Senhøstprøven 2019

Tunnsjø 12-13 oktober

Overnatting og sekretariat blir på Tunnsjø samfunnshus hvor det også blir jegermiddag på lørdagen.
Opprop ved grillhuset Tunnsjø samfunnshus begge dager. Her blir det servering av svartkjelkaffe.
Prøveleder er Ann Cathrin Aasen , 90022379, mail: [email protected]
VK lørdag, ved stor påmelding vk begge dager. UK/AK begge dager. Medbring egen apportfugl i vk.
Påmeldingsfrist 14. september. Pris UK/AK kr 450,- og VK kr 500,-. Utsatt frist 5 oktober på web eller manuell påmelding kommer et tillegg på kr 50. All påmelding via min side i NKK eller via termilista. Utenlandske deltaker må melde på via bank og «gamle måten».
Kontonr: 4400.08.01027.IBAN-nr: NO0344000801027, BIC/SWIFT: SPTRNO22. Husk merk betalingen med reg.nr, klasse hunden stiller i, prøvedag og evt. hvilken fører på hunden hvis annen fører enn eier og mobilnr.
Prøveleder er Ann Cathrin Aasen , 90022379, mail: [email protected]
Priser:
Overnatting m frokost 175.-
Matpakke 60.-
Termos med kaffe 20.-
Jegermiddag med dessert og kaffe 250.-
Mulighet å kjøpe øl/vin og noe til kaffen.
Ta med laken, pute og sovepose.
Booking av overnatting skjer til prøveleder.
Regelverk for refusjon:
– Trekking fra venteliste skriftlig 7 dager før prøvestart : Full refusjon.
– Trekking fra venteliste senere enn 7 dager før prøvestart : 75% refusjon
– Vet.- eller legeattest innsendt innen prøvestart : 75% refusjon
– Egenmelding v/løpetid innsendt senest 12 timer innen prøvestart : 75% refusjon
Egenmelding finner du Egenerklring løpetid
Anti-doping regelverk finner du her
Jaktprøveregelverk finner du her