Endring i regler for apportprøver

Nye regler for apport som gjelder fra nå:

Ny prøveordning angående apportvilt.
Dette er hva som ble vedtatt på sentral dommerkonferanse og dispensasjon ble innvilget 25.05.2022 av NKKs Jakthundkomite:
“I tillegg til fersk eller opptint fugl, tillates tørket og frosset fugl som en prøveordning for sesongen 2022. Alle fugler kan ha fjernet brystfileter, som kan erstattes med noe som er egnet. Fuglene skal ha en gjenkjennelig form. På vannøvelsen tillates dummy som er påsatt fjær/vinger fra jaktbare fuglearter. Det er ikke tillatt til å bruke nett rundt fugler, med unntak av vannapporten hvor det tillates på tørket fugl, fugler uten brystfileter og på dummy.
Som slepefugl anbefales det å bruke fersk eller opptint fugl. I prøveordningen er det ikke krav til at det benyttes samme art til å slepe sporet som det som legges på sporenden.