Årsrapport av 2016

ÅRSMØTE I NAMDAL FUGLEHUNDKLUBB
Namsos, 21. mars 2017 kl 19 på Namsos ungdomsskole.

SAKLISTE

1. KONSTITUERING

A) Valg av møteleder
B) Valg av møtesekretær
C) Valg av medlemmer til å undertegne protokollen
D) Godkjennelse av innkallelse
E) Godkjennelse av resten av dagsordenen

2. STYRETS ÅRSBERETNING

3. STYRETS FORSLAG TIL ARBEIDSPROGRAM

4. REGNSKAP

5. MEDLEMSKONTINGENTEN

6. STYRETS BUDSJETTFORSLAG

7. STYRETS FORSLAG

8. INNKOMNE FORSLAG

9. VALG
Styret velges for to år og skal bestå av 5 medlemmer.
Det skal velges sekretær og kasserer hvert år blant styrets medlemmer.

a) Leder for 1 år. (Velges blant styremedlemmene)
b) Nestleder for 1 år . (Velges blant styremedlemmene)
c) 2 varamedlemmer for 1 år
d) 3 styremedlemmer for 2 år.
e) En revisor for 2 år og en vararevisor for 1 år.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer for 2 år og varamedlem for 1 år.

2. STYRETS ÅRSBERETNING 2016

Styrets sammensetning 2016
Leder: Mona Himo Aakervik
Nestleder/kasserer: Inger Lise Brøndbo Kjølstad
Sekretær/styremedlem: Mona Fossland Schwartz
Styremedlem: Svein Erik Kjølstad
Jan Anders Halvorsen
Varamedlem: Roar Heggdal
Einar Tømmerås

Revisor: Rolf Håvard Olsen
Vararevisor Olav Fjone

Komitèr og utvalg
Prøveutvalg:
Mona Himo Aakervik
Marius Aakervik
Inger Lise B.Kjølstad
Svein Erik Kjølstad
Anne Moum Mediaa
Pål Tore Raabakken
Christel S.Raabakken
Ann Cathrin Aasen

Dommerutvalg:
Sigmund Nyborg
Ole Arnstein Strømsli
Lars Ådne Arnesen

Dressurområde
Einar Tømmerås-Brannfjell
Sissel Grongstad-Grøndalstunet

Merkekomitè:
Bjørn Dahl
Mona Aaakervik
Pål Tore Raabakken

Hund/ sau:
Svein Erik Kjølstad, Overhalla
Øyvind Eriksen, Rørvik
Rolf Gaundal, Harran

Sponsoransvarlig:
Einar Tømmerås
Roar Heggdal
Odd Rosvoll

Utstillingskomitè:
Mona Himo Aakervik
Pål Tore Raabakken
Ingunn Hundseth Andersen
Siri Grongstad
Einar Tømmerås
Lise I Pedersen
Odd Rosvoll

Medieutvalg:
Jan Anders Halvorsen – leder
Inger Lise B. Kjølstad

Lager:
Pål Tore Raabakkan

Distriktskontakter:
Indre Namdal –Svein Erik Kjølstad

Valgkomite:
Jan Anders Halvorsen
Odd Rosvoll
Lars Ådne Arnesen
Vara i valgkomitéen: Bjørn Dahl

Samarbeidskomitè rein:
Gunnar Gangstø

Taksering – Bangdalen:
Jan Anders Halvorsen

Styremøte
Det har i foreningsåret vært avviklet tre styremøter i år. Mye av den daglige driften av klubben foregår i tillegg pr telefon og e-post. I tillegg er det flere møter i diverse utvalg gjennom året for å gjennomføre klubbens arbeid.
Vi vil takke alle som stiller opp og bidrar til at klubben kan gjennomføre sine oppgaver og forskjellige aktiviteter gjennom hele året.

Medlemsutvikling
Det er 31.12.2016 registrert 217 betalende medlemmer. Samme dato 2015 hadde klubben 195 medlemmer.

Årsrapport fra prøveutvalget:

Klubben har i 2016 arrangert 5 jaktprøver og 1 klubbmesterskap.

