Seinhøstprøven 5.-6. oktober

Seinhøstprøven 5.-6. oktober 2024
Prøveleder:Jim Andre Johnsen, mail: [email protected]. Tlf: 90583773
Overnatting og sekretariat blir på Tunnsjø samfunnshus, hvor det vil bli jegermiddag på lørdagen. Påmelding til prøveleder innen 25.sept.
Opprop ved grillhuset Tunnsjø samfunnshus kl 8.00 begge dager. Her blir det servering av kaffe.
UK/AK begge dager. VK går lørdag. Medbring egen apportfugl i VK.

Påmeldingsfrist 20.september. Pris UK/AK kr 500,- og VK kr 550,-. All påmelding via min side i NKK.

Utenlandske deltaker må melde på via bank og «gamle måten».
Kontonr: 4400.08.01027. IBAN-nr: NO0344000801027, BIC/SWIFT: SPTRNO22.
Husk merk betalingen med reg.nr, klasse hunden stiller i, prøvedag og evt. hvilken fører på hunden hvis annen fører enn eier og mobilnr.
Priser (2023, oppdateres nærmere prøven):
Jegermiddag 300.- PS: Forandringer kan komme.
Overnatting med frokost og nistepakke 350.-/ døgn. PS: Forandringer kan komme.
Termos m/kaffe60/40.-
Strøm til campingvogn/bobil 50.-/døgn.
Ta med laken, pute og sovepose.
NB! De som kommer til Tunnsjøen via Nordli må merke seg at de passerer inn i Sverige og da må ha gyldig dokumentasjon vedrørende revens dvergbendelorm.

Regelverk for refusjon:
– Trekking fra venteliste skriftlig 7 dager før prøvestart : Full refusjon.
– Trekking fra venteliste senere enn 7 dager før prøvestart : 75% refusjon
– Vet.- eller legeattest innsendt innen prøvestart : 75% refusjon
– Egenmelding v/løpetid innsendt senest 12 timer innen prøvestart : 75%
refusjon.

Egenerklæring løpetid skjema

Anti-doping regelverk finner du her
Jaktprøveregelverk finner du her