Årsrapport 2017

ÅRSRAPPORT AV 2017

Årsmøte 13. mars 2018 kl. 19.00 på Olav Duun videregående skole.

Tilstede 9: Mona Himo Aakervik, Inger Lise Brøndbo Kjølstad, Svein Erik Kjølstad, Odd Rosvoll, William Lysgård, Mona Fossland Schwartz, Siri Haugum, Roar Heggdal og Hilde Lauvsnes.

SAKLISTE

SAK 1: KONSTITUERING

A) Valg av møteleder: William Lysgård.
B) Valg av møtesekretær: Odd Rosvoll.
C) Valg av medlemmer til å undertegne protokollen: Siri Haugum og Hilde Lauvsnes.
D) Godkjennelse av innkalling: Godkjent.
E) Godkjennelse av resten av dagsordenen: Godkjent.

SAK 2: STYRETS ÅRSBERETNING 2017:
Godkjent med tillegg, at i 2017 er utdannet 8 nye fase 1 og 7 nye fase 2 instruktørene.

Styrets sammensetning 2017
Leder: Mona Himo Aakervik
Nestleder/kasserer: Inger Lise Brøndbo Kjølstad
Sekretær/styremedlem: Mona Fossland Schwartz
Styremedlem: Svein Erik Kjølstad
William Lysgård
Varamedlem: Roar Heggdal
Einar Tømmerås

Revisor: Rolf Håvard Ovesen
Vararevisor : Olav Fjone

Komitèer og utvalg
Prøveutvalg:
Mona Himo Aakervik
Marius Aakervik
Inger Lise B.Kjølstad
Svein Erik Kjølstad
Anne Moum Mediaa
Pål Tore Raabakken
Christel S.Raabakken
Ann Cathrin Aasen

Dommerutvalg:
Ole Arnstein Strømsli
Lars Ådne Arnesen
Øyvind Eriksen

Dressurområde:
Einar Tømmerås-Brannfjell
Sissel Grongstad-Grøndalstunet

Merkekomitè:
Bjørn Dahl
Mona Aaakervik
Pål Tore Raabakken

Hund/sau:
Svein Erik Kjølstad, Overhalla
Øyvind Eriksen, Rørvik
Rolf Gaundal, Harran

Sponsoransvarlig:
Einar Tømmerås
Roar Heggdal
Odd Rossvoll
Ingvar Rødsjø
William Lysgård

Utstillingskomitè:
Mona Himo Aakervik
Pål Tore Raabakken
Ingunn Hundseth Andersen
Siri Haugum
Einar Tømmerås
Lise I Pedersen
Odd Rosvoll
Monica Finnanger
Helene Finstad Fjær

Medieutvalg:
Styret

Lager:
Pål Tore Raabakken
Styret

Distriktskontakter:
Dette er kuttet ut.

Valgkomité:
Odd Rosvoll
Lars Ådne Arnesen
Daniel Berntsen
Vara i valgkomitéen: Bjørn Dahl

Samarbeidskomitè rein:

Taksering – Bangdalen:
Odd Rosvoll

Styremøter
Det har i foreningsåret vært avviklet fire styremøter. Mye av den daglige driften av klubben foregår i tillegg pr telefon og e-post. I tillegg er det flere møter i diverse utvalg gjennom året for å gjennomføre klubbens arbeid.
Vi vil takke alle som stiller opp og bidrar til at klubben kan gjennomføre sine oppgaver og forskjellige aktiviteter gjennom hele året.

Medlemsutvikling
Det er 31.12.2017 registrert 209 betalende medlemmer. Samme dato 2016 hadde klubben 217 medlemmer.

Årsrapport fra prøveutvalget:

Klubben har i 2017 arrangert 5 jaktprøver og 1 klubbmesterskap.

Avviklede arrangement i 2017:
• Klubbmesterskapet ble avviklet lørdag 10. februar på Steinfjellet. Odd Rosvoll var prøveleder.
• Namdalsprøven ble avviklet 4.-5. mars med hovedkvarter på Lierne Gjestegård på Holand. Anne Moum Mediaa var prøveleder.
• Lifjellprøven ble avviklet 24.-26. mars med hovedkvarter på Lierne gjestegård på Holand. Inger Lise Brøndbo Kjølstad og Svein Erik Kjølstad var prøveledere.
• Apportprøve ble avviklet 2.-3. juni med hovedkvarter Langvassheimen. Prøveleder var Mona Aakervik
• Skogsfuglprøven/Fullkombinert ble avviklet 22.-23. august med hovedkvarter på Sjøåsen. Pål Tore Raabakken var prøveledere.
• Snåsaprøven ble avviklet 25.-27. august med hovedkvarter i Lurudalen. Mona Himo Aakervik og Marius Aakervik var prøveledere.
• Seinhøstprøven 14.-15. oktober med hovedkvarter på Tunnsjø samfunnshus. Ann Cathrin Aasen var prøveleder.

