Brannsfjellet

Medlemmene har gratis tilgang til treningsterrengene Grønndalsfjellet som åpner 15. juli og Brannfjellet som åpner 1. august. Håper dere overholder treningsterrengenes regler og tider for bruk av disse.

 

Regler for bruk av Brannfjellet dressurområde.

Brannfjellet dressurområde er på ca. 3,5 km2 og administreres av Namdal Fuglehundklubb som leier terrenget av Statskog. Dressurområdet er åpent for hundedressur fra 1. august til og med 9. september. Klubben har ansvaret for organisering og forskriftsmessig bruk av dressurområdet. Områdets yttergrenser er markert på kartet med rød strek. Ferdsel med løs hund utenfor området er brudd på båndtvangsbestemmelsene, og således en av forutsetningene grunneier og Direktoratet for naturforvaltning har satt som betingelse for utleie av terrenget.

Brannfjellet dressurområde er selvbetjent, og kan benyttes av personer som har gjort seg kjent med, og akseptert reglene for ferdsel med løs hund i området. Det er satt opp en gapahuk i området som er merket av på kartet med rødt punkt. Følg merket sti. Gapahuken er samlingssted og utgangspunkt for all ferdsel med løs hund. I gapahuken ligger en gjestebok som skal signeres av alle brukerne hver gang området benyttes. Gjennom å signere gjesteboken bekrefter du at du har lest og godtatt reglene for ferdsel med løs hund i området, og at hund som slippes har godkjent hund – sau sertefikat. Kontroller vil bli foretatt. Hundeeier / fører er selv ansvarlig for eventuelle skader på beitedyr.

Det satt opp tre tidspunkt for start derfra. Dette er for å organisere ferdselen i området på en slik måte at ingen skal “tjuvstarte”, og gå terrenget foran de andre på egen hånd. Dersom mange møter opp til samme tid, kan man dele seg opp i grupper og fordele terrenget seg imellom.

Det er viktig av hensyn til de som kommer til rett tid at klokkeslettene overholdes.Tid for avmarsj er : kl 0900, kl 1200, kl 1800.

Området skal brukes på en forsiktig og naturvennlig måte, noe vi som en selvfølge forventer blir respektert av deg som jeger og friluftsmenneske. Kun bålplass ved gapahuken tillates brukt til åpen ild. Det er ikke tillatt å bryte ved i dressurområdet. Ta med ved til eget bruk. Respekter de forbud mot bruk av åpen ild som til enhver tid er gitt av Brannsjefen i Namsos.

Det er ingen begrensninger på ordinær ferdsel i området.God tur !Hilsen Namdal Fuglehundklubb

 

Veibeskrivelse:


Ligger i Namdalseid kommune.

Ta av skilt mot Bogn fritidsområde. 70 kr bompenger, kan betales pr giro eller sms.

Følg grusveien i ca 5,5 km.

Ta til høyre ved grustak.

Følg veien rett frem i ca 2,5 km.