Bli medlem

Ordinært medlemskap koster kr 250 pr år.

Familiemedlemskap koster kr 300 pr år.

Juniormedlemskap (unde 18 år) koster kr 150pr år.

I tillegg kommer grunnkontigent til nkk på kr 140. Har du flere medlemskap i nkk, betales kun en grunnkontigent.

 

Send hvilket medlemskap du vil ha, navn, adresse, mobilnr, epost og f.dato.