Årsrapport av 2019

ÅRSRAPPORT AV 2019

Årsmøte på Skogbrukmuseumet, tirsdag 26 mai 2020 kl.19.00

SAK 1: KONSTITUERING

A) Valg av møteleder, Odd Rosvoll
B) Valg av møtesekretær, Inger Lise B. Kjølstad
C) Valg av medlemmer til å undertegne protokollen, William Lystgård og Ole Hatland.
D) Godkjennelse av innkalling, Godkjent
E) Godkjennelse av resten av dagsordenen, Godkjent

SAK 2: STYRETS ÅRSBERETNING, Godkjent

SAK 3: STYRETS FORSLAG TIL ARBEIDSPROGRAM, Godkjent

SAK 4: REGNSKAP (blir delt ut på årsmøtet), Få inn to revisorer fra 2021. Godkjent

SAK 5: MEDLEMSKONTIGENTEN, Uforandret. Godkjent

SAK 6: STYRETS BUDSJETTFORSLAG (blir delt ut på årsmøtet), Godkjent

SAK 7: STYRETS FORSLAG
Vurdere å låne NKK penger i forbindelse med trang økonomi pga coronavirus og ikke av-holdte prøver og utstillinger.
Forslag: 100kr pr medlem i Namdal fuglehundklubb. Kr 26 000 i lån til NKK:
Årsmøte har bestemt at styre får full-makt til og å avgjøre ev.lån til NKK med 100 kr pr medlem i klubben. 4 ukers frist etter det er lagt ut på nett.

SAK 8: INNKOMNE FORSLAG, Ingen og Godkjent

SAK 9: VALG 2019, Valgkomitéens innstilling ble klappet inn og godkjent.
Styret velges for to år og skal bestå av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.
Det skal velges sekretær og kasserer hvert år blant styrets medlemmer.

a) Leder for 1 år. (Velges blant styremedlemmene)
b) Nestleder for 1 år . (Velges blant styremedlemmene)
c) 2 varamedlemmer for 1 år
d) 3 styremedlemmer for 2 år.
e) En revisor for 2 år og en vararevisor for 1 år.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer for 2 år og varamedlem for 1 år.

SAK 2: STYRETS ÅRSBERETNING 2018

Styrets sammensetning 2019
Leder: Mona Himo Aakervik
Nestleder/kasserer: Inger Lise Brøndbo Kjølstad
Sekretær/styremedlem: Odd Rosvoll
Styremedlemer: Svein Erik Kjølstad
Stian Furre
Varamedlemer: Janne Aavik
Ole M Rømo

Revisor: Rolf Håvard Ovesen
Vararevisor : Olav Fjone

Komitèer og utvalg
Prøveutvalg:
Mona Himo Aakervik
Marius Aakervik
Inger Lise B.Kjølstad
Svein Erik Kjølstad
Roar Heggdal
Hilde Lauvsnes
Ann Cathrin Aasen
Bertil Nyheim

Dommerutvalg:
Ole Arnstein Strømsli
Svein Erik Kjølstad
Øyvind Eriksen

Dressurområde:
Einar Tømmerås-Brannfjell
Sigmund Nyborg-Grøndalstunet

Merkekomitè:
Bjørn Dahl, Pål Tore Raabakken og Mona H Aakervik.

50 år`s Jubileumskomité:
Mona Himo Aakervik
Odd Rosvoll
Roar Heggdal
Kjell M Nynes
Bjørn Dahl

Hund/sau:
Svein Erik Kjølstad, Overhalla
Øyvind Eriksen, Rørvik
Rolf Gaundal, Harran

Sponsoransvarlig:
Einar Tømmerås
Ole Morten Rømo
Odd Rosvoll

Utstillingskomitè:
Mona Himo Aakervik
Pål Tore Raabakken
Ingunn Hundseth Andersen
Siri Haugum
Einar Tømmerås
Lise I Pedersen
Odd Rosvoll

