Aversjonsdressur

Aversjonsdressur hund/sau 2017

Da er det mulighet både for gamle og nye hunder til teste hundene sine mot 
sau.

Husk at du må ha gyldig saureins-bevis ved trening i treningsterreng, på 
jaktprøver og ved jakt i de fleste terrengene.

Medlemmer betaler 300 ved første gangs prøving (gjelder for godkjenning 
første gang) og 150 for repetisjon. Ikke-medlemmer betaler 400/200. Hvis man 
stiller med mer enn én egen hund, får man 50 kroner i rabatt for hund to, 
tre etc

Alle raser er velkommene.
HUSK!! Hunden skal bruke tilvendingsbånd(GPS,batteri på halsbånd) min.1 uke før og etter.


ALLE MØTER VED GARASJE TIL REGISTRERING(HUSK STAMTAVLE),FØR DU TAR UT HUND UT FRA BILEN. 
Torsdager: 15.Juni,22.Juni,KL18.00
20.Juli og 27.Juli.KL18.00
Overhalla - Himo (blir godt skiltet fra rv17)

Strømmingen vil foregår på Himo.  
                                                             

For spørsmål kontakt: Svein Erik Kjølstad,
41438357