Senhøstprøven 2020

Partilister, forandringer kan forekomme.

Premielister Lørdag pr 03.10.2020
Premielister Søndag pr 04.10.2020

Tunnsjø 2-3 oktober

Prøveleder er Ann Cathrin Aasen , 90022379, mail: [email protected].

Overnatting og sekretariat blir på Tunnsjø samfunnshus, hvor det vil bli jegermiddag på lørdagen.
Opprop ved grillhuset Tunnsjø samfunnshus kl 8 begge dager. Her blir det servering av svartkjelkaffe.
VK lørdag, ved stor påmelding blir det VK begge dager. UK/AK begge dager. Medbring egen apportfugl i VK.
Påmeldingsfrist 18. september. Pris UK/AK kr 450,- og VK kr 500,-. All påmelding via min side i NKK eller via termilista. Utenlandske deltaker må melde på via bank og «gamle måten».
Kontonr: 4400.08.01027.

IBAN-nr: NO0344000801027,

BIC/SWIFT: SPTRNO22.

Husk merk betalingen med reg.nr, klasse hunden stiller i, prøvedag og evt. hvilken fører på hunden hvis annen fører enn eier og mobilnr.

 

Priser:

Jegermiddag 250.- PS: Forandringer kan komme.
Overnatting med frokost og nistepakke 250.-/ døgn. PS: Forandringer kan komme.
Termos m/kaffe 40.-
Hamburger (fredag kveld) 80.-
Strøm til campingvogn/bobil 50.-/døgn

Mulighet å kjøpe øl/vin og noe til kaffen.
Ta med laken, pute og sovepose.
Booking av overnatting skjer til prøveleder. PS: Prisforandringer kan komme.

NB! De som kommer til Tunnsjøen via Nordli må merke seg at de passerer inn i Sverige og da må ha gyldig dokumentasjon vedrørende revens dvergbendelorm.
Ved spørsmål kontakt prøveleder.

Veileder til FKF’s klubber mht. gjennomføring av jaktprøver2
Førere med flere hunder, justert 26 sept 2020.

Handling av andres hunder i partiet. Vi innfører prinsipp som for «handlevogn på butikk». Dvs at handling av andres hunder kan foregå som «normalt» forutsatt at hender sprites før og etter handling av andres hunder.

Regelverk for refusjon:
– Trekking fra venteliste skriftlig 7 dager før prøvestart : Full refusjon.
– Trekking fra venteliste senere enn 7 dager før prøvestart : 75% refusjon
– Vet.- eller legeattest innsendt innen prøvestart : 75% refusjon
– Egenmelding v/løpetid innsendt senest 12 timer innen prøvestart : 75% refusjon
Egenmelding finner du Egenerklring løpetid
Anti-doping regelverk finner du her
Jaktprøveregelverk finner du her