Medieutvalg:
Odd Rosvoll

Lager:
Pål Tore Raabakken
Styret

Valgkomité:
Daniel Berntsen, leder 2020
Anne Moum Mediå, leder 2021
Kristin Romundstad, leder 2022
Vara, Bjørn Dahl

Samarbeidskomitè rein:
Mona Himo Aakervik

Taksering – Bangdalen:
Odd Rosvoll

Styremøter 2019
Det har i foreningsåret vært avviklet fire styremøter. Mye av den daglige driften av klubben foregår i tillegg pr telefon og e-post, i tillegg har vi ei lukket facebookside for styret. I tillegg er det flere møter i diverse utvalg gjennom året for å gjennomføre klubbens arbeid.
Vi vil takke alle som stiller opp og bidrar til at klubben kan gjennomføre sine oppgaver og forskjellige aktiviteter gjennom hele året.

Investeringer
Kjøpt inn materialer for å bygge Fasanbur til utsett på Nærøy. Det ble også kjøp inn for å lage hyller i ny-hengeren.

Medlemsutvikling
Det er pr 31.05.20120 registrert totalt 262 medlemmer. Der av 21 ikke betalt.

Årsrapport fra prøveutvalget
Klubben har i 2019 arrangert 5 jaktprøver, 1 utstilling og 1 klubbmesterskap.

Avviklede arrangement i 2019:
• Namdalsprøven ble avviklet 20.- 22. mars med hovedkvarter på Lierne Gjestegård på Holand. Roar Heggdal var prøveleder.
• Lifjellprøven ble avviklet 5.-7. april med hovedkvarter på Lierne gjestegård på Holand. Inger Lise Brøndbo Kjølstad og Svein Erik Kjølstad var prøveledere.
• Jubileumsutstillinga ble avviklet 11. mai, leder var Mona Himo Aakervik.
• Apportprøve ble avviklet 22.- 23. juni med hovedkvarter Langvassmoen. Prøveleder var Hilde Kristine Lauvsnes.
• Snåsaprøven og fullkombinert mot høyfjell ble avviklet 23.- 25. august med hovedkvarter i Lurudalen. Mona Himo Aakervik var prøveleder.
• NM Skog ble avviklet 30. august – 1. september med hovedkvarter på Langvassheimen. Arrangert?. Mona Himo Aakervik var prøveleder.
• Skogsfuglprøven/Fullkombinert mot skog ble avviklet 31. august – 1. september med hovedkvarter på Langvassheimen. Mona Himo Aakervik var prøveleder.
• Seinhøstprøven ble avviklet 12.-13 oktober med hovedkvarter på Tunnsjø samfunnshus. Ann Cathrin Aasen var prøveleder.
• Lavlandsprøven ble avviklet 19.-20 oktober, med hovedkvarter på Nyheim gård. Bertil Nyheim var prøveleder.
• Klubbmesterskap på lavland ble avviklet 16. november med hovedkvarter på Nyheim gård. Odd Rosvoll var prøveleder.

Vi har fått til gode team rundt hver prøve og det ser ut til å fungere veldig godt. På den måten får vi flere inn i prøvearrangeringen og dette gjør at belastningen på noen få blir mindre.
Vi vil takke alle prøveledere og medhjelpere som stiller opp år etter år og gjør en kjempejobb for klubben. Uten slik velvillighet hadde ikke den høye aktiviteten vært mulig.

