Årsrapport av 2018

ÅRSAPPORT AV 2018

Årsmøte mandag 18 mars 2019 kl.19.00. Møtested Tinos Hotell

TILSTEDE 17: Inger Lise Kjølstad, Svein E Kjølstad, Olav Lund, Irene Kvalvik, Aron Rosvoll, William Lystgård, Odd Rosvoll, Trine Kaldahl, Ruben K Larssen, Geir Pedersen, Janne Aavik, Marius Aavik, Ole Haltland, Ole M Rømo, Marius Aakervik, Mona Himo Aakervik, Lars Arnesen.

SAKLISTE

SAK 1: KONSTITUERING Godkjent

A) Valg av møteleder: Odd Rosvoll.
B) Valg av møtesekretær: Inger Lise B Kjølstad.
C) Valg av medlemmer til å undertegne protokollen: Lars Arnesen og Geir Pedersen.
D) Godkjennelse av innkalling: Godkjent.
E) Godkjennelse av resten av dagsordenen: Godkjent.

SAK 2: STYRETS ÅRSBERETNING: Godkjent med endring

SAK 3: STYRETS FORSLAG TIL ARBEIDSPROGRAM: Godkjent med endring

SAK 4: REGNSKAP: Godkjent

SAK 5: MEDLEMSKONTIGENTEN: Godkjent

SAK 6: STYRETS BUDSJETTFORSLAG: Godkjent

SAK 7: STYRETS FORSLAG
Ny lovmal: Godkjent med redigering

SAK 8: INNKOMNE FORSLAG: Ingen innkommene forslag

SAK 9: VALG 2019: Godkjent

Styret velges for to år og skal bestå av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.
Det skal velges sekretær og kasserer hvert år blant styrets medlemmer.

a) Leder for 1 år. (Velges blant styremedlemmene)
b) Nestleder for 1 år . (Velges blant styremedlemmene)
c) 2 varamedlemmer for 1 år
d) 3 styremedlemmer for 2 år.
e) En revisor for 2 år og en vararevisor for 1 år.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer for 2 år og varamedlem for 1 år.

SAK 2: STYRETS ÅRSBERETNING 2018 Godkjent med endring

Styrets sammensetning 2018
Leder: Mona Himo Aakervik
Nestleder/kasserer: Inger Lise Brøndbo Kjølstad
Sekretær/styremedlem: Odd Rosvoll
Styremedlem: Svein Erik Kjølstad
William Lysgård
Varamedlem: Roar Heggdal
Mona Fossland Schwartz

Revisor: Rolf Håvard Ovesen
Vararevisor : Olav Fjone

Komitèer og utvalg
Prøveutvalg:
Mona Himo Aakervik
Marius Aakervik
Inger Lise B.Kjølstad
Svein Erik Kjølstad
Anne Moum Mediaa
Pål Tore Raabakken
Christel S.Raabakken
Ann Cathrin Aasen

Dommerutvalg:
Ole Arnstein Strømsli
Lars Ådne Arnesen
Øyvind Eriksen

Dressurområde:
Einar Tømmerås-Brannfjell
Sissel Grongstad-Grøndalstunet

Merkekomitè:
Bjørn Dahl
Mona Aaakervik
Pål Tore Raabakken

50 år`s Jubileumskomité:
Mona Himo Aakervik
Odd Rosvoll
Roar Heggdal
Kjell M Nynes
Bjørn Dahl

Hund/sau:
Svein Erik Kjølstad, Overhalla
Øyvind Eriksen, Rørvik
Rolf Gaundal, Harran

Sponsoransvarlig:
Einar Tømmerås
Odd Rosvoll
Ingvar Rødsjø
William Lysgård

Utstillingskomitè:
Mona Himo Aakervik
Pål Tore Raabakken
Ingunn Hundseth Andersen
Siri Haugum
Einar Tømmerås
Lise I Pedersen
Odd Rosvoll
Monica Finnanger
Helene Finstad Fjær

Medieutvalg:
Odd Rosvoll

Lager:
Pål Tore Raabakken
Styret

Distriktskontakter:
Dette er kuttet ut.

