Senhøstprøven 2016

premie-liste-lørdag

premie liste-søndag

Tunnsjøprøven 15-16.oktober 2016

Overnatting og sekretariat blir på Tunnsjø samfunnshus hvor det også blir jegermiddag på lørdagen.

Opprop ved grillhuset Tunnsjø samfunnshus begge dager. Her blir det servering av svartkjelkaffe. Vk avholdes lørdag, med mulighet for 2 dager hvis det er stor påmelding.

Prøveleder er Ann Cathrin Aasen , 90022379, mail: [email protected].

VK lørdag, UK/AK begge dager.

Pris UK/AK kr 400,- og VK kr 450,-. Påmeldingsfrist 23. september. Kontonr: 4400.08.01027.IBAN-nr: NO0344000801027, BIC/SWIFT: SPTRNO22.

Husk merk betalingen med reg.nr, klasse hunden stiller i, prøvedag og evt. hvilken fører på hunden hvis annen fører enn eier og mobilnr.

Regelverk for refusjon:
– Trekking fra venteliste skriftlig 7 dager før prøvestart : Full refusjon.
– Trekking fra venteliste senere enn 7 dager før prøvestart : 75% refusjon
– Vet.- eller legeattest innsendt innen prøvestart : 75% refusjon
– Egenmelding v/løpetid innsendt senest 12 timer innen prøvestart : 75% refusjon
Egenmelding finner du her
Anti-doping regelverk finner du her
Jaktprøveregelverk finner du her

Priser:
Overnatting m frokost 175.-
Matpakke 60.-
Termos med kaffe 20.-
Jegermiddag med dessert og kaffe 250.-
Mulighet å kjøpe øl/vin og noe til kaffen.
Ta med laken, pute og sovepose.

Booking av overnatting skjer til prøveleder.

Fredag kveld blir det anledning å kjøpe hamburger for de som ønsker noe mat da.