Årsrapport av 2015

ÅRSMØTE I NAMDAL FUGLEHUNDKLUBB
Namsos, 9. mars 2016 kl 19 på Namsos Ungdomsskole.

SAKLISTE

1 KONSTITUERING

A) Valg av møteleder
B) Valg av møtesekretær
C) Valg av medlemmer til å undertegne protokollen
D) Godkjennelse av innkallelse
E) Godkjennelse av resten av dagsordenen

2 STYRETS ÅRSBERETNING

3 STYRETS FORSLAG TIL ARBEIDSPROGRAM

4 REGNSKAP

5 MEDLEMSKONTINGENTEN

6 STYRETS BUDSJETTFORSLAG

7 STYRES FORSLAG

8 INNKOMNE FORSLAG

9 VALG PÅ

a) 3 styremedlemmer for 2 år.
b) Leder for 1 år. (Velges blant styremedlemmene).
c) Nestleder for 1 år. (Velges blant styremedlemmene).
d) 2 varamedlemmer for 1 år.
e) – Det skal velges sekretær og kasserer hvert år blant styrets medlemmer.
– Styret velges for 2 år og skal bestå av 5 medlemmer, inklusiv leder.
f) 1 Revisorer for 2 år, 1 vararevisor for 1 år.
g) Valgkomite med leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år. Varamedlem for 1 år.

Sak 2. ÅRSBERETNING 2015

Styrets sammensetning 2015
Leder: Mona Himo Aakervik
Nestleder/media ansvarlig: Jan Anders Halvorsen
Sekretær/ kasserer: Inger Lise Brøndbo Kjølstad
Styresmedlem: Svein Erik Kjølstad
Einar Tømmerås
Varamedlem: Roar Heggdal
Christel S.Raabakken

Revisor: Rolf Håvard Olsen
Vararevisor Olav Fjone

KOMITÈR OG UTVALG
Prøveutvalg:
Mona Himo Aakervik
Marius Aakervik
Inger Lise B.Kjølstad
Svein Erik Kjølstad
Lars Ådne Arnesen
Pål Tore Raabakken
Christel S.Raabakken
Ann Cathrin Aasen

Dommerutvalg:
Sigmund Nyborg
Ole Arnstein Strømsli
Lars Ådne Arnesen

Nyheim utvalg:
Bertil Nyheim
Jim Rune Øyum Pedersen
Elise Øien

Dressurområde
Einar Tømmerås-Brannfjell
Sissel Grongstad-Grøndalstunet

Merkekomitè:
Bjørn Dahl
Mona Aaakervik
Pål Tore Raabakken

Hund/ sau:
Svein Erik Kjølstad, Overhalla
Øyvind Eriksen, Rørvik
Rolf Gaundal, Harran

Sponsoransvarlig:
Einar Tømmerås
Roar Heggdal
Odd Rosvoll

Utstillingskomitè:
Mona Himo Aakervik
Pål Tore Raabakken
Ingunn Hundseth Andersen
Siri Grongstad
Gunhild Brørs
Einar Tømmerås
Lise I Pedersen
Odd Rosvoll

Medieutvalg:
Jan Anders Halvorsen – leder
Inger Lise B.Kjølstad
Mona Himo Aakervik

Lager:
Pål Tore Raabakkan

Distriktskontakter:
Indre Namdal –Svein Erik Kjølstad

Valgkomite:
Einar Tømmerås
Jan Anders
Roger Pedersen
Vara i valgkomiten: Odd Rosvoll

Samarbeidskomitè Rein
Gunnar Gangstø
Taksering – Bangdalen
Jan Anders Halvorsen

STYREMØTE
Det har i foreningsåret vært avviklet fire styremøter i år. Mye av den daglige driften av klubben foregår i tillegg pr telefon og e-post. I tillegg er det flere møter i diverse utvalg gjennom året for å gjennomføre klubbens arbeid.
Vi vil takke alle som stiller opp og bidrar til at klubben kan gjennomføre sine oppgaver og forskjellige aktiviteter gjennom hele året.