Valgkomité:
Lars Ådne Arnesen, leder
Daniel Berntsen
Anne Moum Mediå
Vara i valgkomitéen: Bjørn Dahl

Samarbeidskomitè rein:
Mona Himo Aakervik

Taksering – Bangdalen:
Odd Rosvoll

Styremøter 2018
Det har i foreningsåret vært avviklet fire styremøter. Mye av den daglige driften av klubben foregår i tillegg pr telefon og e-post, i tillegg har vi ei lukket facebookside for styret. I tillegg er det flere møter i diverse utvalg gjennom året for å gjennomføre klubbens arbeid.
Vi vil takke alle som stiller opp og bidrar til at klubben kan gjennomføre sine oppgaver og forskjellige aktiviteter gjennom hele året.

Investeringer
Vi mistet to startrevolvere som ble erstattet, flere revolvere var slitt og det ble kjøp inn 10 stk nye. Styret, ilag med komiteer har lenge vurdert at klubben måtte få i en henger med boggi for bedre stødighet og tåle mere vekt. Hengeren vi hadde ble skadet etter Snåsaprøven, den ble reparert og solgt. Det ble da kjøp en ny 2018 mod med boggi og en mindre 2013 mod for de mindre prøvene.

Medlemsutvikling 2018
Det er 31.12.2018 registrert 231 medlemmer. 30 hustandsmedlemmer og 201 betalende medlemmer. Samme dato 2017 hadde klubben 209 medlemmer.

Årsrapport fra prøveutvalget 2018
Klubben har i 2018 arrangert 5 jaktprøver og 1 klubbmesterskap.

Avviklede arrangement i 2018:
• Klubbmesterskapet ble avviklet lørdag 10. februar på Steinfjellet. Odd Rosvoll var prøveleder.
• Namdalsprøven ble avviklet 3.-4. mars med hovedkvarter på Lierne Gjestegård på Holand. Roar Heggdal var prøveleder.
• Lifjellprøven ble avviklet 13.-15. april med hovedkvarter på Lierne gjestegård på Holand. Inger Lise Brøndbo Kjølstad og Svein Erik Kjølstad var prøveledere.
• Apportprøve ble avviklet 2.-3. juni med hovedkvarter Langvassheimen. Prøveleder var Hilde Kristine Lauvsnes.
• Skogsfuglprøven/Fullkombinert ble avviklet 28.-29. august med hovedkvarter på Sjøåsen. Pål Tore Raabakken var prøveleder.
• Snåsaprøven og fullkombinert mot høyfjell ble avviklet 24.-25.-26. august med hovedkvarter i Lurudalen. Mona Himo Aakervik var prøveleder.
• Seinhøstprøven 6.-7. oktober med hovedkvarter på Tunnsjø samfunnshus. Ann Cathrin Aasen var prøveleder.

Vi har fått til gode team rundt hver prøve og det ser ut til å fungere veldig godt. På den måten får vi flere inn i prøvearrangeringen og dette gjør at belastningen på noen få blir mindre.
Vi vil takke alle prøveledere og medhjelpere som stiller opp år etter år og gjør en kjempejobb for klubben. Uten slik velvillighet hadde ikke den høye aktiviteten vært mulig.

Jaktprøveresultater 2018
Jaktprøveresultater fra våre egne prøver legges ut på vår hjemmeside: http://www.namdalfhk.net. Mange av klubbens medlemmer har blitt premiert godt og deltatt på NM, derby og andre høystatusløp. Vi er avhengig av at hundeeieren selv sender inn resultatene for registrering på hjemmesiden.

Årets hund 2018

Årets UK hund
ES Røynåsen’s Tyron, NO36212/18
Eier: Roger Paulsen
Premier: 3x1uk, 2uk, 3uk, 2pr Derby kval, 1pr Derby semi. 35 poeng.

Årets AK hund
KV Absolute Action’s La Luna, NO51447/11
Eier: Bente Hyttebakk
Premier: 3x2ak, 3x3ak. 12 poeng.

Årets VK hund
NUCH NJCH Knutvollens Hi-Tex, NO51753/13
Eier: Ingvar Rødsjø
Premier: 3x1vk m/ck, 4x2vk, 2vk semi, 2vk finale, 3vk finale,
3x4vk, 4vk finale. 35 poeng.

Årets skogsfuglhund
GS Soknahåggån’s K Sedona, NO41842/15
Eier: Rolf Bye
Premier: 1ak skog, 2ak skog. 9 poeng.

Årets kombinerthund
NJCH NJ(K)CH GS Langsundets Ville, NO48036/09
Eiere: Mona og Marius Aakervik
Premier: 3x1ak apport, 3ak apport, 2vk. 13 poeng.

