Begrensninger i bruk av fuglehund på Lifjellet

 

Av hensyn til reindrifta har Nordli fjellstyre justert grensene for jakt og trening med fuglehunder på Lifjellet nå i vinter. Mye rein er samlet øst på fjellet og det er krevende beiteforhold. Det er derfor viktig at rein får gå uforstyrret i en forholdsvis kritisk periode.

Jakt og trening kan foregå vest for Sagelva og Bergtjønnin, men vi anmoder uansett om å vise hensyn i forhold til beitende rein. Se oppdaterte og detaljerte kart på www.inatur.no når du kjøper treningskort og/eller jaktkort på Lifjellet.

Trykk på linken for å lese hele artikkelen.

Begrensninger i bruk av fuglehund på Lifjellet i vinter