50 år’s jubileumsfesten
Lørdag 15. Juli, ble 50 år som Namdal fuglehundklubb feiret. 62 personer møtte til en trivelig og innholdsrik kveld, som ble markert i fjøset på Fru Opdal.
Det ble servert varmrøkt rype og skogsfugl, etterfulgt av elg som hovedrett og dessert gjorde godt for både øyne og mage.
Det ble tildelt heder og ære:
Gullmerke for NFHK til Inger Lise B. Kjølstad, For sin tilgjengelighet, dyktighet, stå-på-vilje og drivkraft.
Æresmedlem for NFHK til Kjell M Nynes som har vært med i en årrekke, han er en mann som har utmerket seg over tid, som har stått på og trødd til igjennom tiden.
Æresmedlem for NFHK til Mona H Aakervik med sin drivkraft, engasjement som leder for klubben et tiår. Mona har også tilført en betydelig innsats for fuglehund sporten i mange år.

NM-Skog
I samarbeid med med Norsk Gordonsetter klub arrangerte vi NM skog på Langvassheimen, samtidlig med vår vanlige skogsfuglprøve og fullkombinert mot skog.
Vi hadde mange personer i gang før, under og etter prøven. Helt avhengig av den store dugnadsinnstasen som medlemmer i klubben stilte opp på.
Flere av klubbens dommere dømte, i tillegg var det kjentmenn i alle terreng, som hadde takstert terrengene i forkant. På kjøkkenet ble det laget og solgt frokost, middag og mellommåltider alle dager. Fredag hadde vi helgrilla gris og lørdag fantasktisk god elgsteik. I sekretariatet var det også mange som bidro, i tillegg var det jobb med parkering, sette opp telt og opprydding når alt var ferdig.
Tusen takk til alle som var med og bidro.

Jaktprøveresultater 2019
Jaktprøveresultater fra våre egne prøver legges ut på vår hjemmeside: http://www.namdalfhk.net. Mange av klubbens medlemmer har blitt premiert godt og deltatt på NM, derby og andre høystatusløp. Vi er avhengig av at hundeeieren selv sender inn resultatene for registrering på hjemmesiden. Slett denne setningen

Årets hund 2019
Veldig artig at det var meldt inn resultater på hele 18 hunder. Poeng for alle innmeldte pre-senteres lengre nede.
4 hunder hadde lik poengsum i uk. Da gjelder flest 1uk, to sto likt og da vinner den som var yngst når første 1uk ble tatt i 2019.
Også veldig mange innmeldte resultater for utstilling og 3 stykker konkurrerte helt i toppen.
Nytt i år i forbindelse med klubbens 50 års jubileum i 2019, er årets jubileums hund, da teller kun resultater oppnådd på klubbens jaktprøver, utstilling, apportprøve og klubbmesterskap.
Vi gratulerer følgende ekvipasjer som årets hunder i 2019. Premier blir delt ut under jeger-middagen for Lifjellprøven.

Årets Jubileums hund 2019
GS Børgsjitens VF Harli, 17 poeng
Mor: Langsundets Ville, Far: Hardhausens Floyd
Eier: Odd Rosvoll
Oppdretter: Mona og Marius Aakervik

Årets UK hund 2019
GS Børgsjitens FL Gin-T, 15 poeng
Mor: Børgsjitens VD Faiza, Far: Sarabakks Lucifer
Eiere og oppdrettere: Mona og Marius Aakervik

Årets AK hund 2019
IS Tømtlias E-Krutt, 14 poeng
Mor: Imingens LK Naya Nuki, Far: Working Gundogs Bounty
Eiere: Margit og Geir Pedersen
Oppdretter: Oddbjørn Ovesen

Årets VK hund 2019
ES NUCH NJCH Knutvollens Hi-Tex, 41 poeng
Mor: Berkjestølen’s Lara, Far: Nyheimgutens Spot
Eier: Ingvar Rødsjø
Oppdretter: Ivar Amundsen

Årets skogsfugl hund 2019
N SE UCH NJ(K)CH Fagermoa’s Honey 18 poeng
Mor: Fagermoa’s Eira, Far: Ero Lagopus Av Kjerringholm
Eiere og oppdrettere: Oddveig og Tore Mæla