Årets utstillingshund
NUCH Valera’s Hi-Strå, NO37143/16
Eier: Ingvar Rødsjø
Premier: 3xBHK, 2xBIR, championat, Norsk Vinner 2018. 14 poeng

Klubbmesterskapet 2018
Kl. 08.30 ønsket prøveleder over 40 hunder og førere velkommen til årets klubbmesterskap.
I overskyet og fine forhold fordelte to partier seg på Steinfjellet. Etter noen timer samlet alle seg til felles lunsj.
Dommerne fikk satt sammen finalepartiet under lunsjen. Finale dommere var Roar Heggdal og Tormod Rødsjø.
Resultatlista ble slik:

1 pr UK ES Neverbuas Ona Ståle M Bjørnvik
2 pr UK ES Røynåsen’s Tyrion Roger Paulsen
3 pr UK GS Børgsjitens FL Gægg Svein E og Inger L Kjølstad
4 pr UK ES Neverbuas BusterElvis Annlaug Ebbesen
5 pr UK P Leksåsfjellets Jhon Snow Nina Myrvang
6 pr UK ES Rabjørglias EM Tordenskjold Camilla Rakbjørg

1 pr AK GS Sarabakks Lucifer Lars Ådne Arnesen
2 pr AK GS Børgsjitens VD Faza Marius og Mona Aakervik
3 pr AK ES Rypråas Tara Pål Tore Raabakken
4 pr AK GS Langsundets Ville Marius og Mona Aakervik
5 pr AK GS Arefjellets Kiro Kjell Ivar Sørøy
6 pr AK ES Royaluras K-Shiraz Nils Sagvik

Utstillingsutvalget 2018
12 mai, i strålende vær på Sagbruksmuseet på Spillum hadde vi en fantastisk dag med dommer Marianne Holmli i ringen, sammen med ringsekretær Tonje Andersen.
Marianne tok seg tid til hver enkelt ekvipasje og gav veiledning til de som trengte det for å stille ut hundene sin best mulig. Hele 78 hunder ble bedømt, hele 11 raser var representert denne dagen. 5 valper i 3 forskjellige raser ble også bedømt. Dommeren gav inntrykk av at det var veldig mange flotte hunder som stilte på utstillinga.
7 barn stilte til start under Barn og Hund, som ble bedømt av Mona Aakervik. Alle fikk sløyfe og premieposer. Disse imponerte tilskuerne med sin handling av hundene.
Det ble også solgt mat og drikke, samt lodd i kiosken.
På slutten av dagen ble det arrangert en høytidelig apportkonkurranse, der 18 hunder stilte til start.
I uk vant GS Børgsjitens Gægg og Svein Erik Kjølstad, Nr 2 ble GS Børgsjitens Gin og Mona Aakervik
I ak vant IS Fagermoas Jessie, nr 2 ble B Kruttåsens L Lago til Bente Knop, Nr 3 ble GS Langsihogdas Diba til Odd Rosvoll
Vi har fått tilbake veldig mange positive tilbakemeldinger for arrangementet og særlig dommer Marianne Holmli fikk mye skryt. Veldig artig å arrangere utstilling når vi får slike tilbakemeldinger.
Takk til Dommer, ringsekretær, skrivere, Appetitt for sponsing av fòr til premier og alle i komitéen som bidro til at vi fikk gjennomført en flott utstilling.
Takk til alle sponsorer:
Brygga Dental, Nyheim hunde- og fritidssenter, Halbostad Hundecamp, HTH, Arcon Prosjekt AS, Specsavers, Husby Fagsenter AS, JK Service, Namsos Bandasje, Eiendomsmelgler 1, Nyheim hundesenter, Namsos sykkelsenter, NAVA-sport AS, Tinos, August Olsen, Bakeri, Hamstad Bakeri, L. Johansen, G-Sport, Namsos Bandasje, Statskog, Biltema, Plantasjen, Einar Tømmerås, Rema Rock City, Rema Amfi, Felleskjøpet, Volvo Maskin service, Kiwi, YX Namsos,El-verktøy, M.Aakervik, Coop Extra Spillum, Chill , Ullvaren Kafe, Tannpleier Lise I Pedersen, Høylandet Auto, Namsen Dyrehospital, Cirkel K Spillum, Rosvoll Service, Metabo, Tess, Avinor, Vianor, Pets place.
Premieliste Best In Show og Best i rasen
1BIS: P Analog Ci Alexander, No45207/17 til Yngva Feamley
2BIS: ES Valera’s Hi-Strå, NO37143/16 til Ingvar Rødsjø – NFHKs beste hund og vinner av vandrepokal.
3BIS KV Lystlunds Gaya, DK08184/2016 til Morten Moe
4BIS: B Ripkullens Raja, SE52527/2013 til Christina Persson
Ikke plassert:
BIR GS: Sarek, NO57507/13 til Roger Wiseth
BIR IS: Fagermoa’s Kira, NO35601/15 til Tore Mæla
BIR KM: Ospekollens B-Frøya, NO41409/15 til Hans Ole Ingulfsvann
BIR Ungsarsk Visla: Rugaia’s Idun, DK02356/2016 til Torfinn Swan Forsbakk
BIR LV: Rognhøgdas Ari Lii, NO35163/17 til Åge Nilsen
BIR SV: Sølenriket’s A-Føyka, NO43864/16 til Mali Nordvang Rundfloen
BIR Weimaraner L: Ignaheim’s Caya, NO33184/16 til Lisa Asmervik
BIS Valp
1: P Rallarjans A Nonstop, NO54518/17 til Lene Wang Rohoden
2: IS Rockebyen’s Fiona, NO55190/17 til Helene Finstad Fjær
3: GS Trollheimens Mica, NO32410/18 til Øystein Aunet
Årsmøtet 2018
Årsmøtet ble arrangert på Namsos Ungdomsskole 13. mars 2018 og behandlet ordinære saker, årsberetning, regnskap, budsjett samt valg av nytt styre. 9 klubbmedlemmer møtte opp.

