Regler og retningslinjer for klubbmesterskap i Namdal fuglehundklubb

Regler

 • Klubbmesterskap arrangeres en gang i året i klassene UK, AK og VK.
 • Det er styrets ansvar at mesterskapet avvikles og at det utnevnes arrangør/ prøveleder.
 • Mesterskapet kan arrangeres enten om høsten eller vinteren.
 • Kun hunder der eier er medlem av klubben kan delta.
 • Det settes opp en vandrepokal i hver av klassene der vinnerne får navnet inngravert. Vinner må gravere inn navnene til egen kost.
 • Pokalene kan ikke vinnes til odel og eie, men blir klubbens eiendom når de er fulltegnet.
 • Det kan premieres inntil seks hunder i hver av klassene.
 • Dommer for klubbmesterskapet trenger ikke være autorisert, men skal ha god kjennskap til jaktprøvereglene og ha erfaring som settedommer eller dommerelev. Erfarne jaktprøvedeltakere kan også godkjennes som dommer av arrangør. Det skal minimum være en dommer på hvert av partiene.
 • Dommer kan stille med egen hund, men da skal det være en meddommer på partiet som er godkjent av arrangør til å dømme klubbmesterskapet, som står for bedømmingen.
 • Gjennomføringen av mesterskapet, antall partier og sammensetning av partier bestemmes av arrangør.

 

 

Retningslinjer for bedømmingen

 

 • Jaktprøvereglene for UK, AK og VK klassene er utgangspunktet for bedømmingen.
 • Hundene rangeres etter slipp og i hver sin klasse etter VK-prinsippet.
 • Slipprekkefølgen og slipptid bestemmes av arrangør og dommere.
 • I AK og VK skal uro i forbindelse med fuglesituasjon som etter jaktprøvereglene ville vært utslagsgrunn, kun bedømmes som et minus. Ødelegger hunden derimot jaktbare situasjoner skal det slås ut. Andre regelbrudd som etter jaktprøvereglene er utslagsgrunn i denne klassen, skal bedømmes mildt og ikke automatisk være utslagsgrunn. Konsekvensen for det jaktbare skal tillegges avgjørende betydning i en slik vurdering.
 • I UK skal også regelbrudd som etter jaktprøvereglene vil være utslagsgrunn, for eksempel. nekter å reise, bedømmes mildt og ikke være utslagsgrunn.
 • Det kan premieres inntil seks hunder i hver av klassene.
 • Det er ikke krav til godkjent fuglearbeid for å premieres, men hunder som premieres kun på søk, må som et minimum ha et søk ville holdt til premiering på en vanlig jaktprøve. I UK søk til å holde 3UK. Og i AK og VK søk til å holde 3AK.