Årets fullkombinert hund 2019
N SE UCH NJ(K)CH Fagermoa’s Honey 8 poeng
Mor: Fagermoa’s Eira, Far: Ero Lagopus Av Kjerringholm
Eiere og oppdrettere: Oddveig og Tore Mæla

Årets utstillings hund 2019
ES NUCH Valera’s Hi-Strå, 34 poeng
Mor: Tirufotens Siri, Far: Vårhaugens Hi-Teck
Eier: Ingvar Rødsjø
Oppdretter: Petter Steen

Klubbmesterskapet lavland 2019
Til start stilte 16 ak hunder, derav 7 engelsksettere, 2 pointere og 7 gordonsettere.
I pent vær gikk spente deltagere ut fra Nyheim kl 09. Hundene jaktet godt hele dagen ånoen kom seg i fugl, andre ikke. Vi kjørte tre runder før det hele ble avgjort.
Takk til dommere, Svein Erik Kjølstad og Einar Holvik.
Klubbmesterskap på Nyheim AK:
1pl. GS Børgsjitens VF Holly og Mona Aakervik
2pl. GS Arefjellets Kiro og Kjell Ivar Sørhøy
3pl. GS Børgsjitens FL Gægg Gægg og Svein Erik Kjølstad
4pl. GS Børgsjitens Vd Faiza og Marius Aakervik
5pl. GS Børgsjitens VF Harli og Odd Rosvoll
6pl. GS Børgsjitens FL Gin og Marius Aakervik
Dommer: Einar Holmvik
Klubbmesterskapet på Nyheim UK:
1pl. Es Royaluras P-Zero og Nils Sagvik
2pl. P Bjørklunds CR Tøffa og Einar Holmvik
3pl. ES Nyheimgutens Sarek og Kjell Ivar Sørøy
4pl. ES Hoveraeget’s Air Force One og Ronny Bostrøm
5pl. ES Spjelbergets Troll og Aleksander Haga
Dommer: Svein Erik Kjølstad
Utstillingsutvalget
Vinner av Namdalsutstillinga ble vår egen Diba og Julia Rosvoll. De vant også klubbens vandrepokal til klubbens beste hund under utstillinga.
Namdalsutstillinga i år ble preget av mye regn og vind. Men oppmøte var stort og utstillere-ne var i godt humør. Selv om teltene vi hadde satt opp, nesten blåste på sjøen, fikk vi gjen-nomført utstillinga med dommer Wenche Porsanger og ringsekretær Tonje Andersen i ring-en. Terje Eriksen dømte valpeshowet og var dommerelev/aspirant i de fleste rasene. Med nesten 90 påmeldte er dette den utstillinga med mest påmelding. Ekstra artig dette når vi har 50 års jubileum.
Vi hadde pause midt på dagen med Valpeshow, Championparade, samt Barn og Hund. 5 val-per stilte til start og hele 14 championer stilte til start under paraden. I barn og hund stilte hele 19 ekvipasjer, og alle fikk premier.
Takk til alle fremmøtte og en ekstra takk til dommere og ringsekretær. Og ikke minst takk til komiten som gjorde at vi fikk gjennomført utstillinga.
Nytt av året skrev skriver inn kritikkene elektronisk, dette letter arbeide under og etter utstil-linga. I tillegg får utstillerne kritikken direkte i dogweb, der den blir lagt under utstilling.
BIS GS Langfjellhognas Diba, stilt av Julia Rosvoll. Eier Odd Rosvoll.
BIS2 ES Valera’s Hi-Strå og Ingvar Rødsjø
BIS3 WK Ignaheim’s Caya og Lisa Asmervik
BIS4 KV Tiurjegerns Sheriff og Roar Heggdal
BIS5 IS Fagermoa’s Miss Saga og Kirsti Stensland
BIS6 P Grønnhaugen’s Gabbro og Kjell Morten Nynes
BIS valp IS Skogrypas Mika og Rune Storli
BIS2 valp ES Tytingen’s O-Lykke og Irene Kvalvik
Beste veteran: IS Amy og Kristin Romundstad
Beste oppdretterklasse: Kennel Fagermoa’s til Oddveig og Tore Mæla
Vår høytidlige apportkonkurranse ble avholdt etter en lang våt dag. Men ingen hindring for ivrige apportører.
Nr 1 Weimaraner Luna til Hilde Saugestad
Nr 2 Weiamarander Caya Til Fredrik Sunde
Nr 3 KV Sheriff til Roar Heggdal
Årsmøtet
Årsmøte mandag 18 mars 2019 kl.19.00. Møtested Tinos Hotell
Til stede, 17: Inger Lise Kjølstad, Svein E Kjølstad, Olav Lund, Irene Kvalvik, Aron Rosvoll, William Lystgård, Odd Rosvoll, Trine Kaldahl, Ruben K Larssen, Geir Pedersen, Janne Aa-vik, Marius Aavik, Ole Haltland, Ole M Rømo, Marius Aakervik, Mona Himo Aakervik, Lars Arnesen.
17.mai-tog i Namsos
Klubben var ikke representert i 17. mai- toget i år.

