Aversjonsdressur Hund/Sau 2015

Da er det mulighet både for gamle og nye hunder til å teste hundene sine mot

sau.

Husk at du må ha gyldig sauereinhets-bevis ved trening i treningsterreng, på

Jaktprøver, og ved jakt i de fleste terrengene.

Medlemmer betaler 300 ved første gangs prøving (gjelder for godkjenning

første gang) og 150 for repetisjon. Ikke-medlemmer betaler 400/200. Hvis man

stiller med mer enn én egen hund, får man 50 kroner i rabatt for hund to,

tre etc

Alle raser er velkommen.

Overhalla – Himo

Strømmingen vil foregår på Himo. Mandag 15 Juni.  22 Juni. 3 August. 10 August

Kl 1800

For spørsmål kontakt: Svein Erik Kjølstad,

414 38 357.

Grong/Harran:

Mer info kommer. Strømmingen vil foregå på Solumsmoen i Harran. For spørsmål

kontakt Rolf Gaundal, 416 08 501

Rørvik:

Info kommer. Strømmingen vil foregå på Lauvøya hos Gulbrand Sørheim.

Påmelding/ info hos Øyvind Eriksen 95847667