Namdal Fuglehund klubb inviterer til årsmøte

Tirsdag 31 mars 2020 kl.19.00.

Det vil bli servert kaffe og kake. Møtested kommer senere.
SAKLISTE

SAK 1: KONSTITUERING

A) Valg av møteleder
B) Valg av møtesekretær
C) Valg av medlemmer til å undertegne protokollen
D) Godkjennelse av innkalling
E) Godkjennelse av resten av dagsordenen

SAK 2: STYRETS ÅRSBERETNING

SAK 3: STYRETS FORSLAG TIL ARBEIDSPROGRAM

SAK 4: REGNSKAP

SAK 5: MEDLEMSKONTIGENTEN

SAK 6: STYRETS BUDSJETTFORSLAG

SAK 7: STYRETS FORSLAG

SAK 8: INNKOMNE FORSLAG

SAK 9: VALG

Forslag til saker til årsmøte meldes på mail: [email protected]

Forslag til personer til valgkomite meldes på mail: valgkomiteleder daniel.berntsen.nte.no

Må være inn før 4 februar.