Kurs/aktivitet
I 2019 ble det i perioden april-mai avholdt kurs i 10 kvelder appell og apport for fuglehunder i Namsos. Instruktører Bernt Kristiansen, Stian Furre, Lise Pedersen.
Instruktørene melder at i 2019 var det mange hunder/førere

Kurs høyfjell/Lavland
Det ble avviklet 4 dager fellestrening med instruktører på høyfjell, Brannsfjell. Instruktører Stien Furre og Odd Rosvoll.
Det ble avviklet 2 dager fellestrening med instruktør på lavland, Nærøy. Instruktører var Odd Rosvoll.

Kveldskurs i søk-, vann- og sporapport
Det ble avviklet på juni, kurs/innføring på for apportprøve. Instruktører var Mona Himo Aakervik og Odd Rosvoll

Hund/Sau
I 2019 ble det holdt fire kvelder med hund/sau på Overhalla 2 på Juni og 2 på august. Det var stor oppslutning alle kveldene og over 100 hunder totalt. Takk til instruktør Svein Erik, Kjølstad, Mona H Aakervik, Lars Ådne Arnesen, Åge Nilsen, Bernt Kristiansen. Takk til medhjelpere Inger Lise Kjølstad og Ole M Rømo.

Årsrapport fra dommerutvalget
I første del av januar arrangerte vi lokal dommersamling i Namsos. Temaet var gjennomgang av tilsendte problemstillinger fra sentralt dommerutvalg. Det var godt oppmøte av klubbens dommere og det var mange og gode diskusjoner.
Vi deltok på sentral dommerkonferanse på Gardermoen i slutten av januar, hvor Svein Erik Kjølstad og Ole Arnstein Strømsli var klubbens representanter.

Klubbens dommerkandidater hadde flere kvelder med gjennomgang av teori og øvingsopp-gaver på Namdalseid. Likeledes hadde vi en samling i fjellet i forbindelse med Fosenprøven i slutten av februar. Teorieksamen ble gjennomført tidlig mars og alle besto med god margin.

Under klubbens jubileumsmiddag ble Bjørn Dahl hedret for sin lange og gode innsats som dommer og fikk utdelt en kniv som takk for denne innsatsen.

Noen av klubbens dommere har også i år fått det ærefulle oppdrag å dømme høystatusløp.
Under NM skog dømte Sigmund Nyborg finalen, Arild Dahl dømte finalen og Mona Himo Aakervik semifinalen under NM høyfjell. Gratulerer til alle med ærefulle oppdrag.
Disse oppdragene viser at klubbens dommere har et godt omdømme og holder et høyt nivå. Det er en tillitserklæring og annerkjennelse til klubben og det vi holder på med.

