Namdalsprøven 2016

premieliste VK Lørdag

Premielister Lørdag

Premielister Søndag

Namdalsprøven arrangeres 9-10.april 2016

Prøveleder: Anne Moum Mediaa, adresse Åbakken 21, 7870 Grong. Mobil: 48099796. Epost: [email protected]

Hovedkvarter: Holand gjestegård i Lierne, tlf: 74337175

Opprop Holand Gjestegård kl 0800 hver morgen. De som møter i terrengene MÅ gi beskjed, ellers risikerer de å miste plassen.

UK/AK alle dager. VK på lørdag. HUSK Å HA EGEN APPORTRYPE (nytt fom 2014).

Det blir jegermiddag og premieutdeling lørdag kl 20 på Holand gjestegård. Påmelding senest lørdags morgen i resepsjonen.

Sekretæriatet er i hytte på Holand Gjestgård i Lierne. Det blir oppslag med info og partilister ved hovedinngangen på gjestegården.

Regelverk for refusjon:
– Trekking fra venteliste skriftlig 7 dager før prøvestart : Full refusjon.
– Trekking fra venteliste senere enn 7 dager før prøvestart : 75% refusjon
– Vet.- eller legeattest innsendt innen prøvestart : 75% refusjon
– Egenmelding v/løpetid innsendt senest 12 timer innen prøvestart : 75% refusjon
Egenmelding finner du her
Anti-doping regelverk finner du her
Jaktprøveregelverk finner du her

Startkontigent UK/AK kr 400 og VK kr 450.
Påmeldingsfrist er 18. mars, etterpåmelding så fremt det er ledig plass.
Kontonr: 4400.14.13098. Påmeldingsfrist = betalingsfrist.
Fint om dere sender bekreftelse på påmelding til prøvelederne. Etterpåmelding såfremt det er ledig plass.
IBAN: N016 44001413098. swift/BIC: SPTRNO22