Vi har fått til gode team rundt hver prøve og det ser ut til å fungere veldig godt. På den måten får vi flere inn i prøvearrangeringen og dette gjør at belastningen på noen få blir mindre.
Vi vil takke alle prøveledere og medhjelpere som stiller opp år etter år og gjør en kjempejobb for klubben. Uten slik velvillighet hadde ikke den høye aktiviteten vært mulig.
Takk også til grunneiere som også gjør det mulig for oss å drive med vår utmerkede hobby/sport.
Vi takker også alle våre sponsorer som år etter år gir klubben sponsorgaver som brukes i vår aktivitet.

Jaktprøveresultater 2017
Jaktprøveresultater fra våre egne prøver legges ut på vår hjemmeside: http://www.namdalfhk.net. Mange av klubbens medlemmer har blitt premiert godt og deltatt på NM, derby og andre høystatusløp. Vi er avhengig av at hundeeieren selv sender inn resultatene for registrering på hjemmesiden.

Årets UK hund
ES Halvartun’s TiA, NO43827/16
Eier: Ole Arnstein Strømsli
Resultat: 2x1uk, 2uk

Årets AK hund
IS Fagermoa’s Jessie NO38485/13
Eiere: Tore og Oddveig Mæla
1ak, 2ak. Begge høyfjell

Årets VK hund
ES Knutsvollens Hi-Tex, NO51753/13
Eier: Ingvar Rødsjø
Resultat: 1vk finale m/ck, 1vk m/ck, 2x1vk, 2x2vk m/ck, 2x2vk finale, 2vk, 3pl. NM Lag vinter

Årets skogsfuglhund
ES Royaluras I Tundra, NO35350/10
Eiere: Pål Tore og Christel Raabakken
Resultat: 2x1AK skog

Årets kombinerthund
GS Langsundets Ville, NO48036/09
Eiere: Mona og Marius Aakervik
Resultat: 1ak fullkombinert, 2x1ak apport, 2ak apport,1vk, 2vk m/ck

Årets utstillingshund
IS Fagermoa’s Kira NO35601/15
Eiere: Tore og Oddveig Mæla
Resultat: Exc, 1BKK, CK, CERT, 1BTK, BIM. Exc, 2BKK, CK, CERT, 2BTK. Exc, 2BKK, CK, CERT, 2BTK

Klubbmesterskapet 2017
Kl. 08.30 ønsket prøveleder over 40 hunder og førere velkommen til årets klubbmesterskap.
I sol og optimale forhold fordelte tre partier seg på Steinfjellet. Etter noen timer samlet alle seg til felles lunsj.
Dommerne fikk satt sammen finalepartiet under lunsjen.
Resultatlista ble slik:

UK
1uk ES Rypråas Tara, pål Tore Råbakken.
2uk GS Soknahåggåns Kasai, Stian Furre.
3uk P Duke, Svein Leksås.
4uk ES Royaluras Baron-De Ley, Øyvind Pettersen.
5uk IS Neadalens Era, Hellene Finstad Fjær.
6uk IS Pasvikdalens Shira, Åse Rosten.

AK
1ak ES Royaluras F-Peik, Nils Sagvik.
2ak IS Rockebyens Filip, Bernt Kristiansen.
3ak ES Limingruets Happy Feet, Anja Aasen.
4ak GS Sarabakks Lucifer, Lars Ådne Arnesen.
5ak IS Tømtlias D Ray, Anne Moum.
6ak ES Klempanfjellets Ira, Einar Tømmerås.

«Årets storgåer» gikk til Petter Holtmoen personlig.