MEDLEMSUTVIKLING
Det er 31.12.2015 registrert 195 betalende medlemmer. Samme dato 2014 hadde klubben 189 medlemmer.

ÅRSRAPPORT FRA PRØVEUTVALGET:

Klubben har i 2015 arrangert 5 jaktprøver og 1 klubbmesterskap.

Avviklede arrangement i 2015:
Klubbmesterskapet m/prøveleder Mona Himo Aakervik ble avviklet på Steinfjellet.
Lifjellprøven m/prøveleder Inger Lise og Svein Erik Kjølstad, hovedkvarter Namsen tunet.
Namdalsprøven på Lifjellet m/prøveleder Lars Ådne Arnesen med hovedkvarter på Namsen tunet.
Skogsfuglprøven på Namdalseid m/prøveleder Pål Tore Raabakken og Christel S Raabekken med hovedkvarter på skytterhuset på Namdalseide.
Snåsaprøven m/prøveleder Mona Himo Aakervik og Marius Aakervik med hovedkvarter i Lurudalen
Seinhøstprøven m/prøveleder Ann Catrin Aasen med hovedkvarter på den nedlagte skolen i Tunnsjøn.

Vi har fått til team rundt hver prøve, som ser ut til å fungere veldig godt. Vi får da flere inn i prøvearrangeringen og dette gjør at belastningen på noen få blir mindre.
Vi vil takke alle prøveledere og medhjelpere som stiller opp år etter år og gjør en kjempejobb for klubben. Uten slik velvillighet hadde ikke den høye aktiviteten vært mulig. Takk også til grunneiere som også gjør det mulig for oss å drive med vår utmerkede hobby/sport. Vi takker også alle våre sponsorer som år etter år gir klubben sponsorgaver som brukes i vår aktivitet.

JAKTPRØVERESULTATER 2015
Jaktprøveresultater fra våre egne prøver legges ut på vår hjemmeside: http://www.namdalfhk.net. Mange av klubbens medlemmer har premiert seg godt og deltatt på NM, derby og andre høystatusløp. Vi er avhengig av at hundeeieren selv sender inn resultatene selv for registrering på hjemmesiden.

Berguglas Hi-Trøkk og Ingvar Rødsjø vant NM-Vinter på Andøya.

Sarabakks Lucifer og Lars Ådne Arnesen ble nr 4 i Derby finale på Dovre.

Klubbmesterskapet 2015

Grunnet dårlig vær ble klubbmesterskapet flyttet til lørdag 28. februar.

I flott vintervær og føreforhold ble dagen gjennomført. Lette ryper, som til tider lettet i store flokker gjorde dagen ekstra spennende.

Det var påmeldt 15 uk hunder og 21 ak hunder, til sammen 36 hunder. Artig at det har blitt så stor oppmøte på klubbmesterskapet, av disse var mange nybegynnere påmeldt.

Det ble delt opp i to partier som ble dømt av Svein Erik Kjølstad og Jim Rune Øyum Pedersen. Etter en kvalifiseringsrunde, møttes de to partiene og det ble en finalerunde. Mange lovende hunder stilte til start. Vi gratulerer klubbmestre og alle premierte.
Klubbmester uk: Gs Midtuns Lissi og Trond Børre Storsul
Klubbmester ak: P Luna og Asle Hasselvold.
ÅRETS HUNDER 2015
Årets uk-hund: GS Sarabakks Lucifer til Lars Å Arnesen.
Årets ak-hund: ES Limingruets II Orroz til Arve Aasen
Årets skogsfulg-hund: GS Endalshøydens Billie Jean til William Lysgård
Årets vk-hund: GS Åens G Blackie til Arild Dahl og Nina Hagesæter
Årets utstillingshund: GS Børgsjitens Faiza til Mona og Marius Aakervik

Utstillingsutvalget 2015
Komitèn har fungert utmerket. Også i år har vi samarbeidet med Namdal harehundklubb og holdt begge utstillingene sammen.
Namdalsutstillinga var lagt til sagbruksmuseet på Spillum.
Dagen startet med skikkelig sjitvær, vind og snø som nesten sendte utstillingsteltet på sjøen. Været bedret seg utover dagen og det ble oppholdsvær.
Mange hadde funnet veien til Sagbruksmuseet og det ble en riktig trivelig dag med hunder i utstillingsringen, barn og hund, samt valpeshow.