Utstillingstrening 2018
I år ble det avholdt utstillingstrening 24. april og gitt tips om hundeklipp før utstilling. Ca 30 hunder og deres eiere møtte til utstillingstrening på Sagbruksmuset. Vi var heldige med været og fikk god informasjon og veiledning av instruktør Mona Himo Aakervik. Flott at så mange møtte opp og benyttet seg av tilbudet.

17.mai-tog i Namsos 2018
Klubben var ikke representert i 17. mai- toget i år.

Apportkurs 2018
I 2018 ble det i perioden mai – juni avholdt kurs i apport for fuglehunder i Namsos og Grong. Instruktører Bernt Kristiansen, Anne Moum, Kristin Romundstad og Åse Rosten.
Instruktørene melder at i 2018 var det mange hunder/førere som ikke var klar for apportkurs.

Dressurkurs/høyfjell/Lavland 2018
Dressur kurs-Vi hadde 13 påmeldte valper/unghunder i alderen 3,5 mnd-1,5 år. Det var flere forskjellige raser som deltok. Kurset varte over seks kvelder og vi holdt til ved Granåsen skisenter. En av kveldene var vi på Namsen dyrehospital og fikk forelesning om førstehjelp for hund. Et samarbeid med Namsos og omegn hundeklubb.
Takk til Siri Haugum, Lise Pedersen og Helene Fjær.

Grunnet for lite påmelding ble lavlandtreningen- 24-25 nov avlyst, Odd Rosvoll

Helgekurs i søk-, vann- og sporapport 2018
Det ble annonsert på hjemmesiden og FB om påmelding. Pga lite påmelding tok Roar Heggdal et minikurs med disse.

Hund/Sau 2018
I 2018 ble det holdt fire kvelder med hund/sau på Overhalla 14-21 Juni og 19-26 Juli. Det var stor oppslutning alle kveldene. Takk til Svein Erik Kjølstad som var instruktør og Inger Lise B Kjølstad hadde kontroll på hunder og papir.

Årsrapport fra dommerutvalget 2018
Utvalget har i 2018 bestått av Lars Ådne Arnesen, Øyvind Eriksen og Ole Arnstein Strømsli der sistnevnte har fungert som leder.

I samarbeid med ITFK startet vi året med en lokal dommersamling i Åre med veldig godt oppmøte. Revisjon av prøvereglene sto på programmet.
Vi deltok på sentral dommerkonferanse på Gardermoen i slutten av januar, hvor Mona Aakervik og Ole Arnstein Strømsli var klubbens representanter.

Den tradisjonelle Dommersamlingen på Nyheim sent på høsten ble i 2018 en stor suksess hvor hele 12 av klubbens dommere og 3 dommerkandidater deltok. En av klubbens dommere, Åsgeir Moe har valgt å levere inn sin dommerautorisasjon og som takk for innsatsen ble han fra klubben tildelt en kniv.