Avviklede arrangement i 2016:
• Klubbmesterskapet ble avviklet 6. februar på Steinfjellet . Odd Rosvoll var prøveleder.
• Lifjellprøven ble avviklet 4.-6. mars med hovedkvarter på Lierne gjestegård på Holand. Inger Lise Brøndbo Kjølstad og Svein Erik Kjølstad var prøveledere.
• Namdalsprøven ble avviklet 9.-10. april med hovedkvarter på Lierne Gjestegård på Holand. Anne Moum Mediaa var prøveleder.
• Skogsfuglprøven ble avviklet 6.-7. september med hovedkvarter på skutterhuset på Namdalseid. Pål Tore Raabakken og Christel S Raabekken var prøveledere.
• Snåsaprøven ble avviklet 19.-21. august med hovedkvarter i Lurudalen. Mona Himo Aakervik og Marius Aakervik var prøveledere.
• Seinhøstprøven 15.-16. oktober med hovedkvarter på Tunnsjø samfunnshus. Ann Catrin Aasen var prøveleder.

Vi har fått til gode team rundt hver prøve og det ser ut til å fungere veldig godt. På den måten får vi flere inn i prøvearrangeringen og dette gjør at belastningen på noen få blir mindre.
Vi vil takke alle prøveledere og medhjelpere som stiller opp år etter år og gjør en kjempejobb for klubben. Uten slik velvillighet hadde ikke den høye aktiviteten vært mulig.
Takk også til grunneiere som også gjør det mulig for oss å drive med vår utmerkede hobby/sport.
Vi takker også alle våre sponsorer som år etter år gir klubben sponsorgaver som brukes i vår aktivitet.

Jaktprøveresultater 2016
Jaktprøveresultater fra våre egne prøver legges ut på vår hjemmeside: http://www.namdalfhk.net. Mange av klubbens medlemmer har blitt premiert godt og deltatt på NM, derby og andre høystatusløp. Vi er avhengig av at hundeeieren selv sender inn resultatene for registrering på hjemmesiden.

Ingen, så lenge det ikke er premierte i finalen i høystatusløp i fjor.

Klubbmesterskapet 2016
30 ekvipasjer møtte opp til Namdal fuglehundklubb sitt årlige klubbmesterskap. På oppmøteplassen på Steinfjellet var det full snøstorm. Det ble tatt en beslutning om å kjøre på andre siden av tunnelen og der var værforholdene mye bedre. Det var en del vind og snø i løpet av dagen, og til tider veldig tunge forhold med dyp snø. Hundene stod allikevel på og gjorde jobben sin i løpet av dagen.

Vi takker dommerne Svein Erik Kjølstad, Sigmund Nyborg, Lars Ådne Arnesen, Kjell Morten Nynes og Marius Aakervik for vel gjennomført jobb. Takker også grunneierne for lån av terreng. Takk til M.Aakervik og Hills for sponsing av for og Elverktøy as for dommergaver.

Premieliste klubbmesterskap i Namdal fuglehundklubb:
UK:
1: GS Sarabakks Lucifer til Lars Ådne Arnesen
2: ES Kira til Hilde Lyngve
3:GS Børgsjitens Faiza til Marius Aakervik
4: KV Istadmyras ALA Kompis til Ole Leirvik
5: P Grønnhaugens Gabbo til Kjell Morten Nynes
6: P Østbergets Yara til Jonar Nynes

AK:
1: ES Nyheimgutens Tiramisu til Ståle Bjørnvik
2: ES Royaluras K-Shiraz til Nils Sagvik
3: GS Langsundets Ville til Marius Aakervik
4: IS Rusty Hunters Tuva til Anne Moum Mediaa
5: ES Limingruets Happy Feet til Anja Aasen
6: ES Royaluras F-Peik til Nils Sagvik

Utstillingsutvalget 2016
Det var i år rekordstor påmelding med over 80 fuglehunder og 22 harehunder under årets tradisjonelle Namdalsutstilling. Rune Tyvold dømte fuglehunder og Per Nymark dømte harehunder.

Dagen startet med regn, men innen vi startet utstillingen fikk vi oppholdsvær og etter hvert sol. Mange hadde funnet frem til Sagbruksmuseet på Spillum, som var en fin ramme rundt utstillinga.

Beste fuglehund ble KV Absolute Action’s Bennelli til Lene Wang Roden.
Bennelli ble også klubbens beste hund og vinner av vandrepokalen og kniv laget av Einar Tømmerås.

Beste valp ble: GS Zettertjäns Älliz til Lisbeth Holtmon
Nr 2 ble: SV Austbakken’s D2 Dio til Bjørn Hunnestad

I barn og hund stilte 19 ekvipasjer og fikk diplom og premier.
På slutten av dagen ble det avholdt apportkonkurranse.
UK nr 1: GS Børgsjitens Faiza og Marius Aakervik
AK nr 1: GS Allison og William Lysgård
AK nr 2 IS Rockebyens Filip og Bernt Kristiansen
AK nr 3: IS Limingruets Shigo og Lise Pedersen

Kvelden ble avsluttet med en kjempetrivelig middag på Tinos. 20 personer møtte opp og koste seg med god mat og hundeprat.

