Senhøstprøven 2019

Premielister

1 Ak til Tømtlias E Krutt

Senhøstprøvens beste Ak hund gikk i år til.
Tømtlia’s Krutt
Eier/Fører Geir og Margit Aakervik Pedersen/Fører Geir Pedersen

Namdal fuglehundklubb gratulerer🎉


2 Uk til Bukkafjellets Nf Toya
Eier/Fører : Even Fossum Grande.

2 Ak tilOspekollens B-Frøya
Eier/Fører Hans Ole Ingulfsvann

2 Ak til Kløvbakkens Zico
Eier/Fører Bente Hyttebakk

3 Ak til Setterjentas Goa
Eier og Fører Jarl Strømdal.

3 Ak til Tyra
Eier, Petra Fransson
Fører, Knut Kjønnås

2 Uk til Horndalens Lbh Nila
Eier/Fører Tony Beck

Senhøstprøvens beste UK hund gikk i år til.Horndalens Lbh Nila
Eier/Fører Tony Beck

Namdal fuglehundklubb gratulerer🎉

Tunnsjø 12-13 oktober

Overnatting og sekretariat blir på Tunnsjø samfunnshus hvor det også blir jegermiddag på lørdagen.
Opprop ved grillhuset Tunnsjø samfunnshus begge dager. Her blir det servering av svartkjelkaffe.
Prøveleder er Ann Cathrin Aasen , 90022379, mail: [email protected].
VK lørdag, ved stor påmelding vk begge dager. UK/AK begge dager. Medbring egen apportfugl i vk.
Påmeldingsfrist 14. september. Pris UK/AK kr 450,- og VK kr 500,-. Utsatt frist 5 oktober på web eller manuell påmelding kommer et tillegg på kr 50. All påmelding via min side i NKK eller via termilista. Utenlandske deltaker må melde på via bank og «gamle måten».
Kontonr: 4400.08.01027.IBAN-nr: NO0344000801027, BIC/SWIFT: SPTRNO22. Husk merk betalingen med reg.nr, klasse hunden stiller i, prøvedag og evt. hvilken fører på hunden hvis annen fører enn eier og mobilnr.
Prøveleder er Ann Cathrin Aasen , 90022379, mail: [email protected].
Priser:

Jægermiddag 250.-
Overnatting med frokost og nistepakke 250.-/ døgn
Termos kaffe 40.-
Hamburger ( fredag kv ) 80.-
Strøm til campingvogn/ bobil50.-/døgn

Mulighet å kjøpe øl/vin og noe til kaffen.
Ta med laken, pute og sovepose.
Booking av overnatting skjer til prøveleder.

NB ! de som kommer til Tunnsjøn via Nordli må merke seg at de passerer in i Sverige og da må ha gyldig dokumentasjon vedrørende revens dverbendelorm. (Svenske pillen)
Ved spørsmål kontakt prøveleder.

Regelverk for refusjon:
– Trekking fra venteliste skriftlig 7 dager før prøvestart : Full refusjon.
– Trekking fra venteliste senere enn 7 dager før prøvestart : 75% refusjon
– Vet.- eller legeattest innsendt innen prøvestart : 75% refusjon
– Egenmelding v/løpetid innsendt senest 12 timer innen prøvestart : 75% refusjon
Egenmelding finner du Egenerklring løpetid
Anti-doping regelverk finner du her
Jaktprøveregelverk finner du her