NM vinter 2022

Vi ønsker følgende ekvipasjer lykke til i NM vinter 2022

ES Røynåsens Tyron og Roger Paulsen

ES Slettfjellets Dio og Sindre Bømark

ES Turbekkens Bianca og Ivar Rødsjø

ES Turbakkens Katja og Ivar Rødsjø

ES Turbekkens Kjapp og Ole M Rømo

ES Knutvollens Hi-Tex og Ingvar Rødsjø

ES Valleras Hi-Strå og Ingvar Rødsjø

ES Storbakken’s KS Champis  og Åse Kristin Skain Hansen

GS Børgsjitens VF Harli og Mona H Aakervik

GS Børgsjitens VF Holly og Mona H Aakervik

GS Børgsjitens VD Faiza og Marius Aakervik

GS Børgsjitens FL Gin og Marius Aakervik

GS Børgsjitens FL GæggGægg og Svein E Kjølstad

B Ranheimsfjæras Smoothie og Stig Håvard Hansen

IS Fagermoas Linni og Anne M Mediaa

IS Fagermoas Laisa og Tore Mæhla

IS Fagermoas Era og Joar Vist

SV Springleikens MiRa og Sigmund Nyborg

KV Kløvbekkens Ziko og Bente Hyttebakk

GS lag:
Reserve
Børgsjitens VF Holly og Mona H Aakervik
Børgsjitens VD Faiza og Marius Aakervik

ES lag:
ES Knutvollens Hi-Tex og Ingvar Rødsjø
Resverve
Storbakken’s KS Champis  og Åse Kristin Skain Hansen

IS lag:
Fagermoas Linni og Anne M Mediaa
Reserve
Fagermoas Laisa og Tore Mæhla

B lag:
Ranheimsfjæras Smoothie og Stig Håvard Hansen