Info om apportprøver fra Sigmund Nyborg

Apportprøver – noe for deg

Jakta og jaktprøvesesongen er over og det er båndtvang, da kan apport og apportprøver være et fint alternativ for hund og eier.

Trening av hunden i apportdisiplinene er en fin alternativ aktivitet i denne tiden. Ikke bare får hunden brukt seg mentalt og fysisk, men også for samarbeidet mellom deg og hunden, er dette god trening og noe du også vil ha nytte av på jakt og jaktprøver.

Er det noen som tenker på å prøve seg er rådet å gå rolig fram i treningen i de enkelte prøvegrenene, legge ut enkle spor i medvind og uten vinkler i starten, gjerne bade med hunden for å få til vannapporten, og gjerne gå de første søk-apportene sammen med hunden.

Ikke øk vanskelighetsgraden før du er sikker på at hunden har forstått hva du ønsker den skal gjøre. Når den har gjort det går det som regel raskt å komme til nivået som kreves for å kunne stille på en apportprøve.

Apportprøver arrangeres enten som separate prøver eller i forbindelse med en ordinær jaktprøve og da som fullkombinert. Arrangementene er terminfestet og her i Trøndelag og søndre delen av Nordland arrangeres det hvert år separate apportprøver i mai, juni og juli. Fullkombinert arrangeres per dato ikke i klubbens regi.

Ved apportprøver er det to klasser, AK og UK. I AK er det tre prøvegrener hunden testes i, søk-apport, sporapport og vannapport. I UK er det to grener, vannapport og søk-apport.

Hundene kan maksimalt få 10 poeng i hver gren. Det får den om den gjennomfører uten feil. Dommerne har en trekktabell som sier hvor mange poeng som skal trekkes for hver feil hunden gjør, for eksempel; uro i skudd 1 -2 poeng trekk, gjentatt apportordre 1-2 poeng i trekk etc.

For å kunne tildeles 1pr kan ikke hunden ha mindre enn 8 poeng i noen av prøvegrenene. For å bestå må hunden som et minimum bringe apporten inn til fører og minst få 4 poeng.

Premieringer fra separate apportprøver kan settes sammen med premier fra vanlige jaktprøver og gi en kombinertpremie, som igjen kan føre til et jaktchampionat kombinert (NJCH(K)). Et kombinert jaktchampionat krever minimum 3x1AK eller tilsvarende i henhold til championatreglene, og min 1X1AK fra apportprøve. En av premiene er kan også være 1AK fullkombinert. 1AK fullkombinert henger høyt og sidestilles da også med CACIT til det vanlige jaktchampionatet.

En fullkombinert prøve arrangeres ved en vanlig jaktprøve og da gjennomføres apportdelen etter at prøvingen av hunden i terrenget er avsluttet og hunden der innstilles til premie. Apportdelen skal gjennomføres samme dag og den endelige premien kan ikke bli høyere enn det svakeste av de to resultatene, for eksempel; en hund som innstilles til 1AK høyfjell etter feltdelen, men som kun går til 3 pr apport vil få 3 AK fullkombinert. Får den 0 pr på apportdelen blir det 0pr fullkombinert.

For fullstendig oversikt over hva hver prøvegren innebærer i den enkelte klasse, er godt beskrevet i dommerhåndboka, se vedlagte link.

http://www.fuglehundklubbenesforbund.no/images/stories/dokumenter/Dommerhandbok_2014.pdf

Blir arrangert en ukedag i mai 2018.

PÅMELDING

Mail: [email protected]

Tlf: 95245676