Lifjellprøven 2021

Lifjellprøven 2021 er historie og vi kan se tilbake på en helg med strålende sol og topp ski føre. Vanskelig tid i forhold til Covid-19 og de restriksjoner som er satt, men jeg som prøveleder må si meg fornøyd med at prøven gikk i havn. Det er dessverre vanskelig og greie og tilfredsstille alle ønsker og behov når reglene er som de er, men prøve ble det. Takk til hoved sponsor HILLS som sponser for premier,Liernefjellstyre for fantastiske terreng som er godt besatt med fuggel. Og ikke minst Dommerne som får kabalen til og gå opp. Takk til Hilde og Øystein på Lierne gjestegård for fantastisk god mat og vertskap. Og sist men ikke minst deltakerne som kommer og stiller, og er tolmodige med meg som prøveleder når listene og alt det andre blir utsatt. Da krysser vi fingrene for en bedre høst🙌🏻 Hilsen Inger Lise B. Kjølstad prøveleder.

premie liste alle dager

 

Premier kan hentes på hovedkvarteret etter kl. 14 på fredag, lørdag og søndag. Av smittevernhensyn må du likevel ringe på forhånd, prøveleder tlf:48193682 så kommer vi ut med premie, diplom og får tatt et bilde.

Opprop vil foregå i terrengene

fredag: østre-brandsfjell. oppmøte krysse på Skjelbreid kl 08.30

Tverrelva:kl 08.45 (sitt i bilen til kl 08.45)

Li-porten:08.30

Gosen:08.30

 

Cacitprøve på Lifjellet 16-18April.

09-02-21 Veileder og risikovurdering jaktprøver, Covid 19

Oppdatert oversikt røde kommuner finner du her

prøve. Spesielt gjelder dette ift tiltak som begrenser deltagelse fra dommere og deltagere.

• Ring1/Utbruddskommune/ ogRing2/Randsonekommuner (dette tilsvarer det media gjerne omtaler som «røde kommuner».
I den senere risikovurdering benyttes kun «røde kommuner» Disse restriksjonene gjelder på det tidspunkt prøven holdes.
• Dersom du bor i en RØD KOMMUNE, kan du ikke delta på jaktprøve dersom kommunen er «rød» på prøvedtidspunktet.
• Dersom du bor i en Rød kommune kan en melde seg på, og stille på prøve hvis hjemstedskommunen endrer status og ikke er rød på
tidspunkt for prøve.
• Hvis din kommune i perioden mellom påmelding og prøve endrer status til rød kan du IKKE delta på prøven.
• Påmeldte deltakere som ikke kan stille fordi hjemkommunen er i røde kommuner får refundert påmeldingsbeløpet -25% (jfr
Jaktprøvereglementet)
Oppsummert, det vil ikke tillates hverken dommere eller deltagere fra kommuner som er definert som
RØDE KOMMUNER på det tidspunkt prøven holdes.
Gi beskjed til prøveleder snarest og senest 12 timer før prøvestart!
Veilederen gjelder inntil videre og vil kunne bli justert på kort varsel.

 

Kontaktperson:

Prøveleder Inger Lise Brøndbo Kjølstad

tlf: 48193682

epost: [email protected]

 

UK/AK alle dager.

VK med cacit arrangeres lørdag og søndag. HUSK Å MEDBRINGE EGEN APPORTRYPE (nytt fom 2014).

NYE PRISER: UK/AK 450kr -VK 500kr

Påmeldig gjøres via web på Norsk kennelklubb sine sider:(https://www.dogweb.no/prove-paamelding/).

PÅMELDINGSFRIST:23.03-2018

UTSATTFRIST:05.04-2018 (50kr ekstra for utsattfrist)

Ved manuell påmelding kommer det et tillegg på 50kr.

 

Påmeldingsfrist = betalingsfrist. Fint om dere sender bekreftelse på påmelding til prøveleder.

Etterpåmelding såfremt det er ledig plass mot et tilegg på 50kr .

IBAN: N019 42020273113.

Swift/BIC: SPTRNO22.

 

Utenom jegermiddag blir det evt. mulighet for frokost og middag på Lierne Gjestegård (Holand).

Det blir jegermiddag og utdeling av premier til årets hunder i Namdal fuglehundklubb lørdag kl 20.00 på Gjestegården.

Påmelding senest lørdagsmorgen i resepsjonen.

 

Hovedkvarter er på Lierne Gjestegård i Lierne, tlf: 74337175.

Opprop i terrengene!

De som  møter i terrengene MÅ gi beskjed, ellers mister de plassen.

Det blir oppslag med info og partilister ved hovedkvarteret.

Vi kommer muligens til å bruke terreng, der man må krysse svenskegrensa på vei inn til terrengene.

 

Regelverk for refusjon:

– Trekking fra venteliste skriftlig 7 dager før prøvestart : Full refusjon.

– Trekking fra venteliste senere enn 7 dager før prøvestart : 75% refusjon

– Vet.- eller legeattest innsendt innen prøvestart : 75% refusjon

– Egenmelding v/løpetid innsendt senest 12 timer innen prøvestart : 75% refusjon

Egenmelding finner du her

Anti-doping regelverk finner du her

Jaktprøveregelverk finner du her