Tidlig i august arrangerte vi en samling for klubbens dommerkandidater i treningsterrenget i Brannfjell. Av ulike grunner var det bare Tormod Rødsjø og William Lysgård som reiste til Kongsvold 1. Etter 3 lange dager i fjellet og undervisning på kveldene besto begge og de tok de foreskrevne elevarbeider utover høsten. Gratulerer til begge.
De vil fortsette sin «reise» mot Kongsold 2 og endelig autorisasjon høsten 2020.

Dommerutvalget Namdal FHK
Ole Arnstein Strømsli

Årsrapport fra treningsterrengene
Grønndalen: Totalt har det vært 70 besøkende med 92 hunder i treningsterrenget siden åpningen 15. juli og fram til
18. august, som er dato for siste registrering.
Det er ikke blitt rapportert om noen uheldig forhold eller problemer i løpet av sesongen.
Sigmund Nyborg

Brannfjellet: Bra oppmøte i terrenget i år og det er blitt skrevet inn i boka. Veien opp, stien og gapahuken var i bra stand. Oppgang i fuglebestand. Einar Tømmerås

Årsrapport fra mediautvalget
Den nye hjemmesiden fungerer godt, enkel å vedlikeholde. Hjemmesiden og Facebook-siden vår har vært godt besøkt i 2019, og har blitt den viktigste kilden til informasjon. Det har også blitt laget arrangement-sider for prøvene på Facebook, og det har også fungert godt. Kombinasjonen av en velfungerende hjemmeside, Facebook sider og mail gjør at vi føler at vi når frem med informasjon fra klubben. Det er også gledelig å se at medlemmene deler bilder på hjemmesiden gjennom Instagram. Facebook siden blir brukt av alle i styret og utvalg, mens hjemmesiden vært driftet av Odd Rosvoll og Janne Aavik.
I tillegg sendes det ut viktig info på mail til medlemmene på epost.

Taksering hønsefugl
Namdal Fuglehund klubb har ansvaret for taksering av hønsefugl for Statskog.

De 20 takslinjene foregår i fire kommuner, Steinkjer, Namdalseide, Namsos og Overhalla. Det ble annonsert etter taksører som ville taksere og vi fikk dekt opp 10 linjer i år, noe som resulterte litt for lite kvadrat km for å kunne estimere bestand. Rapport fra Statskog ut fra de takserte linjene var veldig varierende i antall fugl. Klubben takserte 15 terreng til NM skog, Plus under NM, der ble det taksert godt med skogsfugl
Vi må få bedre kvalitet og flere til å taksere i årene fremover. Nytt for året er at hver enkel taksør får tilgang til app på mobilen, å enkelt legge resultatet rett inn.

Det ble trukket 3 jaktkort mellom deltagerne, de heldige var Bo C Fredriksen, Morten Strøm og Espen Dille.

Sponsorer
Sponsorutvalget i Namdal Fuglehundklubb har i år fått på plass en langsiktig sponsoravtale med Appetitt, de bidrar med både hundefôr, lunsjpakker til deltakende hunder, jaktdekken o.l.