I 2016 prøver vi å flytte utstillinga til slutten av mai, siden utstillinga har konkurrert med jaktprøver som går samme helg og det er vanskelig og ikke ønskelig å konkurrere med disse.

BIS ble harehund. Beste fuglehund, BIG, BIS2: Bracco Italiano, SE JV-13 Olympos La Mia Maschera A Carnevale til Irene Krogstad og Eirik Muan.
Klubbens beste hund og vinner av vandrepokal: ES Nyheimgutens Purina til Bertil Nyheim.
BIS valp og BIG valp: GS Børgsjitens VD Faiza, stilt av Hanne Himo Selset.

19 barn stilte i barn og hund, som ble dømt av Rune Tyvold. Han var imponert over det store antall barn som stilte til start. Alle barna fikk diplom og premie for god innsats i utstillingsringen.

Vi arrangerte også apportkonkurranse, noe som er en artig avslutning på en fin dag

Årsmøte
Årsmøte ble arrangert på Namsos Ungdomsskole den 5. mars og behandlet ordinære saker, årsberetning, ny lovmal, regnskap og valg

Utstillingstrening
I skikkelig namdalsk vær med vind og regn møtte i overkant av 20 hunder og deres eiere møtte til utstillingstrening på Sagbruksmuset. Vi var heldige med været og fikk god informasjon og veiledning av instruktør Mona Himo Aakervik. Artig at så mange møtte fram og benyttet seg av tilbudet.

17.mai-tog i Namsos
Over 20 personer og deres firebente møtte opp til borgertoget i Namsos. Flesteparten stilte i jaktklær og det ble en flott presentasjon av klubben. Alle hundene oppførte seg eksemplarisk og ikke en lyd var å høre blant våre hunder.

Apport kurs
Det ble avholdt apport kurs på Sjøåsen i tidsrommet april-juni. Instruktører var Roar Heggdal, Stian Furre og Einar Tømmerås. Rundt 10-15 deltok, noen falt av utover i kurset.

Hund/Sau
I 2015 har det vært arrangert aversjonsdressur for sau i Rørvik, Harran og Overhalla. Stor oppslutning på strømmingskveldene.

Nyheim treff:
Årets Nyheimtreff gikk av stabelen 29. – 31. mai.
Treffet samlet medlemmer fra stort sett hele Namdalen og stemningen var svært god hele helga.
Fredag var vi så heldige å ha besøk av Einar Holmvik – han hadde et foredrag om trening av fuglehunder og litt om sin enorme erfaring med fuglehundsport. Det var samlet nesten 70 personer som hørte på Einar.
Lørdag var det som vanlig duetrening, duecup, leirudeskyting og apportkonkurranse.
Stemninge var gjennom hele helga svært god – og tilbakemeldingen var at folk hadde kost seg ilag med gode venner.

