Senhøstprøven 2022

Tunnsjø 15-16 oktober

Da er Senhøstprøven historie. Vanskelige forhold og lette ryper ble det ingen premierte denne helga. Men sosialt fin helg med masse trivelige folk (og hunder) 🙂

 

Prøveleder er Hans Ole Ingulvsvann , 92023090, mail: [email protected]

Overnatting og sekretariat blir på Tunnsjø samfunnshus, hvor det vil bli jegermiddag på lørdagen.
Opprop ved grillhuset Tunnsjø samfunnshus kl 8.00 begge dager. Her blir det servering av kaffe.
VK går lørdag.Medbring egen apportfugl i VK.

UK/AK begge dager.
Påmeldingsfrist 25. september. Pris UK/AK kr 450,- og VK kr 500,-. All påmelding via min side i NKK eller via termilista. Utenlandske deltaker må melde på via bank og «gamle måten».
Kontonr: 4400.08.01027.

IBAN-nr: NO0344000801027,

BIC/SWIFT: SPTRNO22.

Husk merk betalingen med reg.nr, klasse hunden stiller i, prøvedag og evt. hvilken fører på hunden hvis annen fører enn eier og mobilnr.

 

Priser:

Jegermiddag 250.- PS: Forandringer kan komme.
Overnatting med frokost og nistepakke 250.-/ døgn. PS: Forandringer kan komme.
Termos m/kaffe 40.-
Strøm til campingvogn/bobil 50.-/døgn
Ta med laken, pute og sovepose.
Booking av overnatting skjer til prøveleder. PS: Prisforandringer kan komme.

NB! De som kommer til Tunnsjøen via Nordli må merke seg at de passerer inn i Sverige og da må ha gyldig dokumentasjon vedrørende revens dvergbendelorm.
Ved spørsmål kontakt prøveleder.

Hjem – Velkommen til Fuglehundklubbenes Forbund

Handling av andres hunder i partiet. Vi innfører prinsipp som for «handlevogn på butikk». Dvs at handling av andres hunder kan foregå som «normalt» forutsatt at hender sprites før og etter handling av andres hunder.

Regelverk for refusjon:
– Trekking fra venteliste skriftlig 7 dager før prøvestart : Full refusjon.
– Trekking fra venteliste senere enn 7 dager før prøvestart : 75% refusjon
– Vet.- eller legeattest innsendt innen prøvestart : 75% refusjon
– Egenmelding v/løpetid innsendt senest 12 timer innen prøvestart : 75% refusjon
Egenmelding finner du Egenerklring løpetid
Anti-doping regelverk finner du her
Jaktprøveregelverk finner du her