Skogsfuglprøven 2016

Foreløpig partilister

Det kan bli endringer på partilistene.

Skogsfuglprøven tirsdag 6. – onsdag 7. september 2016.

Prøven har hovedkvarter på Sjøåsen: kjør over brua, første gården på venstre side. Det brukes terreng i området rundt Sjøåsen.

Prøveleder er Pål Tore Raabakken. Han kan kontaktes på tlf: 90149915/74285128, epost: [email protected].

Påmeldingsfrist er 15. august. Kontonummer for innbetaling er: 4400.06.14626. Beløp kr 475. Husk å merke betaling med hundens rase, reg.nr, klasse hunden stiller i, prøvedag og evt. hvilken fører på hunden hvis annen fører enn eier og mobilnr.

IBAN-nr: NO0344000614626, BIC/SWIFT: SPTRNO22. Husk påmeldingsfrist = betalingsfrist.

Opprop kl 8.00 på morgenen og 14.00 på ettermiddagen.

Nå kan man ha apportbevis, det skal vises frem for alle premiegradene på skogen. De som ønsker å apportere i skogen må ha med egen apportfugl.

Regelverk for refusjon:
– Trekking fra venteliste skriftlig 7 dager før prøvestart : Full refusjon.
– Trekking fra venteliste senere enn 7 dager før prøvestart : 75% refusjon
– Vet.- eller legeattest innsendt innen prøvestart : 75% refusjon
– Egenmelding v/løpetid innsendt senest 12 timer innen prøvestart : 75% refusjon
Egenmelding finner du her
Anti-doping regelverk finner du her
Jaktprøveregelverk finner du her
Alle må fremvise sau-renhets bevis.