I tillegg har vi mottatt premier og effekter fra: Sparebank1, Høylandet Klippotek A/S, Petit Agentur Høylandet, Tyldum Gartneri, Cirkle-K Høylandet, Høylandet Auto, UMAS, Høylandet Kommune, Bjørlia avl og veterinær-stasjon, Norsk revyfaglig senter, G-sport Grong, G-sport Overhalla, Grong Sparebank, KID Namsos, Apotek 1 Overhalla, Apotek 1 Grong, Einar Tømmerås, Namsos Audiosenter, Elverktøy as, Non-Stop, Randi Heggdal, Grannes VVS, Ligård, Hamstad Bakeri, L Johansen, Industrivarer, NAF, Namsen Dyrehospital, Bjørlia avl og veterinærstasjon, Plantasjen, Einar Tømmerås, Namdal hundesenter, Namsos Audiosenter as, Coop Extra Spillum, Coop Extra Namsos, Kiwi, Kine’s Corner, Nava, Bandasjen, Kitch’n, Rema 1000 ullvaren, Elkjøp, Byggern, Felleskjøpet, Buddy, Jernia, Øyvind Johansen, Apotek 1 storsentret, Casa Design, Bohus Namsos, Byggmakker, Synsam, Torgersen, Husquarna, Ole Bruun Olsen, Skin Tonic, Metro, Englagaard sjokolade, NAMAS Lierne, Matkroken, Liverten 123, Sørlibygg, Nordli Totaktservice, , Namsen Auto, Brønseth blomster, Grong Sparebank, Norway Outdoor, Rosvoll service, Fjellstyrene i Lierne, Vetnet.no Arne J Nikolaisen, Salmar, Aakervik as, Hundegaard, Byggtorget kr.sund, Namsen salmon, Midt-Norsk smådyrkrematorium, Åsnes, Gamebore m.fl.

Takk for all sponsinga, det er gull verdt for klubben.

SAK 3: STYRETS FORSLAG TIL ARBEIDSPROGRAM FOR 2020:
Klubbmesterskap, Steinfjellet 8 februar
Treningssamling i Lierne 15. februar
Lifjelleprøven, Lifjellet 6-7-8 mars
Namdalsprøven, Lifjellet 20-21-22 mars
Valp/Appell/Apportkurs april/mai/juni (Annonseres)
17. mai tog (borgertog) i Namsos 17. mai
Dugnad hos Bertil på fasanbur mai/juni
Duecup-Klubbmesterskap 14 juni
Apportprøve på Langvassmoen 20-21juni
Utstilling, sagbruksmuseet, Namsos 11 Juli
Hund/Sau dressur. Overhalla, Rørvik og Harran juni/juli/august (Annonseres)
Taksering 1-19 august
Treningsterreng, Brannfjellet fra 1 august
Treningsterreng, Grønndalstunet fra15 juli august
Snåsaprøven fullkombinert mot høyfjell, Lurudalen 21-22-23 august
Skogfugl og fullkombinertprøve, 1-2 september
Seinhøstprøven, Tunnsjøn 3-4 oktober
Lavlandprøven, Nyheim, Nærøy 16-17-18 oktober
Treningssamling på Lavland Høsten 2020
Treningssamling høyfjell Høsten 2020

4. REGNSKAP
Papirer vil bli delt ut på møtet.

5. MEDLEMSKONTINGENTEN, Uforandret, godkjent

6. STYRETS BUDSJETTFORSLAG
Papirer vil bli delt utpå møtet.

7. STYRETS FORSLAG

8. INNKOMNE FORSLAG

9. VALG 2019
Styresammensetting – valgkomitéens innstilling.

Periode Innstilles til

Mona Himo Aakervik På valg 1 år, 2020 Leder 1 år

Inger Lise Brøndbo Kjølstad
Inger Lise Brøndbo Kjølstad På valg 2 år, 2020
På valg 1 år, 2020 Styremedlem 2 år
Nestleder 1 år
Odd Rosvoll På valg 2 år, 2020 Styremedlem 2 år

Irene Kvalvik På valg 1 år, 2020 Vara/Sekretær 1år
Janne K Aavik På valg 1 år, 2020 Vara/kasserer 1år

Valgkomité
Periode Innstilles til
Anne Moum Mediaa Leder 2021
Kristin Romundstad Leder 2022
Rune Kristian Grongstad Leder 2023 Velges for 3 år
Trine Elisabeth Kaldahl 1 år 2020 Varamedlem 1år

Revisorer
Periode Innstilles til
Oddbjørn Ovesen På valg 2 år, 2021
Rolf Håvard Ovesen På valg 1år, 2020 Vararevisor 1år