Utstillingsutvalget 2017
Lørdag den 13. mai i strålende flott vær og med deltaker rekord hadde vi en kjempeflott dag på Sagbruksmuseet.
I ringen var Hilde Kvithyld dommer og Tonje Andersen ringsekretær. I tillegg var Tor Eirik Haga ringsekretærelev. I løpet av dagen var ca 200 personer innom utstillingsområdet. Det ble solgt kaffe, vaffler, kake, hamburgere og pølse med brød.
88 hunder ble bedømt, av disse stilte 1 valp. Imponerende at så mange hadde tatt turen hit til oss.
Vi hadde også barn og hund, der 25 ekvipasjer var i ilden. Disse gjorde en strålende jobb i ringen. Alle fikk premie og diplom da de var ferdige.

Resultater i ringen:
BIS 1+ BIG1: ES Fosens Vilje, Jan Herbert Nygård

BIG2: IS N J(K)CH Rockebyen’s Filip, Bernt Kristiansen

BIG3: SV N UCH Ben Av Raisjav’ri, Sigmund Nyborg

BIG4: GS Sarabakks Lucifer, Lars Ådne Arnesen

BIS Valp: ES Rakbjørglia’s Em Tordenskjold, Camilla Rakbjørg

NFHKs beste hund og vinner av vandrepokal på utstillinga ble:
IS Rockebyens Filip til Bernt Kristiansen, ført av Helene Finnstad Fjær
På slutten av dagen ble det avholdt apportkonkurranse

Årsmøtet
Årsmøtet ble arrangert på Namsos Ungdomsskole 21. mars 2017 og behandlet ordinære saker, årsberetning, regnskap, budsjett og valg av nytt styre. 10 klubbmedlemmer møtte opp.

Utstillingstrening
I år ble det avholdt utstillingstrening og gitt tips om hundeklipp. Ca 30 hunder og deres eiere møtte til utstillingstrening på Sagbruksmuset. Vi var heldige med været og fikk god informasjon og veiledning av instruktør Mona Himo Aakervik. Artig at så mange møtte fram og benyttet seg av tilbudet.

17.mai-tog i Namsos
14 personer og deres firebente møtte opp til borgertoget i Namsos. Flesteparten stilte i jaktklær og det ble en flott presentasjon av klubben. Alle hundene oppførte seg eksemplarisk og ikke en lyd var å høre blant våre hunder.

Apportkurs
I 2017 ble det i perioden 2.mai til og med 11.juli avholdt kurs i apport for fuglehunder i Granåsen i Namsos. Instruktør Bernt Kristiansen og Pål Tore Raabakken. Til sammen 11 hunder gjennomførte kurset og avla apportprøve.

Helgekurs i søk-, vann- og sporapport
Søndag 14. mai møtte 20 voksne, 10 barn og mellom 20 og 30 hunder møtte på apportprøvetrening på Fjær.

Vi hadde strålende sol og flotte treningsforhold. Siden så mange møtte opp, delte vi opp i 3 puljer. Som instuktører stilte Sigmund Nyborg, Mona og Marius Aakervik. De fikk trening på søk, vann og spor. Eierne fikk se hvordan man utfører disse grenene på apportprøve og tips til hvordan man skulle trene.

Mellom øktene fikk vi tid til å drikke kaffe og spise pølser med brød.
Det ble en veldig trivelig dag for tobeinte og firebeinte.

Hund/Sau
I 2017 ble det holdt fire kvelder med hund/sau på Overhalla og et par kvelder i Grong. Det var stor oppslutning alle kveldene. Namdal FHK har utdannet tre nye strømmere i 2017. Takk til instruktørene som bidro slik at strømminga kunne avholdes.