Årsmøte
Årsmøtet ble arrangert på Namsos Ungdomsskole 9. mars 2016 og behandlet ordinære saker, årsberetning, ny lovmal, regnskap og valg

Utstillingstrening – Jeg hadde treninga i år, skriver i denne årsrapporten.
I år ble det avholdt utstillingstrening og gitt tips om hundeklipp. Ca 50 hunder og deres eiere møtte til utstillingstrening på Sagbruksmuset. Vi var heldige med været og fikk god informasjon og veiledning av instruktør Mona Himo Aakervik, som fikk hjelp av Lise I Pedersen og Bernt Kristiansen. Artig at så mange møtte fram og benyttet seg av tilbudet.

17.mai-tog i Namsos – hvem skriver om dette?
14 personer og deres firebente møtte opp til borgertoget i Namsos. Flesteparten stilte i jaktklær og det ble en flott presentasjon av klubben. Alle hundene oppførte seg eksemplarisk og ikke en lyd var å høre blant våre hunder.

Apportkurs Skulle vært skrevet mer her, har forvunnet noe fra hjemmsiden
I 2016 ble det avholdt kurs både i Grong og i Namsos i tidsrommet april-juni. Instruktørene i Grong var Anne Moum Mediaa, Åse Rosten. I Namsos var instruktørene Petter Holtmon, Espen Einvik og Bernt Kristiansen.

Helgekurs i spor, søk og vannapport. Her skulle det også vært skrevet mer
Sigmund Nyborg og Walter Paulsen holdt kurs helga 18.-19. juni ved Osvasstua til Statskog i Strompedalen.

Hund/Sau
I 2016 har det vært arrangert aversjonsdressur for sau på Overhalla. Ikke stor nok oppslutningt til at det ble avholdt på Nærøy og Harran.
Det var stor oppslutning i Overhalla alle kveldene. Svein Erik Kjølstad var ansvarlig.
Takk til alle instruktørene som bidro slik at dette kunne avholdes.

ÅRSRAPPORT FRA DOMMERUTVALGET.
Legg inn fra Sigmund eller Ole Arnstein her, har sendt mail.

Årsrapport fra treningsterrengene – hvem har vært ansvarlig for treningsterrengene i 2016? Se under komite over: Einar Tømmerås og Sissel Grongstad, kona til Sigmund

Brannfjellet: Brannfjell var et godt besøkt trenningsplass. Det var noen som ikke overholdt tiden der, dette ble ringt inn og annonserte på nytt. Håper at dette blir bedre dette året.

Grønndalstunet: Før årets åpning ble det ryddet rundt bålplass og vindfelt skog ble kvistet, sagd opp og stablet til ved. Totalt har 22 personer med 33 hunder skrevet seg inn som brukere av terrenget, fra åpningsdato 15. juli til 20. august, som er siste registrering.
Det er ikke blitt innrapportert noen uheldig forhold eller problemer i løpet av sesongen.

ÅRSRAPPORT FRA MEDIAUTVALGET
Hjemmesiden og facebook-siden vår har vært meget godt besøkt i 2016, og dette har etter hvert blitt den viktigste kilden til informasjon. Det har også blitt laget arrangement-sider for prøvene og utstillinga på facebook, og det har også fungert godt.
Kombinasjonen av en velfungerende hjemmeside og facebooksider gjør at vi føler at vi når frem med informasjon fra klubben. Det er også gledelig å se at medlemmene deler bilder på hjemmesiden gjennom Instagram. Sidene har vært driftet av medieutvalget som består av Jan Anders Halvorsen og Inger Lise Brøndbo Kjølstad

SKOGSFUGLTELLING – Jan Anders
Jan Anders Halvorsen har hatt ansvaret for skogsfugltakseringa i Bangdalen 2016, som pågikk fra 1.august til 20.august. Dette er et prosjekt i samarbeid med Statskog og Høyskolen i Nord- Trøndelag. Vi hadde god deltakelse og tre taksører ble belønnet med et årskort i Bangdalen.

SPONSORER
Roar Heggdal skriver om dette, har sendt mail.

