Apportkurs 2022

Apportkurset passer for alle stående fuglehunder som behersker elementer i grunndressuren som sitt, bli sittende og innkalling.
Apport er en dressurøvelse som består av flere delmoment satt sammen til en øvelse. Vi trener hvert enkelt moment så langt det går før vi setter sammen hver del gjennom baklengskjeding. Nøkkelen til å få en god apportør ligger i gjentatte repetisjoner i gradvis mer utfordrende miljø og tid til å trene! For å oppnå et godt utbytte krever kurset en stor grad av egeninnsats.
Over 8 – 10 kvelder lærer vi og hunden apportadferden og avslutningsvis gjennomfører vi apportsøk og avlegger apportbevisprøve. Underveis diskuterer vi mulige løsninger på ulike typer adferd og reaksjoner hos hundene. Vi trener belønningsbasert.
Oppstart; 11.05
Kurskvelder; onsdager kl 18:00
Apportbevisprøve 6 juli.
Instruktører; Bernt Kristiansen og Stian Furre
Pris; Medlem/ikkemedlem 400/800
Påmelding; Vipps 141028 og send bilde til Stian Furre på 40240395