Viktig melding fra Fuglehundklubbenes Forbund

Terminlisten, rutiner nye DOGWEB ARRA-presisering av nye muligheter.
FKF registrerer at det hersker noe ulik praksis om hva de oppgitte frister for påmeldinger på jaktprøver betyr, og vil herunder forklare hvordan dette henger sammen.

Rutiner påmelding DogWeb Arra