M. Aakervik og Hills Hundefor/Appetitt sponset alle jaktprøver før sommeren, utstilling og klubbmesterskap. Fom høsten inngikk vi ny sponsoravtale med Appetitt.

I tillegg har vi mottatt premier og effekter fra: Sparebank1,Høylandet Klippotek A/S, Petit Agentur Høylandet, Tyldum Gartneri, Statoil Høylandet, Høylandet Auto, UMAS, Høylandet Kommune, Bjørlia avl og veterinær-stasjon, Norsk revyfaglig senter, G-sport Grong, G-sport Overhalla, Grong Sparebank, KID Namsos, Apotek 1 Overhalla, Apotek 1 Grong, Einar Tømmerås, Namsos Audiosenter, Elverktøy as, Non-Stop, Randi Heggdal, Grannes VVS, Ligård, Hamstad Bakeri, L Johansen, Industrivarer, NAF, Namsen Dyrehospital, Bjørlia avl og veterinærstasjon, Plantasjen, Einar Tømmerås, Namdal hundesenter, EL.Vertøy as, Høylandet auto as, Namsos Audiosenter as, Coop Extra Spillu, Coop Extra Namsos, Kiwi, Kine’s Corner, Nava, Bandasjen, Kitch’n, Rema 1000 ullvaren, Elkjøp, Byggern, Felleskjøpet, Buddy, Jernia, Øyvind Johansen, Apotek 1 storsentret, Casa Design, Bohus Namsos, Byggmakker, Synsam, Torgersen, Husquarna, Ole Bruun Olsen, Skin Tonic, Metro, Englagaard sjokolade, NAMAS Lierne, Matkroken, Liverten 123, Sørlibygg, Nordli Totaktservice, , Namsen Auto, Brønseth blomster, Grong Sparebank, Norway Outdoor, , Fjellstyrene i Lierne m.fl.

Takk for all sponsinga, det er gull verdt for klubben.

3. STYRETS FORSLAG TIL ARBEIDSPROGRAM FOR 2017:
Hund/Rein vinteren
Klubbmesterskap, Steinfjellet 11. februar
Lifjell prøven – Lifjellet 04.-06. mars
Årsmøte 09. mars
Namdalsprøven, Lifjellet 09.-10. april
17. mai tog (borgertog) i Namsos 17. mai
Utstilling, sagbruksmuseet, Namsos 21. mai
Dressur-/ Apportkurs. april/mai/juni
Nærøytreff på Nyheim, medlemsmøte mai/juni
Hund/Sau dressur. Overhalla, Rørvik og Harran juni/juli/august
Skogsfugltelling f.o.m. 01. august
Brannfjellet, treningsterreng 01.-20. august
Grønndalstunet treningsterreng fra 15. juli–20. august
Høyfjellsprøve, Lurudalen, Snåsa 19.-21. august
Skogsfuglprøve 02.-03. september
Steinfjellprøven, Tunnsjøn 04.-05. oktober

4. REGNSKAP
Papirer vil bli utdelt.

SAK 5: MEDLEMSKONTIGENTEN
Styret foreslår ingen endring

SAK 6: BUDSJETTFORSLAG
Papirer vil bli utdelt

SAK 7: STYRETS FORSLAG

SAK 8: INNKOMMENDE FORSLAG

SAK 9: VALG – valgkomite kommer med innstilling

Styresammensetning – valgkomitens innstilling:
Periode Innstilles til
Mona Himo Aakervik Ikke på valg – 1 år igjen Leder for et år
Inger Lise Brøndbo Ikke på valg – 1 år igjen Nestleder for et år
Mona Fossland Schwartz Ny – velges for 2 år Styremedlem,Sekretær (kasserer)
Svein Erik Kjølstad Gjenvalg – velges for 2 år Styremedlem
Jan Anders Halvorsen Gjenvalg – velges for 2 år
Einar Tømmerås Gjenvalg – velges for 1 år Varamedlem
Roar Heggdal Gjenvalg – velges for 1 år Varamedlem

Valgkomite
Periode Innstiles til
Jan Anders Halvorsen Ikke på valg – 1 år igjen Leder valgkomite 2017 –
Odd Rosvoll Ikke på Valg – 1 år igjen Leder valgkomite 2018
Lars Ådne Arnesen Ikke på valg – 2 år igjen Leder valgkomite 2019
NY
Bjørn Dahl Ny – velges for 1 år Varamedlem

Revisorer
Periode Innstilles til
Rolf Ovesen Ikke på valg – 1 år igjen Revisor
Jan Lyngve Velges for 1 år Vararevisor