Senhøstprøven 2017

Tunnsjøprøven 14-15.oktober 2017

Premielister:
Premielister Tunnsjøprøven 2017

Prøvens beste uk hund:ES Seterfjellets Ivi og Robert Helmo

Prøvens beste ak hund:ES Klempanfjellets Ira og Einar Tømmerås

Vinner Vk finale: ES Royaluras Tundra og Pål Tore Rabakken

I til dels vanskelige forhold ble klubbens siste jaktprøve dette året gjennomført i flotte terreng i Tunnsjøn. Noen dager før prøven kom det snø, som for det meste smeltet, men gjorde rypene vanskelig. På noen av terrengene var det til tider for mye ryper. Mens det var veldig lite i de andre terrengene.
Vært var flott i forhold til værmeldingen. Men vi hadde innslag av alle årets årstider i løpet av helga.

Stor takk til prøveledelsen for flott gjennomført prøve. Takk til dommerene som stilte opp og dømte. Og takk til grunneiere for lån av terreng. Ikke minst en stor takk til alle våre sponsorer under prøven.

Retter også en stor takk til vår hovedsponor undre prøven: Appetitt hundefor. Alle premierte fikk gavekort. Og alle deltakere fikk lunsjboks til hundene.

_____________________________________________________________
Prøveleder er Ann Cathrin Aasen , 90022379, mail: [email protected]

Overnatting og sekretariat blir på Tunnsjø samfunnshus hvor det også blir jegermiddag på lørdagen.

Opprop ved grillhuset Tunnsjø samfunnshus begge dager. Her blir det servering av svartkjelkaffe. Vk avholdes lørdag, med mulighet for 2 dager hvis det er stor påmelding.

VK lørdag, ved stor påmelding vk begge dager. UK/AK begge dager.

Pris UK/AK kr 450,- og VK kr 500,-. Påmeldingsfrist 24. september. Betaling innen fristen, gå inn på min side på NKK og meld på der.

Etter fristen påkommer et manuelt påmeldingsgebyr på kr 50. Gi beskjed til prøveleder + Betal inn på gammel måten: Kontonr: 4400.08.01027.IBAN-nr: NO0344000801027, BIC/SWIFT: SPTRNO22.

Husk merk betalingen med reg.nr, klasse hunden stiller i, prøvedag og evt. hvilken fører på hunden hvis annen fører enn eier og mobilnr.

Priser:
Overnatting m frokost 175.-
Matpakke 60.-
Termos med kaffe 20.-
Jegermiddag med dessert og kaffe 250.-
Mulighet å kjøpe øl/vin og noe til kaffen.
Ta med laken, pute og sovepose.

Booking av overnatting skjer til prøveleder.

Regelverk for refusjon:
– Trekking fra venteliste skriftlig 7 dager før prøvestart : Full refusjon.
– Trekking fra venteliste senere enn 7 dager før prøvestart : 75% refusjon
– Vet.- eller legeattest innsendt innen prøvestart : 75% refusjon
– Egenmelding v/løpetid innsendt senest 12 timer innen prøvestart : 75% refusjon
Egenmelding finner du her

Anti-doping regelverk finner du her

Jaktprøveregelverk finner du her