Årsrapport fra dommerutvalget.
Utvalget har i 2017 bestått av Lars Ådne Arnesen, Øyvind Eriksen og Ole Arnstein Strømsli der sistnevnte har fungert som leder.
2017 har vært et rolig år i dommerutvalget, men utsiktene for 2018 ser ut til at det blir betydelig større aktivitet.
På januar gjennomførte vi en lokal dommersamling på Grong. Der ble problemstillinger fra FKFs dommerutvalg diskutert og tatt stilling til. Vi deltok på sentral dommerkonferanse på Gardermoen i slutten av januar, hvor Ole Arnstein Strømsli var klubbens representant.
I løpet av året har Mona og Marius Aakervik tatt og bestått dommerutdanningen som apportdommere. Vi vil gratulere med autorisasjonen.
Den snart tradisjonelle Dommersamlingen på Nyheim sent på høsten ble i år ikke gjennomført. Det passet dårlig for mange av våre dommere den aktuelle helga, men vi kommer sterkere tilbake til høsten.
Noen av klubbens dommere har i år fått det ærefulle oppdrag å dømme høystatusløp.
Under NM-vinter dømte Mona Aakervik og Geir Schei hver sin semifinale og Arild Dahl dømte finalen. Gratulerer til alle med ærefulle oppdrag.
Disse oppdragene viser at klubbens dommere har et godt omdømme og holder et høyt nivå. Det er en tillitserklæring og annerkjennelse til klubben og det vi holder på med.
I løpet av det siste året har flere aktuelle dommerkandidater fått på plass de formelle kravene til å bli dommer og pr. dato blir de kontaktet og forspurt om de ønsker å starte utdanningen til å bli dommer. Vi håper de fleste takker ja og vi vil da starte opp med utdanningen i løpet av våren.

Årsrapport fra treningsterrengene
• Grønndalen: Totalt har 45 personer med 89 hunder besøkt terrenget fra 15. juli til 17. august 2017. En oppgang fra i fjor da det var 32 personer med 56 hunder. Ingen rapporter om noe som helst.
• Brannfjellet: Bra oppmøte i terrenget i år og det er blitt skrevet inn i boka. Har ikke fått inn noen rapporter om at det har vært noen der før 1. august og trent hunder i år. Stien er merket opp med spray og det er nytt skilt/plakat ved den nye innkjøringen te Brannfjellet.

Årsrapport fra mediautvalget
Hjemmesiden og facebook-siden vår har vært godt besøkt i 2017, og dette har etter hvert blitt den viktigste kilden til informasjon. Det har også blitt laget arrangement-sider for prøvene på facebook, og det har også fungert godt.
Kombinasjonen av en velfungerende hjemmeside og facebooksider gjør at vi føler at vi når frem med informasjon fra klubben. Det er også gledelig å se at medlemmene deler bilder på hjemmesiden gjennom Instagram. Sidene har vært driftet av medieutvalget som i 2017 har bestått av Jan Anders Halvorsen, styret, Trond Børre Storsul og Odd Rossvoll med Mona Himo Aakervik og Inger Lise Brøndbo Kjølstad i spissen. Styret har hatt opplæring av administrering av hjemmesiden.

Skogsfugltelling
Namdal Fuglehundklubb har tatt på seg taksering av hønsefugl for Statskog.
De 20 takslinjene foregår i fire kommuner, Steinkjer, Namdalseidet, Namsos og Overhalla. Det ble annonsert etter hund og førere som ville taksere og vi fikk dekt opp nesten alle linjene i år.
Det ble taksert fra 1. august til 20. august og det er en liten økning i bestanden noen plasser. Noen hadde problemer med GPS og utfylling av skjema. I 2018 blir det er lite kurs i taksering før det skal takseres, slik at det blir gjort riktig så det blir et lite kurs i taksering i 2018.
Det ble trukket 3 jaktkort mellom deltagerne.

Sponsorer
Sponsorutvalget i Namdal Fuglehundklubb har i år fått på plass en langsiktig sponsoravtale med Appetitt, de bidrar med både hundefôr, jaktdekken o.l.

I tillegg har vi mottatt premier og effekter fra: Sparebank1, Høylandet Klippotek A/S, Petit Agentur Høylandet, Tyldum Gartneri, Statoil Høylandet, Høylandet Auto, UMAS, Høylandet Kommune, Bjørlia avl og veterinær-stasjon, Norsk revyfaglig senter, G-sport Grong, G-sport Overhalla, Grong Sparebank, KID Namsos, Apotek 1 Overhalla, Apotek 1 Grong, Einar Tømmerås, Elverktøy as, Non-Stop, Randi Heggdal, Grannes VVS, Ligård, Hamstad Bakeri, L Johansen, Industrivarer, NAF, Namsen Dyrehospital, Bjørlia avl og veterinærstasjon, Plantasjen, Einar Tømmerås, Namdal hundesenter, EL.Vertøy as, Høylandet auto as, Namsos Audiosenter as, Coop Extra Spillu, Coop Extra Namsos, Kiwi, Kine’s Corner, Nava, Bandasjen, Kitch’n, Rema 1000 ullvaren, Elkjøp, Byggern, Felleskjøpet, Buddy, Jernia, Øyvind Johansen, Apotek 1 storsentret, Casa Design, Bohus Namsos, Byggmakker, Synsam, Torgersen, Husquarna, Ole Bruun Olsen, Skin Tonic, Metro, Englagaard sjokolade, NAMAS Lierne, Matkroken, Liverten 123, Sørlibygg, Nordli Totaktservice, , Namsen Auto, Brønseth blomster, Grong Sparebank, Norway Outdoor, Fjellstyrene i Lierne m.fl.