ÅRSRAPPORT FRA DOMMERUTVALGET.
Utvalget har i 2015 bestått av Ole Arnstein Strømsli, Lars Ådne Arnesen og Sigmund Nyborg, der sistnevnte har fungert som leder.
Hovedaktiviteten for utvalget var oppfølging av klubbens dommerkandidat, Svein Erik Kjølstad, og senhøst samlingen hos Bertil Nyheim på Nyheim fuglehundsenter, for klubbens dommere.
Klubben hadde to dommerkandidater under utdanning, men av forskjellige årsaker ble kun en av dem meldt opp til Kongsvoll 1 i 2015. Kongsvoll 1 er første steg av autorisasjonen.
Sigmund deltok som sensor på Kongsvoll 1 og kunne med selvsyn se at Svein Erik gjorde en god figur og bestod. Det som gjenstår nå er at han gjennomfører pålagte elevarbeider før selve Kongsvoll 2 – autorisasjonsprøven, i august i år.
Utvalget vil følge opp Svein Erik også den siste biten dit, og har blant annet planlagt en feltsamling i Åfjord sammen med ITFK og deres kandidat, i forkant av autorisasjonsprøven.
Utvalget har som målsetting å starte utdanning av nye kandidater i år, men to av de tre som er forespurt så langt, har takket nei. Utdanningen er ressurskrevende og derfor bør man minst ha to kandidater, ideelt sett 3 – 4. Vi har enda noen kandidater som vi mener tilfredsstiller kravene, som ikke er forespurt. Det gjenstår derfor å se om vi kommer i gang i år. Gjør vi det vil de kunne være ferdig utdannet i 2018.
Det er viktig at klubben starter ny utdanning av kandidater kontinuerlig, kapasitetsmessig er det ideelt å starte det året klubben har kandidater som består autorisasjonsprøven. Dette fordi utdanningen tar mellom to og tre år, flere av klubbens etablerte dommere begynner å trekke på årene og noen er ikke lengre så aktiv som tidligere.
Samtidig er det en utfordring å finne gode kandidater blant klubbens medlemmer, kandidater som er villig til å starte utdanningen. Derfor oppfordres interesserte medlemmer om å kontakte dommerutvalget slik at vi kan se på et mulig utdanningsløp med oppstart nå eller på sikt.
Dommersamlingen på Nyheim ble i 2015 arrangert for tredje gang. Samlingen ble arrangert en helg i november og ni dommere fra klubben deltok.
På fredag var det gjennomgang og diskusjon av aktuelle tema og problemstillinger i regelverk og dommergjerningen. Lørdag var det feltdag med felles bedømmelse. Det avstedkom gode diskusjoner og ditto kalibrering for dommerne.
Samlingen er viktig for klubbens aktive dommere og planen er å arrangere den også i 2016. Det arbeid som legges ned i i Namdal FHK med videreutdanning av dommere er god og er nok medvirkende til at klubbens dommere generelt holder et solid nivå. To av klubbens dommere, Øyvind Eriksen og Sigmund Nyborg, var da også oppnevnt av FKF, til å dømmer finalene i henholdsvis Norsk Derby og NM-høyfjell i 2015. En tillitserklæring og anerkjennelse av hva vi holder på med.

Årsrapport fra treningsterrengene
Brannfjellet: Brannfjell var et godt besøkt trenningsplass. Det var noen som ikke overholdt tiden der, dette ble ringt inn og annonserte på nytt. Håper at dette blir bedre dette året.

Grønndalstunet: Før årets åpning ble det ryddet rundt bålplass og vindfelt skog ble kvistet, sagd opp og stablet til ved. Totalt har 22 personer med 33 hunder skrevet seg inn som brukere av terrenget, fra åpningsdato 15. juli til 20. august, som er siste registrering.
Det er ikke blitt innrapportert noen uheldig forhold eller problemer i løpet av sesongen.

ÅRSRAPPORT FRA MEDIAUTVALGET
Hjemmesiden og facebook-siden vår har vært meget godt besøkt i 2015, og dette har etter hvert blitt den viktigste kilden til informasjon. Det har også blitt laget arrangement-sider for prøvene og utstillinga på facebook, og det har også fungert godt.
Kombinasjonen av en velfungerende hjemmeside og facebooksider gjør at vi føler at vi når frem med informasjon fra klubben. Det er også gledelig å se at medlemmene deler bilder på hjemmesiden gjennom Instagram. Sidene har vært driftet av medieutvalget som består av Jan Anders Halvorsen, Mona Himo Aakervik og Inger Lise Brøndbo Kjølstad

SKOGSFUGLTELLING
Jan Anders Halvorsen har hatt ansvaret for skogsfugltakseringa i Bangdalen 2015, som pågikk fra 1.august til 20.august. Dette er et prosjekt i samarbeid med Statskog og Høyskolen i Nord- Trøndelag. Vi hadde god deltakelse og tre taksører ble belønnet med et årskort i Bangdalen.

