partilistene kommer ut her senest dagen før.
Skal du hente premie i løpet av helgen, må du ringe på forhånd tlf:95722986 så kommer vi ut med premie, diplom og får tatt et bilde.
UK og AK fredag, lørdag og søndag.
VK på lørdag(ved tilstrekkelig påmelding, avholdes to- dagers VK). Husk egen apportobjekt i VK.

Namdal fuglehundklubb ønsker nye og erfarne jaktprøveekvipasjer velkommen til en flott og hyggelig jaktprøve.

Sekretariatet er i hytta, skiltet fra Gjestegarden.
Prøveleder; Odd Rosvoll tlf: 95722986 mail: [email protected]
Påmelding gjøres via web på Norsk Kennel Klubbs nettside https://www.dogweb.no/prove-paamelding/.
PÅMELDINGSFRIST: 26.02.2021
UTSATTFRIST: 18.03.2021 (50kr ekstra for utsattfrist)
Ved manuell påmelding kommer det et tillegg på 50kr.

Terminlista finner dere her: https://www.nkk.no/terminliste-prover/category1269.html
Minner om nye priser: 450kr UK/ AK og 500kr VK,
50 kr i gebyr ved påmelding etter påmeldingsfristen og frem til utvidet frist.
IBAN: N016 44001413098. swift/BIC: SPTRNO22
Ved ledig plass/ trukket hund, er det mulig å etteranmelde en hund mot et tillegg på 50 kr.
Regelverk ved refusjon:
Trekking fra venteliste skriftlig 7 dager før prøvestart : Full refusjon.
Trekking fra venteliste senere enn 7 dager før prøvestart : 75% refusjon
Vet.- eller legeattest innsendt innen prøvestart : 75% refusjon
Egenmelding v/løpetid innsendt senest 12 timer innen prøvestart : 75% refusjon

Egenmelding for løpetid finner du her
Anti-doping regelverk finner du her
Jaktprøveregelverk finner du her