Takk for all sponsinga, det er gull verdt for klubben.

SAK 3: STYRETS FORSLAG TIL ARBEIDSPROGRAM FOR 2017: Godkjent med tillegg, takseringskurs Juni, klubbmatch duer Juni/Juli og Fjellkurs August.

Hund/Rein
Klubbmesterskap, Steinfjellet 10. februar
Valpekurs februar/mars
Namdalsprøven, Lifjellet 3.-4. mars
Årsmøte 13. mars
Nybegynnerkurs på fjellet mars og august
Lifjellprøven – Lifjellet 13.-15. april
Medlemskveld april
Utstilling, sagbruksmuseet, Namsos 12. mai
Apportprøvetrening mai/juni
17. mai tog (borgertog) i Namsos 17. mai
Dressur-/ Apportkurs. april/mai/juni
Apportprøve på Langvassheimen 2.-3. juni
Hund/Sau dressur. Overhalla, Rørvik og Harran juni/juli/august
Skogsfugltelling f.o.m. 01. august
Brannfjellet, treningsterreng 01.-20. august
Grønndalstunet treningsterreng fra 15. juli–20. august
Snåsaprøven fullkombinert mot høyfjell, Lurudalen 24.-26. august
Skogsfuglprøve og fullkombinertprøve, Sjøåsen 28.-29. august
Seinhøstprøven, Tunnsjøn 6.-7. oktober

SAK 4: REGNSKAP: Ble delt ut på årsmøtet, gjennomgått av Mona H Aakervik og Inger Lise Brøndbo Kjølstad. Ble anbefalt godkjent i årsmøtet av revisor Rolf Ovesen. Godkjent.
Resultatene for arrangementene i 2017:
Namdalsutstillinga +26.690,-
Apportprøven -2030,-
Namdalspøven +1600,-
Lifjellprøven +13.257,-
Skogsfuglprøven m/K +1839,-
Snåsaprøven +22.681,-
Tunnsjøprøven +15.063,-

SAK 5: MEDLEMSKONTIGENTEN:
Uendret, ordinært 250kr, familie 300kr og junior u/18 150kr

SAK 6: STYRETS BUDSJETTFORSLAG:
Ble delt ut på årsmøtet og godkjent med tillegg: Pistol/skudd fra -2000kr til -13.000kr og avgift saueeier fra -4000kr til -2000kr. Budsjettet vil da gå fra +11.000 til 0.

SAK 7: STYRETS FORSLAG: Ingen.
SAK 8: INKOMNE FORSLAG: Ingen.

SAK 9: VALG PÅ
Styret velges for to år og skal bestå av 5 medlemmer.
Styresammensetting – valgkomitéens innstilling
Periode Innstilles til
Mona Himo Aakervik 1 år igjen som styremedlem. Leder 1 år
Inger Lise Brøndbo Kjølstad På valg 2 år styremedlem Styremedl 2år, Nestleder
Odd Rossvoll På valg 2 år styremedlem Styremedl 2år, Sekretær
Svein Erik Kjølstad Ikke på valg
William Lysgård Ikke på valg
Mona Fossland Schwartz På valg 1 år varamedl Varamedlem 1 år
Roar Heggdal På valg 1 år varamedl Varamedlem 1 år

Valgkomité
Periode Innstilles til
Lars Ådne Arnesen Leder 2019, 1 år igjen Ikke på valg
Daniel Berntsen Leder 2020, 2 år igjen Ikke på valg
Bernt Kristiansen Leder 2021, 3 år igjen Velges for 3 år
Bjørn Dahl Varamedlem, 1år Varamedlem valgkomite 1år

Revisorer
Periode Innstilles til
Rolf Ovesen Ikke på valg, 1 år igjen
Einar Tømmerås På valg, 1år Vararevisor, 1år

Det kom ingen benkeforslag, valgkomitéens innstilling ble banket inn og klappet for.