Skogsfuglprøven 2017 /Fullkombinert


I terreng som var veldig godt besatt med fugl, fikk de fleste av deltakerene sine sjanser. Tirsdag var det til tider regn og veldig vått, onsdagen tittet til tider sola frem.

Tilsammen var det neste 40 påmeldte hunder i løpet av de to dagene. Av var det 12 påmeldte fullkombinert starter.

Vi takker grunneiere, dommere og prøveledelsen for at de stilte opp, slik at prøven kunne gjennomføres.

Premierte:
Premierte fullkombinert mot skog tirsdag 220817
premierte skog tirsdag 220817
premier fullkombinert 230817
premier skog 230817

Beste skogsfuglhund: ES Royaluras Tundra til Christel og Pål Tore Raabakken. 1ak + 1ak

Beste fullkombinerthund: GS Langsundets Ville til Mona og Marius Aakervik. 1ak fullkombinert.

Fullkombinert mot skog tirsdag 22. – onsdag 23. August 2017.

Prøven har hovedkvarter på Sjøåsen, samme sted som skogsfulgprøven: kjør over brua, første gården på venstre side. Det brukes terreng i området rundt Sjøåsen.

Prøveleder er Pål Tore Raabakken. Han kan kontaktes på tlf: 90149915/74285128, epost: [email protected]. Spørsmål om fullkombinert kontakt Mona Aakervik, 99038416, epost: [email protected]

FULLKOMBINERT: 600kr

Bruk web påmelding: Logg inn på min side på NKK.no eller se på termin liste.

Påmeldingsfrist er 1. august.

MANUELL PÅMELDING OG ETTERANMELDING ET TILLEGG PÅ KR 50.00

Kontonummer for innbetaling er: 4400.06.14626.Leie av fugl kr 150. Husk å merke betaling med hundens rase,reg.nr, klasse hunden stiller i, prøvedag og evt. hvilken fører på hunden hvis annen fører enn eier og mobilnr.

IBAN-nr: NO0344000614626, BIC/SWIFT: SPTRNO22. Husk påmeldingsfrist = betalingsfrist.

Opprop kl 8.00 på morgenen og 14.00 på ettermiddagen.

Fullkombinert: Først del er jaktprøve skog. Får du premie her, så går du videre til apportdelen. Får du ikke premie, blir det ingen apportdel. I apportdelen må hunden gå spor, vannapport og søke etter 2 fugler. Du kan bruke rype, orrfugl, storfugl, fasan, rapphøns, and, due og evt måke på vann. Trenger du leiefugl, må du gi beskjed om det ved påmelding. Leiefugl er rype. Trekkrype stiller arrangør med.

Alle må fremvise sau-renhets bevis.

Regelverk for refusjon:

– Trekking fra venteliste skriftlig 7 dager før prøvestart : Full refusjon.
– Trekking fra venteliste senere enn 7 dager før prøvestart : 75% refusjon
– Vet.- eller legeattest innsendt innen prøvestart : 75% refusjon
– Egenmelding v/løpetid innsendt senest 12 timer innen prøvestart : 75% refusjon
Egenmelding finner du her

Anti-doping regelverk finner du her

Jaktprøveregelverk finner du her

***********************************************************

Skogsfuglprøven tirsdag 22. – onsdag 23. August 2017.

Prøven har hovedkvarter på Sjøåsen: kjør over brua, første gården på venstre side. Det brukes terreng i området rundt Sjøåsen.

Prøveleder er Pål Tore Raabakken. Han kan kontaktes på tlf: 90149915/74285128, epost: [email protected].

SKOGSFUGEL PRØVE: 525kr

Bruk web påmelding: Logg inn på min side på NKK.no eller se på termin liste.

Påmeldingsfrist er 1. august.

MANUELL PÅMELDING OG ETTERANMELDING TILLEGG PÅ Kr 50.00

Kontonummer for innbetaling er: 4400.06.14626.  Husk å merke betaling med hundens rase, reg.nr, klasse hunden stiller i, prøvedag og evt. hvilken fører på hunden hvis annen fører enn eier og mobilnr.

IBAN-nr: NO0344000614626, BIC/SWIFT: SPTRNO22. Husk påmeldingsfrist = betalingsfrist.

Opprop kl 8.00 på morgenen og 14.00 på ettermiddagen.

Nå kan man ha apportbevis, det skal vises frem for alle premiegradene på skogen. De som ønsker å apportere i skogen må ha med egen apportfugl.

Alle må fremvise sau-renhets bevis.

Regelverk for refusjon:

– Trekking fra venteliste skriftlig 7 dager før prøvestart : Full refusjon.
– Trekking fra venteliste senere enn 7 dager før prøvestart : 75% refusjon
– Vet.- eller legeattest innsendt innen prøvestart : 75% refusjon
– Egenmelding v/løpetid innsendt senest 12 timer innen prøvestart : 75% refusjon
Egenmelding finner du her

Anti-doping regelverk finner du her

Jaktprøveregelverk finner du her

IBAN-nr: NO0344000614626, BIC/SWIFT: SPTRNO22. Husk påmeldingsfrist = betalingsfrist.

INFORMASJON VEDR WEBPÅMELDING PÅ JAKTPRØVER

Ved påmeldinger på jaktprøver ved bruk av webpåmelding, vil man møte følgende betegnelser når man skal melde på i UK eller AK:

UK1, UK2, UK3 eller AK1, AK2 eller AK3.

UK1 eller AK1 betyr første dag for start i disse klasser, UK2 eller AK2 betyr andre dagen og UK3 eller AK3 betyr tredje dagen (fredag/lørdag/søndag).

Ikke alle prøver har start for UK eller AK alle dager under sin prøve, – da vil første dag for UK eller AK få betegnelsen UK1/AK1 og den andre dagen UK2 eller AK2.

Vi håper at denne forklaringen gjør det mer forståelse når man benytter webpåmelding.

Lykke til, – og husk på å melde på innen prøvenes fastsatte frist for å unngå ekstragebyret på kr. 50,- pr. start!