SPONSORER
Dette året har vi ikke hatt noe aktivitet i sponsor utvalget.

M. Aakervik og Hills Hundefor sponset alle jaktprøver, utstilling og klubbmesterskap.

Vi har også mottatt forskjellige premier/effekter fra Eucanuba, L.Johansen, Holand sport1, Nava, Statskog, Nyheim hunde- og fritidssenter, Felleskjøpet, Coop Extra bygg, Namsos Bandasje, Plantasjen, Randi Heggdal, G-sport, Intersport, Tur og Fritid, Biomar , , Røthe, Husquerna, Namsos Dyreklinikk, Hundseth Mølle, Rema 1000 Ullvaren, Prix, Rimi, Buddy, Jernia, Biltema, Staskog, Hamstad, Høylandet klippotek as, Felleskjøpet Høylandet, Statoil Høylandet og Midt Norsk havbruk. Takker også for alle andre som har bidratt med premier.

SAK 3: STYRETS FORSLAG TIL ARBEIDSPROGRAM FOR 2015:
Klubbmesterskap, Steinfjellet 06. februar
Namdalsprøven, Lifjellet 9-10 april
Lifjell prøven – Lifjellet 04-06.Mars
Årsmøte 09. mars
Dressur-/ Apportkurs. April/mai/juni
Hund/Rein vinteren
Utstilling, Namdalsmuseet, Namsos 21.Mai
17. mai tog (borgertog) i Namsos 17. mai
Nærøytreff på Nyheim, medlemsmøte mai/juni
Hund/Sau dressur. Overhalla, Rørvik og Harran juni/juli/august
Grønndalstunet treningsterreng fra15.juli–20. august
Brannfjellet, treningsterreng 1.-20.august
Skogsfugltelling f.o.m. 1. august
Skogsfuglprøve 2-3. september
Høyfjellsprøve, Lurudalen, Snåsa 19-21. august
Steinfjellprøven, Tunnsjøn 4.-5. oktober

SAK 4: regnskap
Papirer vil bli utdelt

SAK 5: Medlemskontigenten
Styret foreslår ingen endring

SAK 6: Budsjettoforslag
Papirer vil bli utdelt

SAK 7: Styrets forslag

SAK 8: Innkommene forslag

SAK 9: VALG
Styresammensetning – valgkomitens innstilling:
Periode Innstilles til
Mona Himo Aakervik Ikke på valg – 1 år igjen Leder for et år
Inger Lise Brøndbo Gjenvalg – velges for 2 år Nestleder for et år
Mona Swartz Ny – velges for 2 år Styremedlem,Sekretær (kasserer)
Einar Tømmerås Gjenvalg – velges for 1 år Varamedlem
Roar Heggdal Gjenvalg – velges for 1 år Varamedlem
Svein Erik Kjølstad Styremedlem – ikke på valg
Jan Anders Halvorsen Styremedlem – Ikke på valg

Valgkomite
Periode Innstiles til
Jan Anders Halvorsen Ikke på valg – 1 år igjen Leder valgkomite 2017
Odd Rosvoll Velges for 2 år Leder valgkomite 2018
Lars Ådne Arnesen Ny – velges for 3 år Leder valgkomite 2019
Bjørn Dahl Ny – velges for 1 år Varamedlem

Revisorer
Periode Innstilles til
Rolf Ovesen Velges for 2 år Revisor
Jan Lyngve Velges for 1 år Vararevisor