Noen av klubbens dommere har også i år fått det ærefulle oppdrag å dømme høystatusløp.
Under NM vinter dømte Geir Schei finalen, Roy Allan Skaret semifinale Norsk Derby, Svein Erik Kjølstad semifinale NM Høyfjell og Kåre Norum finale NM Skog. Gratulerer til alle med ærefulle oppdrag.
Disse oppdragene viser at klubbens dommere har et godt omdømme og holder et høyt nivå. Det er en tillitserklæring og annerkjennelse til klubben og det vi holder på med.

I løpet av det siste året har vi startet den formelle utdanningen av fire nye dommere. Teorien er gjennomgått og vi har hatt en samling i fjellet på høsten. De var også med på samlingen på Nyheim på senhøsten. Kandidatene er godt motiverte og så langt ser det veldig bra ut. De er oppmeldt til Kongsvoll 1 til høsten og vi ønsker de lykke til med reisen fram til autoriserte dommere.

Lars Ådne Arnesen ønsket avløsning som medlem i dommerutvalget for å bruke tid på sin nyfødte datter og under samlingen på Nyheim ble Svein Erik Kjølstad valgt som nytt medlem.
Vi takker Lars Ådne for innsatsen og ønsker lykke til som nybakt far.

Dommerutvalget Namdal FHK, Ole Arnstein Strømsli

Årsrapport fra treningsterrengene 2018
• Grønndalen: Totalt har 45 personer med 89 hunder besøkt terrenget fra 15. juli til 17. august 2018. En oppgang fra i fjor da det var 32 personer med 56 hunder. Ingen rapporter om noe som helst. Takk til Sissel Grongstad.

• Brannfjellet: Bra oppmøte i terrenget i år og det er blitt skrevet inn i boka. Har ikke fått inn noen rapporter om at det har vært noen der før 1. august. Stien er merket opp med spray og det er nytt skilt/plakat ved den nye innkjøringen te Brannfjellet 2018, dette vistes godt i år også. Oppgang i fuglebestand. Takk til Einar Tømmerås

Årsrapport fra mediautvalget 2018
Hjemmesiden og Facebook-siden vår har vært godt besøkt i 2018, og har blitt den viktigste kilden til informasjon. Det har også blitt laget arrangement-sider for prøvene på Facebook, og det har også fungert godt. Kombinasjonen av en velfungerende hjemmeside og Facebook sider gjør at vi føler at vi når frem med informasjon fra klubben. Det er også gledelig å se at medlemmene deler bilder på hjemmesiden gjennom Instagram. Facebooksiden blir brukt av alle i styret og utvalg, mens hjemmesiden har for det meste vært driftet av Odd Rosvoll.

Taksering hønsefugl 2018
Odd Rosvoll forteller at Namdal Fuglehund klubb har ansvaret for taksering av hønsefugl for Statskog.

De 20 takslinjene foregår i fire kommuner, Steinkjer, Namdalseide, Namsos og Overhalla. Det ble annonsert etter taksører som ville taksere og vi fikk dekt opp 9 linjer i år, noe som resulterte litt for lite kvadrat km for å kunne estimere bestand. Rapport fra Statskog ut fra de takserte linjene var god oppgang i bestand både ryper og skogsfugl 2018.

Det ble 16 Juni avholdt gratis kurs for taksering med GPS i Grong, der 9 medlemmer deltok.
Kurs i taksering blir det i 2019 også.

Det ble trukket 3 jaktkort mellom deltagerne, de heldige var William Lystgård, Einar Tømmerås og Ole K Stendahl.

Sponsorer i 2018
Sponsorutvalget i Namdal Fuglehundklubb har i år fått på plass en langsiktig sponsoravtale med Appetitt, de bidrar med både hundefôr, lunsjpakker til deltakende hunder, jaktdekken o.l.

