Rapport fra apportkurs 2014

Etter 10 lærerrike kvelder i Grong fikk 4 fornøyde deltakere apportbeviset. 4 medlemmer kom også og fikk tatt apportbeviset.

Takk til instruktørene Lars Ådne Arnesen, Pål Tore Raabakken og Kristin Romundstad. Også takk til dommer Marius Aakervik som stilte opp siste kvelden for dømminga av apportbevistakinga.