Årets hunder 2017- meld inn resultater

Resultater sendes til Mona Himo Aakervik på mail: [email protected]

Frist: 10.1.2017

 

Årets beste Utstillingshund, uk-hund, ak-hund, vk-hund, kombinert-hund og skogsfuglhund.

Ved innmelding av resultat SKAL følgende oppgis for at resultatet skal bli tellende, frist 10. januar:

 • Hundens reg.nummer
 • Hundens navn
 • Hvilke(n) premie/er
 • Dato og sted for oppnådd premie
 • Navn på eier
 • Eier må være medlem i NFHK(gjelder alle klasser, untatt utstilling). Poeng/premier oppnådd før medlemskap i klubben skal ikke telles med. Hunden må være stilt på minst en av klubbens prøver det aktuelle år.

 

Årets uk og ak hund:

UK: 1.UK = 6.poeng 2.UK = 3.poeng 3.UK = 1.poeng.

Plassering i høystatusløp: 6-1 poeng ( 1.premie 6, 2.premie 5 osv) Arctic Cup, Rjukan Grand Prix, Sørnorsk og Forus Open. Norsk Derby Kvalifisering og semifinale Premiering i Norsk Derby Finale gir 3 poeng ekstra. Vinner får 10 poeng ekstra Premieringer i Norsk Derby semifinale gir 1. poeng ekstra

– Den hund vinner som har oppnådd flest poeng i henhold til klubbens poengsystem. Ved poenglikhet vinner den hund som har flest 1.UK. Hvis ingen har oppnådd 1. UK, vil vinneren ved poenglikhet være den som har flest 2.UK. Vinnere av høystatusløp for unghunder kåres automatisk til årets unghund, uavhengig av oppnådd poeng. Ved likheter, vinner yngste hund.

AK: 1.AK = 6.poeng 2.AK = 3.poeng 3.AK = 1.poeng

– Klasse AK: Den hund vinner som har oppnådd flest poeng i henhold til klubbens poengsystem. Ved poenglikhet vinner den hund som har flest 1.AK. Hvis ingen har oppnådd 1. AK, vil vinneren ved poenglikhet være den som har flest 2.AK. Ved poenglikhet, vinner yngste hund.

Årets skogsfugl hund:

Samme poengberegning som AK-hund + 2 tilleggspoeng for ÆP. Plassering i NM-Skog finale 6-1 poeng(1.premie 6, 2.premie 5 osv). Vinner av NM-skog kåres automatisk til årets skogsfuglhund – uavhengig av oppnådd poeng

– Klasse AK: Den hund vinner som har oppnådd flest poeng i henhold til klubbens poengsystem. Ved poenglikhet vinner den hund som har flest 1.AK. Hvis ingen har oppnådd 1. AK, vil vinneren ved poenglikhet være den som har flest 2.AK. Ved poenglikhet, vinner yngste hund.

Årets beste kombinert hund:

Apport uk: 1.UK = 4.poeng 2.UK = 2.poeng 3.UK = 1.poeng

Apport uk: 1.AK = 4.poeng 2.AK = 2.poeng 3.AK = 1.poeng

Kombinert uk: 1.UK = 12.poeng 2.UK = 6.poeng 3.UK = 2.poeng

Kombinert ak: 1.AK = 12.poeng 2.AK = 6.poeng 3.AK = 2.poeng

Tillegg for de som kun har apportpremier, hunden må ha fått jaktprøvepremie inneværende år.

Kombinertpremier teller som både apport + jaktprøvepremie.

Årets beste vk-hund:

Poeng gis ut fra de til enhver tid gjeldende regler for poeng til jaktchampionat. Vinnere av høystatusløp (NM) kåres automatisk til årets hund i VK – uavhengig av oppnådd poeng.

Årets beste utstillingshund

Hundens eier må være medlem i NFHK på utstillingsdagen.

 • Resultat fra maksimalt tre utstillinger for det aktuelle året.
 • Eieren må selv sende inn sine resultater innen fristen. Merkes med hundens navn og reg.nr.
 • 1 BHK/BTK gir 3 poeng
 • 2 BHK/BTK gir 2 poeng
 • 3 BHK/BTK gir 1 poeng
 • BIR gir 1 poeng
 • BIG gir 2 poeng
 • BIS gir 3 poeng
 • Championat tildelt det aktuelle år gir 3 poeng.

Ved poenglikhet skal den hunden med høyeste poeng på en utstilling vinne.