Grønndalstunet

Regler for bruk av Grønndalstunet dressurområde.

Følg E6 mot Namsskogan, ta av mot Skorovass, ta til venstre mot Grønndalstunet, fortsett forbi kraftstasjon og ta til høyre opp mot tippen. Parker her.

Grønndalstunet dressurområde er på ca. 7 km2 og administreres av Namdal Fuglehundklubb som leier terrenget av Statskog. Dressurområdet er åpent for hundedressur fra 15.juli til og med 9. september. Klubben har ansvaret for organisering og forskriftsmessig bruk av dressurområdet. Områdets yttergrenser er markert på kartet med rød strek. Ferdsel med løs hund utenfor området er brudd på båndtvangsbestemmelsene, og således en av forutsetningene grunneier og Direktoratet for naturforvaltning har satt som betingelse for utleie av terrenget.

Grønndalstunet dressurområde er selvbetjent, og kan benyttes av personer som har gjort seg kjent med, og akseptert reglene for ferdsel med løs hund i området. På parkeringsplassen vil du finne kart over området, regler for trening og gjestebok. Gjesteboken skal signeres av alle brukerne hver gang området benyttes. Gjennom å signere gjesteboken bekrefter du at du har lest og godtatt reglene for ferdsel med løs hund i området, og at hund som slippes har godkjent hund – sau bevis. Kontroller vil bli foretatt. Hundeeier / fører er selv ansvarlig for eventuelle skader på beitedyr.

Det er satt opp tre tidspunkt for start derfra. Dette er for å organisere ferdselen i området på en slik måte at ingen skal “tjuvstarte”, og gå terrenget foran de andre på egen hånd. Dersom mange møter opp til samme tid, kan man dele seg opp i grupper og fordele terrenget seg imellom.

Det er viktig av hensyn til de som kommer til rett tid at klokkeslettene overholdes. Tid for avmarsj er : kl 0900, kl 1200, kl 1800.

Området skal brukes på en forsiktig og naturvennlig måte, noe vi som en selvfølge forventer blir respektert av deg som jeger og friluftsmenneske. Det er ikke tillatt å bryte ved i dressurområdet. Ta med ved til eget bruk. Respekter de forbud mot bruk av åpen ild som til enhver tid er gitt av Brannsjefen i Namsskogan.

Det er ingen begrensninger på ordinær ferdsel i området. God tur! Hilsen Namdal Fuglehundklubb