I tillegg har vi mottatt premier og effekter fra: Sparebank1, Høylandet Klippotek A/S, Petit Agentur Høylandet, Tyldum Gartneri, Statoil Høylandet, Høylandet Auto, UMAS, Høylandet Kommune, Bjørlia avl og veterinær-stasjon, Norsk revyfaglig senter, G-sport Grong, G-sport Overhalla, Grong Sparebank, KID Namsos, Apotek 1 Overhalla, Apotek 1 Grong, Einar Tømmerås, Namsos Audiosenter, Elverktøy as, Non-Stop, Randi Heggdal, Grannes VVS, Ligård, Hamstad Bakeri, L Johansen, Industrivarer, NAF, Namsen Dyrehospital, Bjørlia avl og veterinærstasjon, Plantasjen, Einar Tømmerås, Namdal hundesenter, EL.Vertøy as, Høylandet auto as, Namsos Audiosenter as, Coop Extra Spillum, Coop Extra Namsos, Kiwi, Kine’s Corner, Nava, Bandasjen, Kitch’n, Rema 1000 ullvaren, Elkjøp, Byggern, Felleskjøpet, Buddy, Jernia, Øyvind Johansen, Apotek 1 storsentret, Casa Design, Bohus Namsos, Byggmakker, Synsam, Torgersen, Husquarna, Ole Bruun Olsen, Skin Tonic, Metro, Englagaard sjokolade, NAMAS Lierne, Matkroken, Liverten 123, Sørlibygg, Nordli Totaktservice, , Namsen Auto, Brønseth blomster, Grong Sparebank, Norway Outdoor, Fjellstyrene i Lierne m.fl.

Takk for all sponsinga, det er gull verdt for klubben.

SAK 3: STYRETS FORSLAG TIL ARBEIDSPROGRAM FOR 2019:

Hund/Rein Vinter/Høst (Annonseres)
Klubbmesterskap, Steinfjellet 9. februar
Namdalsprøven, Lifjellet 1.-3. mars
Årsmøte 18. mars
Lifjellprøven – Lifjellet 5.-7. april
Dressur-/Apportkurs april/mai/juni (Annonseres)
Utstilling, sagbruksmuseet, Namsos 12. mai
17. mai tog (borgertog) i Namsos 17. mai
50 års fest, sørsia 15 Juni
Apportprøve på Langvassmoen 22.-23. juni
Hund/Sau dressur. Overhalla, Rørvik og Harran juni/juli/august
Skogsfugltelling f.o.m. 01. august
Treningsterreng, Brannfjellet 01.-20. august
Treningsterreng, Grønndalstunet 15. juli–20. august
Snåsaprøven fullkombinert mot høyfjell, Lurudalen 23.-25. august
Skogfugl og fullkombinertprøve, 31 august – 01 september
NM skog, Langvassheimen 30 august – 01 september
Seinhøstprøven, Tunnsjøn 12.-13. oktober
Lavlandprøven. Nyheim, Nærøy 19.-20. oktober

4. REGNSKAP Godkjent
Papirer vil bli delt ut på møtet.

5. MEDLEMSKONTINGENTEN: Godkjent
Endringer fra NKK. Famililiemedlemskap er kuttet ut.
I dag har vi:
Hovedmedlem 250kr
Hustandmedlem 50kr
Juniormeldlem 150kr (inntil 18 år)

6. STYRETS BUDSJETTFORSLAG: Godkjent
Papirer vil bli delt utpå møtet.

7. STYRETS FORSLAG: Godkjent ned endring
Ny lovmal.

8. INNKOMNE FORSLAG: Ingen innkommene forslag

9. VALG 2019 Godkjent
Styresammensetting – valgkomitéens innstilling

Periode Innstilles til
Mona Himo Aakervik 2 år, på valg 2021 Styremedlem 2 år
Mona Himo Aakervik 1 år, på valg 2020 Leder 1 år
Inger Lise Brøndbo Kjølstad 1 år Nestleder, 2020 Nestleder og kasserer 1 år
Odd Rosvoll 1 år Sekretær, 2020 Sekretær 1 år
Svein Erik Kjølstad 2 år Styremedlem, 2021 Styremedl 2år
Stian Furre NY 2 år Styremedlem, 2021 Styremedl 2år
Janne K Aavik NY 1 år Varamedl, 2020 Varamedlem 1år
Ole Morten Rømo NY 1 år Varamedl, 2020 Varamedlem 1år

Valgkomité
Periode Innstilles til
Daniel Berntsen Leder 1 år Ikke på valg
Anne Moum Mediaa Leder 2021, 2 år igjen Ikke på valg
Kristin Romundstad Leder 2022, 3 år igjen Velges for 3 år
Bjørn Dahl På valg, 1år Varamedlem 1år, valg 2020

Revisorer
Periode Innstilles til
Oddbjørn Ovesen På valg 2 år, Revisor, 2 år, valg i 2021
Rolf Håvard Ovesen På valg, 1år Vararevisor, 1år, valg i 2020

Valgkomitéens innstilling ble banket inn og klappet for.