Aversjonsdressur

Aversjonsdressur hund/sau 2017

Da er det mulighet både for gamle og nye hunder til teste hundene sine mot 
sau.

Husk at du må ha gyldig saureins-bevis ved trening i treningsterreng, på 
jaktprøver og ved jakt i de fleste terrengene.

Medlemmer betaler 300 ved første gangs prøving (gjelder for godkjenning 
første gang) og 150 for repetisjon. Ikke-medlemmer betaler 400/200. Hvis man 
stiller med mer enn én egen hund, får man 50 kroner i rabatt for hund to, 
tre etc

Alle raser er velkommene.
HUSK!! Hunden skal bruke tilvendingsbånd(GPS,batteri på halsbånd) min.1 uke før og etter.

AVERSJON HUND/SAU PÅ BYA I HARRAN.
Ny mulighet for hund/sau-dressur tirsdag 29. august kl. 18.00.
Husk at du må ha gyldig saureins-bevis ved trening i treningsterreng, på jaktprøver og ved jakt i de fleste terrengene. 
Medlemmer betaler 300 ved første gangs prøving (gjelder for godkjenning første gang) og 150 for repetisjon. Ikke-medlemmer betaler 400/200. Alle raser er velkomne.
Strømmingen vil foregår på Bya i Harran. 
Husk stamtavle!
For spørsmål ta kontakt med Rolf Gausdal: 41608501. 
For veibeskrivelse ta kontakt med Wenche Tømmerås: 97123410.
ALLE MØTER FOR REGISTRERING(HUSK STAMTAVLE),FØR DU TAR UT HUND UT FRA BILEN.