Senhøstprøven 2020

Tunnsjø 2-3 oktober

Overnatting og sekretariat blir på Tunnsjø samfunnshus, hvor det vil bli jegermiddag på lørdagen.
Opprop ved grillhuset Tunnsjø samfunnshus begge dager. Her blir det servering av svartkjelkaffe.
Prøveleder er Ann Cathrin Aasen , 90022379, mail: [email protected]
VK lørdag, ved stor påmelding vk begge dager. UK/AK begge dager. Medbring egen apportfugl i vk.
Påmeldingsfrist 18. september. Pris UK/AK kr 450,- og VK kr 500,-. All påmelding via min side i NKK eller via termilista. Utenlandske deltaker må melde på via bank og «gamle måten».
Kontonr: 4400.08.01027.IBAN-nr: NO0344000801027, BIC/SWIFT: SPTRNO22. Husk merk betalingen med reg.nr, klasse hunden stiller i, prøvedag og evt. hvilken fører på hunden hvis annen fører enn eier og mobilnr.
Prøveleder er Ann Cathrin Aasen , 90022379, mail: [email protected]
Priser:

Jægermiddag 250.- PS: Forandringer kan komme.
Overnatting med frokost og nistepakke 250.-/ døgn. PS: Forandringer kan komme.
Termos kaffe 40.-
Hamburger ( fredag kv ) 80.-
Strøm til campingvogn/ bobil50.-/døgn

Mulighet å kjøpe øl/vin og noe til kaffen.
Ta med laken, pute og sovepose.
Booking av overnatting skjer til prøveleder. PS: Prisfoandringer kan komme.

NB ! de som kommer til Tunnsjøn via Nordli må merke seg at de passerer in i Sverige og da må ha gyldig dokumentasjon vedrørende revens dverbendelorm. (Svenske pillen)
Ved spørsmål kontakt prøveleder.

Veileder til FKF’s klubber mht. gjennomføring av jaktprøver2
Førere med flere hunder, justert 26 sept 2020.

Handling av andres hunder i partiet. Vi innfører prinsipp som for «handlevogn på butikk». Dvs at handling av andres hunder kan foregå som «normalt» forutsatt at hender sprites før og etter handling av andres hunder.

Regelverk for refusjon:
– Trekking fra venteliste skriftlig 7 dager før prøvestart : Full refusjon.
– Trekking fra venteliste senere enn 7 dager før prøvestart : 75% refusjon
– Vet.- eller legeattest innsendt innen prøvestart : 75% refusjon
– Egenmelding v/løpetid innsendt senest 12 timer innen prøvestart : 75% refusjon
Egenmelding finner du Egenerklring løpetid
Anti-doping regelverk finner du her
Jaktprøveregelverk finner du her