Aversjonsdressur

 

 

Aversjonsdressur hund/sau 2018

Torsdager: 14 juni – 21 juni og 19 juli – 26 juli

Himo. Overhalla, KL 18.00

Da er det mulighet både for gamle og nye hunder til teste hundene sine mot 
sau.

Husk at du må ha gyldig saureins-bevis ved trening i treningsterreng, på 
jaktprøver og ved jakt i de fleste terrengene.

Medlemmer betaler 300 ved første gangs prøving (gjelder for godkjenning 
første gang) og 150 for repetisjon. Ikke-medlemmer betaler 400/200. Hvis man 
stiller med mer enn én egen hund, får man 50 kroner i rabatt for hund to, 
tre etc

Alle raser er velkommene.
HUSK!!Hunden skal bruke tilvendingsbånd(GPS,batteri på halsbånd)min.1 uke før og etter

ALLE MØTER FOR REGISTRERING(HUSK STAMTAVLE),FØR DU TAR UT HUND UT FRA BILEN. 
Spørsmål, Svein Erik Kjølstad, 41438357